Kursinformation: Linjär algebra och analys Kf, 3p;
TMA770 Kf1, lp IV.

Föreläsare och kursansvarig

Vilhelm Adolfsson,
vilhelm@math.chalmers.se, ankn. 53 07, MC rum 1330.

Tentaresultat, 990601

Svar till Kompletterande Övningar

KursPM och Preliminärt Arbetschema

Kurslitteratur

LAT och PS säljs vid första undervisningstillfället och därefter på DC. KÖ och SI delas ut vid lämplig föreläsning.

Kursomfattning

LAT kapitel 1-6, MAT avsnitt 19.5 (inkl appendix) och kapitel 20, samt SI.

Examination

Skriftlig tentamen innehållande 8 uppgifter, varav 6 är problem (ca 38p) och 2 är teorifrågor (ca 12p). För godkännt (betyg 3) krävs 20 poäng och för betygen 4 och 5 krävs 30 respektive 40 poäng. En av teorifrågorna på tentamen kan väljas bland inlämningsuppgifterna, (se nedan). Annars väljs de bland teoriuppgifterna på listan med teorifrågor nedan. Inga hjälpmedel är tillåtna på tentamen. Ordinarie tentamen äger rum tisdag 1/6, f, mg.

Inlämningsuppgifter

Under kursens gång kommer ett antal inlämningsuppgifter att utdelas, varav en del är obligatoriska för att få godkänt på kursen och en del är frivilliga. Godkänt på de frivilliga inlämningsuppgifterna ger 2 bonuspoäng på slutprovet. Eventuella bonuspoäng får även tillgodoräknas vid (om)tentamen under augustiperioden, men ej senare.

Kursdokument