Projektkurs: Optimeringslära, HT98


Det finns ett flertal böcker i matematiks bibliotek som kan vara av intresse för kursen. De flesta av dessa finns på hylla 19:

Nätverk/kombinatorisk optimering


Kombinatorik

  • Gessel-Rota: Classic Papers in Combinatorics   hylla 18

  • Nijenhuis-Wilf: Combinatorial Algorithms,   hylla 18Några länkar

Kursansvariga

Philip Brenner <philip@math.chalmers.se>, tel.: 772 3501, rum 2322

Einar Steingrímsson <einar@math.chalmers.se>, tel.: 772 5324, rum 1208, hemsida


Last modified: Thu Oct 22 13:22:41 MET DST 1998