Aktuella meddelanden
Välkommen till kursen
Schemat för kursen hittar du via länken till webTimeEdit på sidans topp.

Svar till jämna uppgifter från kapitel 5, Lay (3e upplagan), hittar du här

OBS! Mattesupport, Chalmersbiblioteket: ons 16-18 (Agnes Ramle, övningsledaren för Bt b, är med i hjälpgruppen), tors 17-19 (Rikard Lundmark, övningsledaren för Bt a, och Niklas Andersson, en labhandledare för K, är med i hjälpgruppen)

Kemi-introduktionen till jämviktsprojektet:
Bt: Ti 31/1, 8:00 i KD1; 8:15 i KD2
OBS! Ny tid
K: Fre 3/2, 15:15 i KD1; 15:30 i KD2
Kf: Fre 3/2, skall komma till KD1 15:15 för introduktionen


Dugga 2 omfattar kap. 12.2-12.7, 13.1, 13.2 i Adams och kap. 5.3 i Lay

Kursutvärderare: Viktor Johansson (Kf), e-post: vikjo ("vid") student.chalmers.se
                         Erik Möller (Kf), e-post:erikmol ("vid") student.chalmers.se
                         Sebastian Carbol (K), e-post: carbol ("vid") student.chalmers.se
                         Magnus Wallander (K), e-post:magwal ("vid") student.chalmers.se
                         Love Carlsson (Bt), e-post:lovec ("vid") student.chalmers.se


Dugga 3 omfattar kap. 14.1-14.6 i Adams och kap. 6.1-6.6 i Lay

Examinationsmal finns under rubriken Examination.
Lösningar till tentan 120310 .

Tentaresultaten kommer att finnas i Ladok på tisdag, 10/2, en visning blir nästa vecka, tid och plats meddelas senare.

Tentavisning i MVL14 (mattehuset) på torsdag, 19/4, kl. 12.00-13.00
Lösningar till tentan 120901 .
Lärare
Examinator och föreläsare: Lyudmila Turowska, Matematiska Vetenskaper, rum L3033, tel: 7725341, e-post: turowska ("vid") chalmers.se
Övningsledare: Lyudmila Turowska (Ka, KS32(on)/KS41)
                         Semir Becevic (Kb, KS91/KS31) rum L2074, tel. 7721494, e-post: becevic ("vid") chalmers.se
                         Martin Berglund (Kf, FL51/KS11(fre)) rum L2030, tel. 7725335, e-post: martin.berglund ("vid") chalmers.se
                         Rikard Lundmark (Bt a, KS11) rum H2021, tel. 7725376, e-post: riklund ("vid") chalmers.se
                         Agnes Ramle (Bt b, KS32) rum H2021, tel. 7725376, e-post: ramle ("vid") chalmers.se
Labhandledare: Niklas Andersson (K, KD1) rum H2021, tel. 7725376, e-post: niklande ("vid") chalmers.se
                          Gunhild Lindskog (K, KD2) rum L2077, tel. 7721085, e-post: lindskog ("vid") chalmers.se
                          Katarina Blom (Kf, D4) rum L2073, tel. 7721097, e-post: blom ("vid") chalmers.se
                          Svitlana Ruzhytska (Bt, KD1) rum L2033, tel. 7723599, e-post: svitlana ("vid") chalmers.se
                          Martin Berglund (Bt, KD2) rum L2030, tel. 7725335, e-post: martin.berglund ("vid") chalmers.se
                          Matteo Molteni (K/Bt, KD1, KD2) rum L2106, tel. 7721015, e-post: molteni ("vid") chalmers.se
Kurslitteratur
Lay: Linear algebra and its Applications, Addison-Wesley (fjärde eller tredje upplagan)
Adams: Calculus, Addison-Wesley (sjunde upplagan)

Program


Preliminärt programm för föreläsningar.
Programmen läggs i successivt. Klicka på respektive vecka. Overheadbilder som används vid föreläsningar läggs ut efterhand. Varje Vecko-PM innehåller detaljerade kunskapsmål och rekommenderade övningsuppgister som gäller respektive vecka.

Vecko-PM Avsnitt
Innehåll
OH-bilder
Vecka 1
A. 12.1, A.11.1-11.3
Reelvärda och vektorvärda funktioner. Kurvor och ytor.
, OH2

L. 2.9, 5.1-5.2, 5.5
Egenvärden och egenvektorer.
OH3
Vecka 2
L. 5.3,5.7
Egenrum, diagonalisering. System av linjära differentialekvationer.
OH4

A.12.2-12.3, A.12.7
Reelvärda funktioner av flera variabler, partiella derivator, gradient, riktningsderivator.
OH5, OH6
Vecka 3
A. 12.4-12.6
Högre ordningens derivator, kedjeregeln, linjär approximation.
OH7

A.13.1-13.2
Extremvärdesproblem.
OH8
Vecka 4
A.13.3
Lagrange multiplikatorer.
OH9

L. 6.1-6.6
Ortogonalitet, projektion, minstakvadrat metoden.
OH10, OH11
Vecka 5
A.14.1-14.3, 14.5
Integraler i flera variabler, byte av integrationsordning.
OH12

A.14.4
Variabelbyte, polära koordinater


A.14.5-14.6
Sfäriska koordinater.

Vecka 6
A.15.1-15.4
Vektorfält. fältlinjer, konservativa fält, linjeintegraler av vektorfält.
OH13, OH14

A.15.5-15.6
Ytintegraler av fält, flödesintegraler.
OH15
Vecka 7
A.16.1-16.3
Nablaräkning. Greens formelRepetition
Datorlaborationer och övningar med Matlab
Matlab ingår som ett obligatoriskt moment i kursen. Syftet med detta moment är att ge ökade insikter i matematiken och hur den kan tillämpas. För godkänt krävs att samtliga laborationer redovisas vid dator i studion till studiohandledarna. Material till datorlaborationerna finns här


Referenslitteratur:
 1. Material (utvecklat av MV) som ger en kortfattad introduktion till Matlab
 2. Holly More, MATLAB for Engineers
  (Ger en introduktion till Matlab och kräver inledningsvis ingen matrisalgebra.
  Är utmärkt för självstudier.)
 3. Per Jönsson, MATLAB-beräkningar inom teknik och naturvetenskap
  (Kräver kunnskaper i Matrisalgebra. Innehåller lite mer avancerade övningar och modelleringsuppgifter
  Är utmärkt som referemslitteratur/uppslagsbok)
Kurskrav
Kursens mål finns angivna i kursplanen.
Duggor
För att uppmuntra studier under hela läsperoden, nödvändigt för att lyckas, ges tre stycken frivilliga duggor om 30 min på måndagar i läsveckorna 3, 5 och 7. Dugga 1 omfattar läsvecka 1, dugga 2 omfattar vecka 2 och 3, och dugga 3 omfattar vecka 4 och 5. Varje dugga planeras bestå av tre uppgifter. Maximalpoäng på varje dugga är 6. Medelvärdet av erhållen poäng på de tre duggorna, avrundat till närmaste heltal, förs över som bonuspoäng på den skriftliga tentamen. Erhållen bonuspoäng räknas in i totalpoängen för godkänt, ej överbetyg, och kan tillgodoräknas även vid omtentor tills kursen, eller dess motsvarighet, ges nästa läsår.

Examination
Examination utgörs av en skriftlig tentamen om totalt 50 poäng och dessutom övningsuppgifter och projekt med Matlab. Övningsuppgifterna med Matlab redovisas till studiohanledarna vid dator i studion. Uppgifter som kan förekomma är bland annat sådana som skall testa att du kan utföra de mest grundläggande kalkylerna på ett korrekt sätt. Andra uppgifter är mer komplexa. Även uppgifter av teoretisk natur förekommer: du skall kunna avgöra om givna påståenden är sanna eller falska, du skall kunna redogöra för vissa definitioner och satser och uppgifter med teoretisk inslag.
För godkänt krävs dels godkänt på laborationsmomentet i studion dels godkänt på tentamensskrivningen. Betyg sätts enligt följande poänggränser: betyg 3: 20-29 poäng, betyg 4: 30-39 poäng, betyg 5: 40-50 poäng.

Examinationsmal hittar du här
Rutiner kring tentamina
I Chalmers Studentportal kan du läsa om när tentor ges och om vilka regler som gäller kring att tentera på Chalmers.

Vid tentamen ska du kunna uppvisa giltig legitimation och kvitto på erlagd kåravgift.

Meddelande om resultat fås enbart med epost via Ladok. (Ej muntligt på studieexpeditionen.) Detta sker automatiskt när resultaten är registrerade. Kontrollera att Du har fått rätt betyg och att poängsumman stämmer.

Vid ordinarie tentamen:
Då det är praktiskt möjligt ordnas ett separat granskningstillfälle av tentamen. Tidpunkt för detta meddelas på kurshemsidan. Den som inte kan delta vid granskningen kan efter detta hämta och granska sin tenta på Matematiska vetenskapers studieexpedition, måndag till fredag, kl 9.00-13.00. Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt på expeditionen, där det finns en blankett till hjälp.

Vid omtentamen:
Tentorna granskas och hämtas ut på Matematiska vetenskapers studieexpedition, måndag till fredag, kl 9.00-13.00. Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt på expeditionen, där det finns en blankett till hjälp.
Kursutvärdering
I början av kursen bör minst två studentrepresentanter ha utsetts för att tillsammans med lärarna genomföra kursutvärderingen. Utvärderingen sker genom samtal mellan lärare och studentrepresentanter under kursens gång samt vid ett möte efter kursens slut då enkätresultatet diskuteras och rapport skrivs.
Se följande mall för Utvärdering av kurser i studentportalen.
Gamla tentor