MATEMATIK
Chalmers


Information om kursen
Envariabelanalys V, del B, lp III, lå 1999-2000
Envariabelanalys Vx

Kurslitteratur: Matematisk analys, del 2 av Jan Petersson
Rekommenderad handbok: Beta, Mathematics Handbook

Kursen omfattar följande delar av boken Matematisk analys, del 2:

Avsnitten

7.1

8.1

9.1

tom

7.10.3

8.3 samt 8.8, 8.8.1 och 8.8.2

9.6

Avsnitten

9.7

och

9.8 tom 9.8.3 orienteringskurs.

Avsnitt

9.10

i anslutning till Matlabuppgift

Avsnitten

10.1

11.1

12.1

14.1

tom

10.5.5 samt 10.9

11.8

12.7

14.2Dessutom ingår i kursen en obligatorisk Matlab-inlämningsuppgift, som ger 3 poäng i bonus vid första
ordinarie tentamenstillfälle, om uppgiften är inlämnad senast den 7/3 2000 och godkänd senast den 10/3
2000.

Ingen lista med satser att lära in utdelas. Allmänt faller i kursen ingående definitioner och satsformuleringar
under teorikraven och under kursen gives klara besked om vilka formelhärledningar och bevis, som anses
vara av särskild betydelse.

Skriftlig tentamen de 11/3 2000.

Skrivningen omfattar 50 poäng, ca 42 poäng för problem och ca 8 poäng för teorin. För godkänt krävs,
inklusive bonuspoäng, minst 25 poäng. För betygen 4 och 5 krävs 34 respektive 43 poäng.

Hjälpmedel vid tentamen:. Formelblad, som utdelas vid tentamen, och typgodkänd kalkylator.

Slutbetyg i Envariabelanalys V:
För godkänt på kursen Envariabelanalys V krävs godkänt på båda delkursenra Envariabelanalys V del A
och B. Om detta villkor är uppfyllt och sammanlagda poängtalet på delkurserna är s, så gäller följande
betygsregler:

50 <= s <= 66 : Betyg 3
67 <= s <= 84 : Betyg 4
85 <= s <=
: Betyg 5

Document last modified 2000-02-04 08.49 by Elisabeth Eriksson