Jan Södersten

Matematiska institutionen

Göteborg

Tekniska beräkningar K , TMA 995, 1998, 1999


Examinator : Jan Södersten


Till Dig, som läst kurserna
TDA 080, "Programmeringsteknik K1" och TMA 995 "Tekniska beräkningar K1"
1997, 1998 eller 1999
och ännu inte fått kursen godkänd, hänvisas till:

TMA 995 2000/2001


Observera att: