MATEMATIK
Chamers


Preliminär tidsplan för kursen
Envariabelanalys V, del B och Envariabelanalys Vx

Undervisningen är upplagd som lektionsundervisning i storgrupp där föreläsning och
demonstrationsräkning fritt blandas.

Två timmar varje vecka finns två lärare tillgängliga för att besvara frågor.
Detta ger mindre än två minuter lärartid i veckan per teknolog.
Blås därför liv i fyragrupperna igen och hjälp varandra hitta räknefel och komma ur låsta lägen.

Uppgifterna uppräknade uder rubriken "Under veckan demonstreras" är bara förslag som pekar ut en
intresseriktning och som väl är av störst intresse för den som inte kan närvara.
Förmodligen demonstreras fler uppgifter än som räknats upp och ett antal av de uppräknade blir nog
utbytta.

Uppgifterna uppräknade under rubriken "Räkna själv" utgör ett minimalt kurstäckande urval.
Teknologer, som haft svårigheter med att klara tidigare kurser i analys eller linjär algebra, bör utöver
listans uppgifter räkna någon på egen hand vald uppgift per avsnitt.

Innehållet i kapitel 8 behandlas inte under föreläsningar eller demonstrationer. Varje teknolog
ansvarar själv för att detta material instuderas och övas. Lämpliga träningsuppgifter anvisas på nästa
sida. Givetvis besvaras också frågor om kapitel 8 under räkneövningarna.

Tänk på följande:

  1. HAMNA INTE PÅ EFTERKÄLKEN.
  2. LÄS ALLTID IGENOM DE AVSNITT EN FÖRELÄSNING SKALL BEHANDLA INNAN DU
    GÅR TILL FÖRELÄSNINGEN.
  3. "HÅLL ROMPAN STYV I BACKARNA !"*)


Räkna själv ur kapitel 8: 1, 2, 4, 5, 7ab, 8ac, 9, 10abce, 30, 31a, 32, 33.Föreläsning Under veckan demonstreras Räkna själv
Lv 1 M
Ti
O
To
F
17/1
18/1
19/1
20/1
21/1
7.1-7.3
7.4-7.7
7.8-7.9
Reserv
7.10, 9.1
7: 1bg, 2a, 6f
8e, 9, 13fh, 16d
20, 22, 25a, 28
35, 37, 43bg, 46d, 48g
9:4
7: 1acdeh, 2b, 3, 5, 6ceg
7abc, 8cdg, 10, 11ad
13acdeg, 14, 15ab, 18, 19, 21
25b, 26a, 27, 31, 33, 34
Lv 2 M
Ti
O
To
F
24/1
25/1
26/1
27/1
28/1
9.2-9.3
9.3-9.5
9.6
10.1-10.2
10.2-10.3, 10.5.5
9: 5e, 6f, 10
14, 18f, 19b
26, 28e, 29b
39b
10: 2bc, 3bc, 7
7: 43e. 43cd. 46be. 47bcd. 48bc
9: 1cdef, 2a, 5acf, 6cd
13, 16, 11, 17, 18ace, 18gi
19ac, 20, 21, 24, 25
10: 1cb, 2ad, 3ae, 4, 5
Lv 3 M
Ti
O
To
F
31/1
1/2
2/2
3/2
4/2
10.4-10.5
10.5, 10.9
Reserv
9.8, 9.10
14.1-14.2
10: 10, 12b, 14f
15c, 16a, 17e, 19a
y"+ y = sin x, 25fh, 18c
14: 1cd, 3eg, 5e, 6acf
9: 28af, 29a, 33a, 39af
10: 8, 9, 11, 12acd, 14eg
15b, 16bg, 17jo, 19b, 16c, 20
25dei, 18a
14: 1abef, 2acg, 3bdh, 5ac, 6bg
Lv 4 M
Ti
O
To
F
7/2
8/2
9/2
10/2
11/2

14.2

11.1-11.2
11.2-11.3
14: 7bg, 9ehi, 10a
12be
11: 2, 3a, 5e, 7
14: 7acdfi, 9abcdfk, 10bc
12acd
11: 1bc, 3b, 5abd, 8, 10
Lv 5 M
Ti
O
To
F
14/2
15/2
16/2
17/2
18/2

11.4-11.5
Reserv
11.5-11.7
11: 9, 12, 15b, 17bde
18b, 20a, 23a, 24a
11: 13, 14bc, 15a, 17ac, 18a
19, 20b, 23bc
Lv 6 M
Ti
O
To
F
21/2
22/2
23/2
24/2
25/2
11.8, 12.1
12.2-12.4


12.5-12.7
11: 25bd
12: 2, 3
4degi, 5a, 6a
8be, 9aeo
10dg, 12bi, 13b, 14bc, 18b
11: 25acfh
12: 4acfj, 5b, 6b
8ach, 9bcdg, 10abcf
12aceh, 13a, 14ad, 15bc
18ac
Lv 7 M
Ti
O
To
F
28/2
29/2
1/3
2/3
3/3
Reserv
Reserv

Reserv


*) Nämndeman i Vrethult hade detta som motto i en berättelse av G Skogsmark

Document last modified 2000-02-04 08.55 by Elisabeth Eriksson