Om Du väntar några sekunder kommer Du till Nyare datorarkitekturer för numeriska beräkningar