Aktuella meddelanden
Välkommen till kursen
Schemat för kursen hittar du via länken till webTimeEdit på sidans topp.


Dugga 2 omfattar Lay 6.1-6.6, Adams 11.1,11.3, 12.1-12.3, 12.7.

Dugga 3 omfattar Adams 12.4-12.6, 13.1-13.3, 14.1-14.4

Lösningsförslag till tentan 130315

Tenatamensvisning på Tisdag 16/4 kl. 12.00-13.15 i MVL14 (i MV-huset)

Lösningsförslag till omtentan 140113
Lärare
Examinator och föreläsare: Lyudmila Turowska, Matematiska Vetenskaper, rum L3033, tel: 7725341, e-post: turowska ("vid") chalmers.se
Övningsledare: Lyudmila Turowska (Ka, KS32(on 23/1)/KS41)
                         Semir Becevic (Kb, KS91(on 23/1)/KS31) rum L2121, tel. 7725310, e-post: becevic ("vid") chalmers.se
                         Jacob Leander (Kf, FL51/KS11(fre)) rum H2021, tel. 7724297, e-post: jacob.leander ("vid") fcc.chalmers.se
                         Timo Hirscher (Bt a, KS11) rum L3077, tel. 7725317, e-post: hirscher ("vid") chalmers.se
                         Erik Jedvik (Bt b, KS32) rum H2021, tel. 7725376, e-post: jedvike ("vid") student.chalmers.se
Labhandledare: Matteo Molteni (K, KD1) rum L2106, tel. 7721015, e-post: molteni ("vid") chalmers.se
                          Magnus Önnheim (K, KD2) rum L2086, tel. 7725356, e-post: onnheim ("vid") chalmers.se
                          Elin Solberg (Kf, D4), tel. 7724257, e-post: solberge ("vid") chalmers.se
                          Katarina Blom (Bt, KD1) rum L2073, tel. 7721097, e-post: blom ("vid") chalmers.se
                          Svitlana Ruzytska (Bt, KD2) rum L2033, tel. 7723599, e-post: svitlana ("vid") chalmers.se
Kurslitteratur
Lay: Linear algebra and its Applications, Addison-Wesley (fjärde eller tredje upplagan)
Adams: Calculus, Addison-Wesley (sjunde upplagan)

Program


Preliminärt programm för föreläsningar.
Programmen läggs i successivt. Klicka på respektive vecka. Overheadbilder som används vid föreläsningar läggs ut efterhand. Varje Vecko-PM innehåller detaljerade kunskapsmål och rekommenderade övningsuppgister som gäller respektive vecka. De kapitel som vi gått igenom skall markeras rött under kursens gång.

Vecko-PM Avsnitt
Innehåll
OH-bilder
Vecka 1
L. 2.9, 5.1-5.2, 5.5
Egenvärden och egenvektorer.
OH1

L. 5.3,5.7
Egenrum, diagonalisering. System av linjära differentialekvationer.
OH2
Vecka 2
L. 6.1-6.6,
Ortogonalitet, projektion, minstakvadrat metoden.
OH3, OH4
Vecka 3
A. 12.1, A.11.1, 11.3
Reelvärda och vektorvärda funktioner. Kurvor och ytor.
OH5

A.12.2, 12.3, 12.7
Partiella derivator, gradient, riktningsderivator.
OH6
Vecka 4
A. 12.4-12.6
Högre ordningens derivator. Kedjeregeln och linjär approximation.
OH7

A.13.1-13.3
Extremvärdesproblem.
OH8,OH9
Vecka 5
A.14.1-14.3,
Integraler i flera variabler, byte av integrationsordning.
OH11

A.14.4-14.6
Variabelbyte, polära koordinater, sfäriska koordinater

Vecka 6
A.15.1-15.4
Vektorfält. fältlinjer, konservativa fält, kurvintegraler.
OH12, OH13

A.15.5-15.6
Ytintegraler av fält, flödesintegraler.
OH14
Vecka 7
A.16.3
Greens formelRepetition
Datorlaborationer och övningar med Matlab
Matlab ingår som ett obligatoriskt moment i kursen. Syftet med detta moment är att ge ökade insikter i matematiken och hur den kan tillämpas. För godkänt krävs att samtliga laborationer redovisas vid dator i studion till studiohandledarna. Material till datorlaborationerna finns här
Kurskrav
Kursens mål finns angivna i kursplanen.
Duggor
För att uppmuntra studier under hela läsperoden, nödvändigt för att lyckas, ges tre stycken frivilliga duggor om 30 min på måndagar i läsveckorna 3, 5 och 7. Dugga 1 omfattar läsvecka 1, dugga 2 omfattar vecka 2 och 3, och dugga 3 omfattar vecka 4 och 5. Varje dugga planeras bestå av tre uppgifter. Maximalpoäng på varje dugga är 6. Medelvärdet av erhållen poäng på de tre duggorna, avrundat till närmaste heltal, förs över som bonuspoäng på den skriftliga tentamen. Erhållen bonuspoäng räknas in i totalpoängen för godkänt, ej överbetyg, och kan tillgodoräknas även vid omtentor tills kursen, eller dess motsvarighet, ges nästa läsår.

Examination
Examination utgörs av en skriftlig tentamen om totalt 50 poäng och dessutom övningsuppgifter och projekt med Matlab. Övningsuppgifterna med Matlab redovisas till studiohanledarna vid dator i studion. Uppgifter som kan förekomma är bland annat sådana som skall testa att du kan utföra de mest grundläggande kalkylerna på ett korrekt sätt. Andra uppgifter är mer komplexa. Även uppgifter av teoretisk natur förekommer: du skall kunna avgöra om givna påståenden är sanna eller falska, du skall kunna redogöra för vissa definitioner och satser och uppgifter med teoretisk inslag.
För godkänt krävs dels godkänt på laborationsmomentet i studion dels godkänt på tentamensskrivningen. Betyg sätts enligt följande poänggränser: betyg 3: 20-29 poäng, betyg 4: 30-39 poäng, betyg 5: 40-50 poäng.

Examinationsmal hittar du här
Rutiner kring tentamina
I Chalmers Studentportal kan du läsa om när tentor ges och om vilka regler som gäller kring att tentera på Chalmers.

Vid tentamen ska du kunna uppvisa giltig legitimation och kvitto på erlagd kåravgift.

Meddelande om resultat fås enbart med epost via Ladok. (Ej muntligt på studieexpeditionen.) Detta sker automatiskt när resultaten är registrerade. Kontrollera att Du har fått rätt betyg och att poängsumman stämmer.

Vid ordinarie tentamen:
Då det är praktiskt möjligt ordnas ett separat granskningstillfälle av tentamen. Tidpunkt för detta meddelas på kurshemsidan. Den som inte kan delta vid granskningen kan efter detta hämta och granska sin tenta på Matematiska vetenskapers studieexpedition, måndag till fredag, kl 9.00-13.00. Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt på expeditionen, där det finns en blankett till hjälp.

Vid omtentamen:
Tentorna granskas och hämtas ut på Matematiska vetenskapers studieexpedition, måndag till fredag, kl 9.00-13.00. Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt på expeditionen, där det finns en blankett till hjälp.
Kursutvärdering
I början av kursen bör minst två studentrepresentanter ha utsetts för att tillsammans med lärarna genomföra kursutvärderingen. Utvärderingen sker genom samtal mellan lärare och studentrepresentanter under kursens gång samt vid ett möte efter kursens slut då enkätresultatet diskuteras och rapport skrivs.
Se följande mall för Utvärdering av kurser i studentportalen.
Gamla tentor