TMA131 Fourieranalys för F2/Kf2, vt 1999
Kurslitteratur :
G. B. Folland, Fourier analysis and its applications, Wadsworth & Brooks/Cole 1992
(Säljs av UBS (University Book Service), Vasagatan 36, tel. 711 60 39)
K. Holmåker, Tillämpningar av komplex analys och Fourieranalys, 1994

Föreläsningar : Måndagar kl. 8-10, onsdagar kl. 8-10 i HA4

Övningar : Måndagar kl. 13-15, onsdagar kl. 15-17

Examinator och föreläsare : Kjell Holmåker, tel. (772)3567

Övningsledare :
Grupp a: Jana Madjarova
Grupp b: Kjell Holmåker
Grupp c: Magnus Wängefors
Kf: Mohammad Asadzadeh


Läsanvisningar

Preliminär plan för föreläsningar och övningar

Tentamen : 9/3 1999 em i mg-salarna. Tentamensskrivningen omfattar 7 uppgifter à 6-8 poäng.
Totalpoängen är 50, och de olika betygsgränserna är 20, 30 resp. 40 p.
Hjälpmedel på tentamen : Beta, Standard Math. Tables. Typgodkänd räknedosa.

Lista med teorifrågor (PostScript-format)
Lista med teorifrågor (PDF-format; läses med Acrobat Reader)

Här finns de senaste tentorna med lösningar eller svar (i PostScript-format).Kjell Holmåker
Last modified: Wed Mar 10 13:17:33 MET 1999