Kurs-PM för Linjär algebra V1, lp I -02/03.

Examinator och föreläsare:

Sven Järner tel 772 35 61 (arb)
14 38 53 (hem)
     
epost: jarner@math.chalmers.se

Övningsledare:

grupp a: Kurt Persson tel 772 35 69
grupp b: Sven Järner tel 772 35 61
grupp c: Frida Alfredsson tel 49 33 74
grupp d: Elin Götmark tel 772 4990

Kurslitteratur

Jan Petersson: Tillämpad Linjär algebra.
Finns att köpa på DC.

Tentamenstillfällen:

02-10-24 kl 14.15-18.15 (M-huset)
03-01-11 kl 8.45-12.45 (V-huset)
03-08-29 kl 8.45-12.45 (V-huset)

Tentamen utgör en kombinerad problem- och teoriskrivning med maximala 50 poäng. För godkänt (och betyget 3) krävs minst 20 p, för betyget 4 minst 30 p och för betyget 5 minst 40 p. Antalet uppgifter är cirka 8, varav vanligen 2 är teoriuppgifter. Gränsen mellan problem- och teoriuppgifter är dock inte helt skarp; en och samma uppgift kan ha karaktär av både problem och teorifråga.

Översiktlig plan för kursen:

Moment Tid Kapitel-avsnitt
 må 2/9 - må 9/9  1
2 ti 10/9 - må 16/9 2-3
3 ti 17/9 - ti 24/9 4
4 on 25/9 - ti 1/10 6.1-6.6
---- on 2/10 - fr 4/10 Uppsamling / reservtid
5 må 7/10 - må 14/10 7, 8.1-8.2
---- må 14/10 - fr 18/10  Repetition

Gamla tentor: 01-08, 01-12, 02-04, 02-08, svar, 02-10,03-01 . Exempel på teorifrågor.

Varje övningsgrupp kommer att delas in små-grupper med 4-5 studenter i varje. Till varje moment ovan hör en gruppuppgift som redovisas på plats i övningssalen.. Godkännt deltagande i dessa kan ge 2 bonuspoäng till tentamen.


 

Last modified: Tue Oct 24 12:35:38 MET DST 2000