Preliminär tidsplan

Föreläsningar:
Lv1 7.1-7.10, 9.1
Lv2 9.2-9.6, 10.1-10.2
Lv3 10.2-10.9
Lv4 9.8, 9.10, 14.1-14.2
Lv5 11.1-11.4
Lv6 11.5-11.8, 12.1-12.4
Lv7 12.5-12.7, reservtid

Förslag på uppgifter att demonstrera under räkneövningarna:
Ö1 Kap 7: 1g  2a  8e  9  13h  16d
Ö2   20  25a  35  43b  46d  48g
Ö3 Kap 9: 2c  5e  6f  10  14
Ö4 18f  19b  28e  29b  39b
Ö5 Kap 10: 2bc  3c  10  12b  14f
Ö6 16a  17e   25fh
Ö7 Kap 14: 1cef  2b  3c  5e  6acf
Ö8   7b  9ahk  10a  12be
Ö9 Kap 11: 1a  3b  5f  10  14c
Ö10   15b  18b  20b  24b  25bd
Ö11 Kap 12: 4degi  5a  8be
Ö12   10dg  12bi  14bc  18b

Förslag på uppgifter för teknologernas räkneträning på egen hand:
Kap 7: 1aefh  2b  5  6ce  7c  8cdf  10a  11ad  13cdeg  14acde  15ab  19  21  25b  26a  27  31  34  37  43cde  46be  47d
Kap 8: 1  2  4  5  7ab  8ac  9  10abce  30  31a  32  33
Kap 9: 1bd  2b  3  5acd  6abc  13  16  18aceik  19a  21  22  25  28af  29a  34  39af
Kap 10: 1a  2ad  3ae  4  5  11  12acd  14eg  15b  16bc  17jo  18c  25dei
Kap 11: 1a  3a  5bd  8  9  12  14ab  15a  17ac  18a  20b  23a  25acf  
Kap 12: 2  3  4acfh  5b  8ach  10abc  12aceh  13a  14ad  18ac
Kap 14: 1adg  2acg  3abd  5a  6abg  7acdi  9bcdi  10bc  12adg

HAMNA INTE PÅ EFTERKÄLKEN !
LÄS FÖRE VARJE FÖRELÄSNING IGENOM DE AVSNITT, SOM SKALL BEHANDLAS UNDER FÖRELÄSNINGEN !

  Document last modified 2002-02-21 by Elisabeth Eriksson