Linjär algebra och numerisk analys F1/TM1, 7.5p, 2014


Kursansvarig och examinator:

Ivar Gustafsson

Kursstart:

VÄLKOMMEN TILL KURSEN!
Kursen startar måndag 17 mars 2014 kl 10.00 i GD-salen.

Kurslitteratur:

Alternativ lärobok i linjär algebra för komplettering: Alternativ lärobok i numerisk analys för fördjupning och komplettering: För MATLAB - för Dig som vill ha mer material om MATLAB än programvarans Help och kursmaterialet rekommenderas: eller

Några ord om kursen:

Kursen ger en mer grundläggande teori för linjära rum än den som ni stött på i den första linjär algebra-kursen Linjär algebra och geometri. Vi studerar matrisalgebra, linjära system, linjära avbildningar och egenvärden samt orienterar om några tillämpningsområden. Inom numerisk analys eller "Scientific Computing" lär vi ut hur naturvetenskapliga problem, som formuleras matematiskt, löses med hjälp av algoritmer avsedda för datorimplementering. Ni kanske har funderat på vilka metoder som ligger bakom MATLAB-kommandona \ för ekvationslösning och ode45 för differentialekvationer. Efter den här kursen vet ni mer om det och har större självförtroende när det gäller att använda de datorhjälpmedel som idag krävs för att lösa någorlunda generella problem. Den matematiska analysen klarar bara av mycket speciella, ofta grovt förenklade problem medan de numeriska teknikerna är mycket mer generella. Man skulle kunna säga att numerisk analys utgör en brygga mellan verkligheten och matematiken.

Här kan Du surfa vidare till allt du behöver under kursens gång: