MVE535, Matematisk analys, del 1, 2017/18

Aktuella meddelanden

180412: Granskning den 19/4 kl 12.15-12.45 jupiter vån 4 matematiska vetenskaper.

Välkomna till kursen. Kursens schema finns i TimeEdit.

Lärare

Kursansvarig: Joakim Becker förnamn.efternamn snabel-a chalmers se

Övningsledare:

Labbhandledare:

Kurslitteratur

Calculus Early Transcendentals (8th international metric edition) av James Stewart. Finns till exempel att köpa på Cremona, Chalmers studentbokhandel. Med boken bör ni även få inloggningsuppgifter för boken som interaktiv e-bok. Stewart Calculusbok finns också att köpa genom andra bokhandlare som vanlig e-bok men den interaktiva varianten av e-boken som följer med Cremonas paket innehåller bl.a. filmer som förklarar begrepp, satser mm. Den interaktiva e-boken (utan den fysiska boken) kan också köpas från: http://www.cengagebrain.co.uk/shop/isbn/978-1-337-38838-2.

Program

Föreläsningar

Dag Avsnitt
Innehåll
1

Review of Algebra, Analytic Geometry (ladda ner från kursbokens webbsida), ellips (s 676-677) i Stewart)
2
1.1-3 Funktion, grafer till elementära funktioner, sammansättning
3
1.4-5 Exponential- och logaritmfunktioner. Invers funktion
4
2.1-4 Gränsvärde, gränsvärdesregler
5
2.5-7 Kontinuitet, Asymptot (gränsvärde vid oändligheten), derivatans definition
6
2.7-8, 3.1 Tangent, derivata av polynom, potens- och exponentialfunktioner
7
3.2-3 Produkt- och kvotregeln. Trig. funktioner
8
3.3-5 Derivator av trig. funktioner, Kedjeregeln, Implicit derivering
9
3.5-6, 3.8 Implicit derivering, derivator av logaritm och arcusfunktioner, Exponentiell tillväxt/avtagande.
10
3.9-10 Relaterade hastigheter, Linjär approximation
11
4.1-4.2 Max- och min, medelvärdessatsen
12 4.3 Växande, avtagande, konkavitet
13
4.4-5
l'Hopsitals regel, kurvkonstruktion
14
4.7 Tillämpningar optimering
15
4.8-9 Newtons metod, Antiderivata
16
4.9
Antiderivata
17
Repetition

18Hit
Repetition

Rekommenderade övningsuppgifter

Review of algebra: 29, 34, 38, 49, 50, 55, 56, 61, 63, 65, 73, 75, 77, 80, 85, 87, 127, 134, 140
Review of analytic geometry: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 15, 19, 23, 25, 28, 29, 33, 35, 37, 38, 39, 40, 42, 44
Ellips: 10.5: 11, 13, 15, 17, 30, 65 (s. 680)
Kapitel
1.1 1,3,9,27,31,45,73 11,13,29,34,49,61,71,75 2,53
1.2 3,15 5,9,17 7,25
1.3 3,31,33,35 13,37,47 25,39,63
1.4 11,23,29 13, 15 17,21
1.5 1,3,5,7,9,21,49,51,63 15,19,23,25,53 13,17,21,47,61,69,71
Review 1 Concept check Execises True-False Quiz
2.1     3,5,9
2.2 3,5,11,31,35 1,7,9,13,29,33 15,17
2.3 1,3,9,11,25 5,7,15,19,23,27,29,41,49 33,39,51,57,61,63
2.4 13 3 21,31,37
2.5 3,11,15,17,25,33,35,55 1,13,19,21,53 5,7,23,45,47,59,61,65,67
2.6 3,5,15,25,47 7,9,19,33,37,43,45,61 11,35,57,59,69,71
2.7 3,5,11,13,17,21,33,51 7,9,15,23,29,35 37,39,45,53,54
2.8 1,3,5,13,17,21,39,43 7,23,25,45,53, 35,51,57,55
Review 2 Concept check Execises True-False Quiz
3.1 9,13,17,33,47,71,73 3,5,11,19,25,31,35,41 51,57,61,69,75,77,79
3.2 1,3,11,17,25,27,33 7,9,13,15,19,21,41 43,45,47,50,53,55,59
3.3 1,3,11,21,25a,29,39 5,9,13,15 33,41,45,47,49,5153
3.4 5,9,11,17,21,27,31,47,51 1,3,13,15,19,23,35,41 59,61,63,65,69,71,73,95
3.5 1,5,11,15,27,43,49 3,7,9,13,19,25,31,51,53 21,47,63,67,73,77,79
3.6 3,9,15,23,27,31,33,43 5,11,13,15,17,29,35,47 1,19,37,55
3.7 1,7 3  
3.8 3,21,11 5,9,13,15  
3.9 1,5,11 3,7 13,15,17,21,23,31
3.10 13,15,19,23 11,17,31 33,43
Review 3 Concept check Exercises True-False Quiz
4.1 1,5,9,25,35,51 13,15,41,43,55,59, 73, 77,80
4.2 3,5,9,15 25 17, 19,23,27,29,33
4.3 1,9,19,25,41,49,67,69 11,15,27,47,61, 51,71,84
4.4 11,19,31 13,25,45,51,57,61 55,59.71,73
4.5 9,19,29,57,61 11,13,25,45,51 55,59,71,73
4.7 3,15,19   25,27,31,35,39,41,47,59,67
4.9 1,5,21,23,33,41,53 7,9,11,13,15,25,29,47 49,61,75
Review 4 Concept check Exercises True-False Quiz

Studieresurser

Datorlaborationer och övningar med Matlab

Inga datorlaborationer ingår.

Referenslitteratur

  1. Material utvecklat av MV som ger en kortfattad introduktion till Matlab
  2. MATLAB for Engineers, Holly More
    Ger en introduktion till Matlab och kräver inledningsvis ingen matrisalgebra. Är utmärkt för självstudier.
  3. MATLAB-beräkningar inom teknik och naturvetenskap, Per Jönsson
    Kräver kunskaper i Matrisalgebra. Innehåller lite mer avancerade övningar och modelleringsuppgifter. Är utmärkt som referenslitteratur/uppslagsbok.

Kurskrav

Kursens mål finns angivna i kursplanen.

Duggor

I kursen kommer det att ges möjlighet att utföra tre duggor i en nätbaserad miljö som kallas Maple T.A. Dessa är inte obligatoriska men ger 1 bonuspoäng per dugga på tentans godkäntdel. Bonusen är giltig t.om. andra omtentan på kursen.           

Du hittar duggorna i kursens aktivitet i PingPong (du måste vara registrerad/omregistrerad på kursen).

Tanken med duggorna i Maple T.A. är att underlätta studierna och du kan göra duggan i Maple T.A. hur många gånger du vill så länge den är tillgänglig. Bästa resultatet räknas. Om du startar om med ett nytt exemplar ser det annorlunda ut än förra gången; uppgifterna är likartade men inte samma. I en del uppgifter finns en livboj som du kan klicka på för att se hur man löser en liknande uppgift (om de finns i duggan).

Du behöver inte vara inloggad hela tiden. Om du vill logga ut under tiden duggan pågår klickar du på "Quit & Save". När du loggar in igen och öppnar duggan har du då kvar ditt exemplar. Observera att du blir automatiskt utloggad efter längre inaktivitet.

För att rätta duggan klickar du på "Submit Assignment". Klicka därefter på "View Details" för att se hur det gick på de olika uppgifterna.


Om att skriva i Maple T.A.
: Generellt gäller att du ska skriva dina svar som på en miniräknare. Tänk på att

För uppgifter som kräver Maple-syntax (där det står: This question accepts formulas in Maple syntax) gäller att

I de flesta uppgifter finns en länk Preview (eller en knapp med förstorinsglas). Använd den för att se att Maple T.A. uppfattar det du skrivit korrekt. (Den fungerar inte i alla uppgifter!)

Examination

Skriftlig tentamen

Rutiner kring tentamina

I Chalmers Studentportal kan du läsa om när tentor ges och om vilka regler som gäller kring att tentera på Chalmers.

Vid tentamen ska du kunna uppvisa giltig legitimation och kvitto på erlagd kåravgift.

Du kan själv gå in i Ladok, via inloggning i Studentportalen, för att se dina resultat.

Granskning vid ordinarie tentamen:
Då det är praktiskt möjligt ordnas ett separat granskningstillfälle av tentamen. Tidpunkt för detta meddelas på kurshemsidan. Den som inte kan delta vid granskningen kan efter granskningstillfället hämta och granska sin tenta på Matematiska vetenskapers studieexpedition, se information om öppettider. Kontrollera att Du har fått rätt betyg och att poängsumman stämmer. Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt på expeditionen, där det finns en blankett till hjälp.

Granskning vid omtentamen:
Tentorna granskas och hämtas ut på Matematiska vetenskapers studieexpedition, se information om öppettider. Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt på expeditionen, där det finns en blankett till hjälp.

Kursvärdering

I början av kursen bör minst två studentrepresentanter ha utsetts för att tillsammans med lärarna genomföra kursvärderingen. Värderingen sker genom samtal mellan lärare och studentrepresentanter under kursens gång samt vid ett möte efter kursens slut då enkätresultatet diskuteras och rapport skrivs.

Se följande mall för Kursvärdering i studentportalen.

TIELL eriengl ERIK ENGLUND
TIELL alehasse ALEXANDER HASSELSTRÖM
TIDAL davherm DAVID HERMANSSON
TIDAL karperst KARIN PERSTORPER
TIDAL rlucas LUCAS ROSVALL

Gamla tentor

Tentor
Förra läsårets tentor
Äldre