Projektkurs: Optimeringslära TM, lp2, ht-99Kursansvariga

Ann-Brith Strömberg <anstr@math.chalmers.se>, tel.: 772 5372, rum 5266, hemsida
Michael Patriksson <mipat@math.chalmers.se>, tel.: 772 3529, rum 5218, hemsida
Einar Steingrímsson <einar@math.chalmers.se>, tel.: 772 5324, rum 1208, hemsida

Kursstart och introduktionsföreläsning äger rum torsdagen den 28 oktober kl. 13.15-15.00 i sal MD3.


Föreläsningsschema:
Vecka Dag Tid Sal Föreläsning Nr(Föreläsare): Ungefärligt innehåll
v 43 Torsdag 13 - 15 MD3 1(AB): Introduktion; restriktioner och relaxeringar
v 44 Tisdag 10 - 12 MD1 2(AB): Genomgång av artikeln
Onsdag 15 - 17 MD3 3(AB/MP): LP-repetition; lättlösta och svåra optimeringsproblem
Torsdag 13 - 15 1240 (G1) 4(ES): Matroider och giriga algoritmer, matroidskärningar
v 45 Måndag 8 - 10 MD1 5(MP): Exempel på relaxeringar
Tisdag 10 - 12 MD1 6(AB): Fler exempel på relaxeringar samt restriktioner
Onsdag 15 - 17 MD3 7(AB/MP): SDP-relaxering, heuristiker, val av projektuppgift
v 46 Tisdag 10 - 12 S1 8(MP): Strikt konvext problem löst via Lagrangedualen
Onsdag 15 - 17 S1 9(MP): Lagrangeheuristiker, styrkan hos en relaxering, icke-styrbarhet
Torsdag 13 - 15 S2 10(MP/AB): Subgradientmetoder, kolumngenerering, Dantzig-Wolfe-dekomposition
v 47 Måndag 8 - 10 S4 11(AB/MP): Prisstyrning, Benders-dekomposition
Onsdag 15 - 17 S1 12(ES): Metaheuristiker
Torsdag 10 - 12 S1 13(MP/AB): Benders-dekomposition, branch-and-price mm
v 48 Onsdag 15 - 17 S3 14: Presentation av projektidéer (Johan & Stefan, Erik & Tapani, Alexander och Pelle)
v 50 Torsdag 15 - 17 S3 15: Projektredovisningar
v 2 Torsdag 13 - 17 S3 16: Projektredovisningar


Ta hem och fyll i en kursvärdering! Lämna till Michael eller Ann-Brith.

Det finns ett flertal böcker i matematiks bibliotek som kan vara av intresse för kursen. De flesta av dessa finns på hylla 19:

Nätverk/kombinatorisk optimering


Kombinatorik

  • Gessel-Rota: Classic Papers in Combinatorics   hylla 18

  • Nijenhuis-Wilf: Combinatorial Algorithms,   hylla 18Några länkarLast modified: Tue Jun 6 13:45:52 MET DST 2000