Kurs-PM för Linjär algebra V1, lp I -03/04.

(www.math.chalmers.se/Math/Grundutb/CTH/tma840/0304)

Examinator och föreläsare:

Sven Järner tel 772 35 61 (arb)
epost: jarner@math.chalmers.se

Övningsledare:

grupp a: Sven Järner tel 772 35 61
grupp b: Elin Götmark tel 772 49 90
grupp c: Magnus Bodin tel 772 5376
grupp d: Henrik Jansson tel 772 53 76

Kurslitteratur

Anders Tengstrand: Linjär algebra med vektorgeometri.
Finns att köpa på Cremona.

Tentamenstillfällen:

03-10-22 kl 14.15-18.15 (V-huset)
04-01-10 kl 8.45-12.45 (V-huset)
Augusti 04, datum ej fastställt

Tentamen:

Tentamen utgör en kombinerad problem- och teoriskrivning med maximala 50 poäng. För godkänt (och betyget 3) krävs minst 20 p, för betyget 4 minst 30 p och för betyget 5 minst 40 p. Antalet uppgifter är cirka 8, varav vanligen 2 är teoriuppgifter. Gränsen mellan problem- och teoriuppgifter är dock inte helt skarp; en och samma uppgift kan ha karaktär av både problem och teorifråga.

Läsanvisningar till kap 13, 11 och 14.

Kap 13. Sid 237-239, fram till definition 8, kan hoppas över. Dessutom hoppar vi över alla bevis. Definition 8 samt alla satsers formuleringar och tillämpningar ingår dock.
Kap 11. Kapitlet kan läsas kursivt (inga bevis). Innebörden i sats 1-3 bör man dock förstå. Viktigast år exemplen i R^n.
Kap 14. 14.1-2 läses kursivt. Satserna har samma lydelse som i kap 7 och skall kunna tillämpas framförallt i R^n. 14.5 skall kunna tillämpas.

Översiktlig plan för kursen:

Moment Tid Kapitel-avsnitt
 må 1/9 - ti 9/9  1-2
on 10/9 - ti 16/9 3-4
on 17/9 - ti 23/9 5.1,5.2, 6
on 24/9 - ti 30/9 5.3-5.5, 13
on 1/10 - ti 7/10 7.1-7.5, 11, 14.1, 14.2, 14.5
on 8/10 - ti 14/10 8, 9.1, 9.2
---- on 15/10 - fr 17/10  Repetition

Gamla tentor: 03-08, 03-01, 02-10, , 99-08,

Varje övningsgrupp kommer att delas in små-grupper med 4-5 studenter i varje. Till varje moment ovan hör en gruppuppgift som redovisas på plats i övningssalen.. Godkännt deltagande i dessa ger 2 bonuspoäng till tentamen.