Jan Södersten

Matematiska institutionen

Göteborg

 

 

Tekniska beräkningar K , TMA 995

2000

 


Examinator och kursledare:

Jan Södersten


 

Välkommen till kursen,

som startar på måndagen 23/10
kl. 8
i sal KA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 Kursens målsättning är

 att ge Dig en orientering om Mathematica 4,

 att ge Dig grunderna i MATLAB 5 samt

 att ge Dig en introduktion till Fortran 95 och procedurorienterad programmeringsteknik.

 


Första föreläsningen behandlar programvaran "Mathematica" och Du har säkert glädje av

att ha med kurslitteraturen om Mathematica. 


Här hittar Du kursmaterial:

 KursPM

 Kursfordringar

 Övningsuppgifter (PDF-format)

 Laborationsuppgifter (PDF-format)

  Bonusuppgifter till tentamen: (i pdf-filer) se Laboration 1 , Övning 9 och Övning 10.

 Lösningar till övningarna: i directory K:\K1PT

  Gamla tentor med lösningar: i directory K:\K1PT

  Kurslitteratur: Se KursPM

  Mer om Fortran

  Mer om MATLAB

  Mer om Mathematica

  Annat: fråga Jan