Fourieranalys för F2/Kf2, vt 1998
Kurslitteratur :
G. B. Folland, Fourier analysis and its applications, Wadsworth & Brooks/Cole 1992.
K. Holmåker, Tillämpningar av komplex analys och Fourieranalys, 1994.


Föreläsningar : Måndagar kl. 13-15, onsdagar kl. 8-10 i HA4.

Övningar : Tisdagar kl. 15-17, onsdagar kl. 15-17.

Examinator och föreläsare : Kjell Holmåker, tel. (772)3567.

Övningsledare :
Grupp a: Magnus Wängefors
Grupp b: Bertil Westergren
Grupp c: Kjell Holmåker
Grupp d: Niklas Lindholm
Kf: Mohammad Asadzadeh


Preliminär plan för föreläsningar och övningar

Tentamen : 10/3 1998 em i mg-salarna. Tentamensskrivningen omfattar 7-8 uppgifter à 6-8 poäng. Totalpoängen är 50, och de olika betygsgränserna är 20, 30 resp. 40 p.
Hjälpmedel på tentamen : Beta, Standard Math. Tables. Typgodkänd räknedosa.

Lista med teorifrågorKjell Holmåker
Last modified: Mon Jan 18 17:33:44 MET 1999