Matematik D del B (TMA552b) hösten 2001

Tentan

Tentan 19 december 2001
Lösningsfoerslag
Tentan 4 april 2002
Lösningsfoerslag

Kursinformation

KursPM


Uppgiftshäften

Uppgiftshäfte 1 Svar på några av uppgifterna i Uppgiftshäfte 1
Uppgiftshäfte 2 Svar på några av uppgifterna i Uppgiftshäfte 2
Uppgiftshäfte 3 Svar på några av uppgifterna i Uppgiftshäfte 3
Uppgiftshäfte 4 Svar på några av uppgifterna i Uppgiftshäfte 4
Uppgiftshäfte 5
Uppgiftshäfte 6

Inlämningsuppgifter

Inlämningsuppgift 1 redovisas fredagen den 23 november.
Inlämningsuppgift 2 redovisas fredagen den 7 december.

Förra årets tentor

Tentor:         december00, augusti 01, december 99

Lösningar:   december 00, augusti 01, december 99
 

Information om kursbok till nästa mattekurs

I kurserna Matematik del C och Matematik del D kommer ni att som kursbok använda Calculus, fourth edition, av Robert A. Adams. Finns på Cremona för ca 700 kronor.Matlab, om man vill räkna med matriser på datorn. (Jämför gärna detta häfte med det ni redan har)
Latex manualer och Latex symboler, om man vill skriva ner matematik snyggt.
 

Samuel Bengmark <samuel@math.chalmers.se>

Last modified: Thu Nov 29 07:24:24 MET 2001