Finansiella derivat och stokastisk analys
TMA 285 [Chalmers] eller MAM 695 [GU] 

Föreläsare: Torbjörn Lundh, tel. 772 3503

Lektionsledare: Mats Kjaer, tel. 773 5321

Litteratur: Finansiella derivat och stokastisk analys av Christer Borell, verision 2003.
                    Kompendiet finns att köpa på matematikinstitutionen för 120 kr.

Lämpliga förkunskaper: Kursen Optioner och matematik.

Kursplan
på studeiportalen.

Schema
för alla TM-kurser i läsperiod 2, 2003.

Vi siktar på att i stort sett att följa formen för examination given i  informationsdokumentet från förra årets kurs.Datum
Plats
Innehåll
27/10, 13.15
ML9 (Hörsalsvägen 5)
Introduktion (genom att se på aktuella kurssvängningar för några slumpvis valda aktier, titta på ett teoretiskt terminskontrakt och fråga oss vad det rätta priset skulle kunna vara, analysera en sedelärande historia om EMU-valet, se på några "warranter" och deras implicita volatilitet, se också denna länk) till kursen och kanske en väldigt kort repetition av Black-Scholes. Generaliseringarna av Bachelier-Samuelsons modell där volatiliteten inte behöver vara konstant, vilket leder till  stokastiska integraler enligt Paley-Wiener-Zygmunds. Kap 1. s. 1- 6.
29/10, 8.00
ML14
 Räkneövning 1. Samt formulerandet av bla Sats 1. Kap 1: Ö1, 2, 3, 4.
29/10, 10.00
ML14
Fortsättning Kap 1. Ytterligare en generalisering genom att anta att räntan inte behöver vara konstant. Olika sorterts konvergens. Kap 1. ss. 7-13.
31/10, 13.15.
ML11
Bevis av Sats 1. Stokastiska diffekvationer, SDE, Kap 1. ss. 16-19, HJM-modellen, n-dimensionell Brownsk rörelse ss. 19-25.
3/11
13.15
ML9
Kapitel 2 - Måtteori, Lebesgues montona konvergenssats, ss. 1-9.
5/11
8.00
ML14
Räkneövning 2: 1 & 2. Kap 1: Ö7, 8, 9. Kap 2: Ö2, 4, 5, 7, 8, 9.
5/11
10.00
ML14
Fortsättning med måtteori. Lebesgues majorantsats och integralkalkylens huvudsats. ss. 9-19.
7/11, 13.15
ML11
Radon-Nikodyms sats, Cameron-Martins sats. Kap 2, ss. 19-25.
Leverans av Inlämningsuppgift I
10/11
13.15
ML9
Kap. 3. Konvexitet och funktionalanalys. Hilbertrum, Banachrum. Separationssatser. ss. 1-10.
12/11, 8.00
ML14
Räkneövning 3. Kap 2: Ö9, 10, 12, 16, 18, 22. Kap 3: Ö8, 9, 10, 11, 12 ,13.
12/11, 10.00
ML14
Forts. bevis Sats 3 i kap 3, Existens av betingat väntevärde, Jensens olikhet, s.10-13.
14/11, 13.15
ML11
Kap 4. Stokastiska grundbegrepp. Riskneutrala/Martingal-måttet Q.
17/11

Ingen föreläsning!
19/11
ML14
Senast tid för Inlämningsuppgift I. Räkneövning 4. Kap 3: Ö6, 5, 17. Kap 4: Ö1, 2, 4, 5, 8, 9, 14.
19/11
ML14
Kap. 4. forts.
21/11
ML11
Snabb avslutning av kap 4. Kap. 6. Utlämning av Inlämningsuppgift II.
24/11
ML9
Kap. 7 - Stokastiska integraler med Ito-kalkyl. ss. 1-.
26/11
ML14
Räkneövning 5. Kap 4: Ö8, 9, 13. Kap 6: Ö1, 2, 3, 5. Kap 7: Ö3, 5.
26/11
ML14
Några kommentarer till Inlämningsuppgift I. Kap. 7 fortsättning.
28/11
ML11
Kap. 7 avslutning ss. - 26
1/12
ML9
Kap. 8 - Delta-hedging.
3/12
ML14
Räkneövning 6. Kap 4: Ö6, Kap 7: Ö6, 7, 8. Kap 8: Ö1, 2, 4, 7, 14.
3/12
ML14
Senast tid för Inlämningsuppgift II. Fortsättning Kap. 8.
5/12
ML11
Kap. 9 - Några exotiska optioner.
8/12
ML9
Kap. 10 - Black-Scholes modell för flera underliggande aktier.
10/12
ML14
Räkneövning 7. Kap 8: Ö3, 6, 9, 10. Kap 9: Ö1, 2.
10/12
ML14
Forts. kapitel 10.
12/12
ML11
Kort avslutning av flerdimensionel delta-hedging. Några extra övningar. Kommentarer om  inlämningsuppgift II. Repetition.
13/12,
8.45 - 13.45
V-huset
preliminär sal: VÖ11
Tentamen
Tentatesen
Lösningar
19/12
Tentan är nu rättad och anslås efter lunch (tel. 3500).
16/4/04 8.45 - 13.45 V-huset
Omtentamen

Class of '03
Några länkar som kanske kan vara av intresse:
Wilmott
(kontroversiell, högproducerande, PDE-vän)

Warrantomaten
(lokal anknytning)
Torgny Lindvall och Olle Häggströms kompendium från kursen Sannolikhetens Grunder.
Några råd från Jones, Mardon och Cook till den som vill bli "kvantare". 
Se också  www.michaelpage.co.uk
Shreves bok "Stochastic Calculus and Finance"


Planen ovan kommer att uppdateras mer eller mindre kontinuerligt (där kontinuerligt varken ska tolkas bokstavligt eller matematiskt).

Senast uppdaterad av T. Lundh: 040331