Kursschema: Matematisk modellering och applied biomathimatics
v.t.2005

Detta är ett preliminärt kursprogram, som kommer att justeras efter hand som kursen går.

Vi kommer att kombinera föreläsningar med genomgång av teori, inlämningsuppgifter med typiska problem, och projekthandledning.

Vi har FL74 på måndagar 10-12 samt FL63 tisdagar 13-15

I övriga tillfällen träffas vi vid min office på Matematiska Centrum (rum )

Vecka sju skall projektresultaten presenteras. En projektgrupp bör bestå av tre till fyra personer. Var och en av grupperna behöver 20-30 minuter för att presentera sitt arbete. Det innebär att måndag och Tisdag i sista veckan kommer att ägnas åt detta. Eventuellt kommer vi att lägga en extra presentationstillfälle för att hinna med alla grupperna.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vecka 14 (I) (4 - 10 april)

vecka 15 (II) (11-17 mars)

vecka 16 (III) (18-24 april)

vecka 17 (IV) (25 april-1 mai)

vecka 18 (V) (2-8 maj)

vecka 19 (VI) (9-15 maj)

vecka 20 (VII) (17-22 maj)

Tentamen: dagen och tiden meddelas senare.

Examenation består av projekt och tentan. Elever kommer också att få 3 inlämningsuppgifter som rör olika delar av kursen. Tentamen går över två timmar. Tentamen kommer att handla om huvudsakligen differentialekvationer, men med något litet inslag av dimensionsanalys och skalning.
Observera att tentan bara är TVÅ timmar lång.

Alexei Heintz<heintz@math.chalmers.se>