Matematisk analys i en variabel V , TMV 130, ht -05

Kurslitteratur

Forsling ,Neymark: Matematisk analys i en variabel Liber

Kompletterande matrial om numeriska metoder (Huitfeldt)

Kursen behandlar väsentligen integraler , ordinära differentialekvationer och numeriska

metoder

Examination

En kombinerad teori- och problemtentamen om ca 8 uppgifter. Maxpoäng 50 Betygsgränser

20, 30 och 40 p. Inga hjälpmedel ( ett formelblad kommer att att medfölja tentan

(meddelas senare))

En obligatorisk Matlab-uppgift uppdelad i två delar: ekvationslösning (e) och numerisk

integration (i). De i schemat angivna tiderna utnyttjas enl :

må 21/11 13-15 (e) grupp a 15-17 (e) grupp b

to 24/11 15-17 (e) grupp c 17-19 (e) grupp d

fr 25/11 10-12 (i) grupp a 13-15 (i) grupp b

ti 29/11 13-15 (i) grupp c 15-17 (i) grupp d

to 1/12 15-19 reservtid för dem som missat tillfället eller inte blivit godkända än

Godkännande sker vid datorn

Preliminär tidsplan

v1 Primitiva funktioner kap 5

v2 reserv , Integraler kap 6

v3 reserv, Tillämpningar kap 7 num

v4 reserv, Taylors formel, lösning av olinjära ekvationer kap 8 num

v5 reserv, Diffekvationer av första ordningen 9.1,9.2,9.7

v6 Diffekvationer av andra ordningen 9.4-9.5

v7 reserv, repetition

Observera osäkerheten i planeringen som sätter in genast. Mot slutet av kursen kommer

en del inskränkningar i stoff som skall redovisas på tentan.

Examinator

Johan Karlsson, ankn 3568

Lärare

Johan Karlsson

Peter Lindroth

Hannah Dyrssen

Sven Järner

Gunhild Lindskog (lab)

Kursutvecklare

       Kristoffer Hultberg
       Lina Hylt
       Karin Olsson
       Andreas Fredriksson