Matematisk analys i en variabel V , TMV 130, ht -04

Kurslitteratur

Forsling ,Neymark: Matematisk analys i en variabel Liber

Kompletterande matrial om numeriska metoder (Huitfeldt)

Kursen behandlar väsentligen integraler , ordinära differentialekvationer och numeriska

metoder

Examination

En kombinerad teori- och problemtentamen om ca 8 uppgifter. Maxpoäng 50 Betygsgränser

20, 30 och 40 p. Inga hjälpmedel (möjligen kommer ett formelblad att medfölja tentan

(meddelas senare))

En obligatorisk Matlab-uppgift (handledning meddelas inte enl schemat)
     Uppgiften är delad i två delar som görs vid olika tillfällen med ett uppsamlingstillfälle för dem
      som inte kunnat delta vid ordinarie.Godkännande (som ni alltså måste se till att få) sker vid
      datorn

Preliminär tidsplan

v1 Primitiva funktioner kap 5

v2 reserv , Integraler kap 6

v3 reserv, Tillämpningar kap 7 num

v4 reserv, Taylors formel, lösning av olinjära ekvationer kap 8 num

v5 reserv, Diffekvationer av första ordningen 9.1,9.2,9.7

v6 Diffekvationer av andra ordningen 9.4-9.5

v7 reserv, repetition

Observera osäkerheten i planeringen som sätter in genast. Mot slutet av kursen kommer

en del inskränkningar i stoff som skall redovisas på tentan.

Examinator

Johan Karlsson, ankn 3568

Lärare

Johan Karlsson

Elin Götmark

Elisabeth Wulcan

Kursutvecklare

       Hanna Landquist
       Ida Vångestrand
       Martin Sax
       Andreas Fabricius