TMA671, Linjär algebra och numerisk analys, 2017/18 [webTimeEdit]