Frågor till tentan i Matematisk Modellering


  1. Stabilitet av stationära punkter till ODE med Ljapunovs sats om linearisering.

  2. Stabilitet av stationära punkter till ODE med “stark” Ljapunovs funktion.

  3. Periodiska lösningar till ODE. Tillämpning av Poincare' Bendixsons sats och Hopfs bifurkation.

  4. Asympotitka metoder till ODE. a) Direkt utveckling. b) Metod med flera tidsskalor. c) Averaging method.

  5. Ekvationer till kemiska reaktioner. Gillespies stokastiska metoden.


Poängsättning blir följande: 1 - 2 poäng ; 2 - 2 poäng; 3 - 4 poäng;

4 – 4 poäng; 5 - 4 poäng.

50% svarar mot 3; 65% svarar mot 4; 75% svarar mot 5


Betyget för hela kursen i “tveksamma fal “ blir:

5 om det är 5 för projekt och 4 för tentamen

5 om det är “4.5” för projekt och “4.5” för tentamen

4 om det är 5 för projekt och 3 för tentamen

4 om det är 4 för projekt och 3 för tentamen

4 om det är 3 för projekt och 5 för tentamen

3 om det är 3 för projekt och 4 för tentamen


Listan av frågor som elever har redovisat i projekt och i hemuppgifter och för vilka elever får bonuspoäng på tentan (markerade med #) .

Det betyder att de skall bara svara på övriga frågor.


Slutet av pers. num.

1-2p.

2-2p.

3-4p.

4-4p.

5-4p.

2452

#


#7847

#

4937

#

#

#6219

#


#4877

#

5955

#


#1915

#


#6917

#


#


#

5510

#

#

#


#

4990

#


#


#

6934

#

#

#


#

7517

#


#


#

5918

#

#

#


#

1991

#

#

#626

#


#5713

#
#

5014

#
#

4959

#


#