Projektkurs: Optimeringslära TM, lp2 ht 2000Kursansvariga

Ann-Brith Strömberg <anstr@math.chalmers.se>, tel.: 772 5372, rum 5266, hemsida
Michael Patriksson <mipat@math.chalmers.se>, tel.: 772 3529, rum 5218, hemsida


Det finns ett flertal böcker i matematiks bibliotek som kan vara av intresse för kursen. De flesta av dessa finns på hylla 19:

Nätverk/kombinatorisk optimering


Kombinatorik

  • Gessel-Rota: Classic Papers in Combinatorics   hylla 18

  • Nijenhuis-Wilf: Combinatorial Algorithms,   hylla 18Några länkarLast modified: Thu Nov 1 16:13:57 MET 2001