TMA131 Fourieranalys för F2/Kf2, vt 2000

Kurslitteratur: G.B. Folland: Fourier analysis and its applications, Wadsworth & Cole 1992,
Säljs av UBS (University Book Service),        Vasagatan 36, tel. 711 60 39
  K. Holmåker: Tillämpningar av komplex analys och Fourieranalys, 1994
  Diverse stencilerat material
   
Föreläsningar: Måndagar 13-15 (H5) och onsdagar kl. 8-10 (GD)
   
Övningar: Tisdagar kl. 15-17 (FL61-64, FL52) och onsdagar kl. 15-17 (FL10-13, FL61)
   
Examinator: Bernt Wennberg, tel (772)5326,   e-post   wennberg@math.chalmers.se
   
Övningsledare: Grupp a: Anders Silander  
  Grupp b: Jana Madjarova  
  Grupp c: Magnus Wängefors  
  Kf :             Jacob Hultén
Examination: Skriftlig tentamen. Tentamen består av 7 uppgifter, sammanlagt 50 poäng.
För betyg 3 krävs 20 p, för betyg 4 krävs 30 p, och för betyg 5 krävs 40 p samt godkänd laboration.
Tentamen innehåller två teoriuppgifter varav minst en från följande lista:
(ps-fil) (pdf-fil).
Godkända hjälpmedel på tentan:
Beta eller Standard Mathematical Tables, typgodkänd räknedosa.
  Frivillig (men rekommenderad) datorlaboration. Godkänd laboration kan ge
högst 5 bonuspoäng som får tillgodoräknas vid ordinarie tentamenstillfälle.

Utdelat material:

Av dessa är Läsanvisningar och Övningsuppgifter i stort sett identiska med motsvarande från tidigare år. De mindre förändringar som sker kommer att kunna läsas under "aktuellt". Den huvudsakliga förändringen gäller en laboration som handlar om snabb fouriertransform.

Allt utdelat material kommer att finnas tillgängligt från denna websida:
Alla rekommenderas att besöka sidan regelbundet för att få uppgifter om eventuella förändringar.

Annan information:


Preliminär plan för föreläsningarna:


Datum Avs. i Folland Innehåll
17/1 1, 2.1, 2.2 Introduktion, variabelseparation, Fourierserier
19/1 2.2-2.5 Fourierserier: termvis integrering och derivering av termer, tillämpningar
24/1 (7.1), 7.2 Fouriertransformen, definition, inversionsformel mm.
26/1 7.2,7.3 Tillämpningar av Fouriertransformen
31/1 7.3 Fler tillämpningar; diskret Fouriertransform och FFT (beskrivning av laborationen)
2/2 3.3-3.4 Ortognalitet, konvergens, fullständighet mm.
7/2 3.5, 7.4, 4 Sturm-Liouville-problem, PDE (randvärdesproblem)
9/2 4 Mer tillämpningar på PDE
14/2 5.1,5.2,5.4 Besselfunktioner
16/2 5.4,5.5, 6.1,6.2 Tillämpningar av Besselfunktioner; ortogonala polynom
21/2 6.3, 6.4,6.5 Sfäriska koordinater, Hermite- och Laguerrepolynom
23/2 7.3,7.4,8.4 Partiella differentialekvationer och Fourier- och Laplacetransformer
28/2 9.1,9.2,9.3 Generaliserade funktioner (distributioner, Diracmått,mm.)
1/3   Repetition (och reserv)


Bernt Wennberg <wennberg@math.chalmers.se>
Senast ändrad onsdag 16 februari 2000