TMA226, Matematisk fördjupning, 2015/16 [webTimeEdit]