ä Kursinformation TMA830 del B 02/03

MATEMATIK
Chalmers

Information om kursen
Envariabelanalys V, del B, lp III, lå 2003-2004.

Examinator och föreläsareTelE_post
Sven Järner772 35 61jarner@math.chalmers.se
Övningsledare
Sven Järner
Ulla Dinger
Magnus Bodin
Henrik Jansson

 Kurlitteratur: Analys i en variabel av Persson-Böiers. (Säljs på Cremona.)
  Övningar till Analys i en variabel. (Säljs på Cremona.)
  Kompendium: Introduktion till serier.(Säljs på DC.)

Med reservation för att mindre tillägg eller strykningar kan ske under kursens gång anges här
kursomfånget samt preliminärt program för föreläsningar och övningar.

Läsvecka 1 Appendix A. Komplexa tal.
Läsvecka 2 Kapitel 8.1 - 8.4. Differintialekvationer.
Läsvecka 3 Kapitel 8.5 - 8.9. Forts. differintialekvationer. Kap 7.11. Numerisk integration.
Läsvecka 4 Kapitel 9.1 - 9.4. Taylors och Maclaurins formler.
Läsvecka 5 Kapitel 9.5 - 9.6 Fortsättning, Taylorserier.
Läsvecka 6 Stencil om serier och potensserier.
Läsvecka 7 Repetition

I kursen ingår en obligatorisk Matlabuppgift i läsvecka 5 - 6.

Examination
Skriftlig tentamen den 12/3 2004, kl 8.45 - 12.45 (i V-huset).

Tentamen utgör en kombinerad problem- och teoriskrivning med maximala 50 poäng. För godkänt krävs minst 20 p. Antalet uppgifter är cirka 8, varav vanligen 2 är teoriuppgifter. Gränsen mellan problem- och teoriuppgifter är dock inte helt skarp; en och samma uppgift kan ha karaktär av både problem och teorifråga.

Hjälpmedel vid tentamen:. Formelblad, som utdelas tillsammans med tentamenstesen.

Slutbetyg i Envariabelanalys V:
För godkänt på kursen Envariabelanalys V krävs godkänt på båda delkurserna, Envariabelanalys V del A och B. För betyget 4 krävs sammalagt 60p och för betyget 5 sammanlagt 80p.

Gamla tentor:
Svar och kommerntarer till de tre första tentorna
030115
020820
010111

Tentor från envariabelkursen på Z-linjen:
011217 Hoppa över 5 och 7.
010820 Hoppa över 4 och 5.
010421 Hoppa över 3b, 5 och 7
001212 Hoppa över 4, och 8
Svar

Tredjegradsekvationen

Document last modified 2004-01-14 by Sven Järner