Matematisk analys i en variabel V, TMV 130, ht -08

Kurslitteratur
Adams:Calculus; a complete course 6th ed
Kompletterande matrial om numeriska metoder (Huitfeldt)

Examination
En kombinerad teori- och problemtentamen om ca 8 uppgifter. Maxpoäng 50, betygsgränser 20,30 och 40p
Inga hjälpmedel (ett formelblad kommer att medfölja tentan)
En obligatorisk Matlab-uppgift delad i två delar: ekvationslösning (e) och integration (i).
Lab-tiderna i schemat utnyttjas enl följande:
m 24/11 13-15 (e) grupp a 
on 26/11   15-17(e) grupp b
f 28/11 8-10(e) grupp c  10-12(i)grupp d   13-15(i) grupp a
ti 2/12 13-15(i) grupp b 15-17(i) grupp c
to 4/12 15-17 (i) grupp d samt  reservtid för dem som missat tillfällen
eller ännu ej blivit godkända. Godkännande sker vid datorn.

NY TID för grupp b i st för schemakrocken: m 1/12 kl 13-15 vö23

Preliminär tidsplan

v1 Integralens definition och integralkalkylens huvudsats  5.1-5.6,2.10
v2  Integrationsteknik  5.7,6.1-6.5
v3  Tillämpningar av integration 7.1-7.4,7.6, 8.2-4
v4  Numeriska metoder , Ordinära  diffekvationer 4.6,6.6-6.7,2.10,7.9,3.7
v5  Allmänt om ODE, Taylors formel  17.1,17.3,4.7-8
v6  Användning av taylors formel, serier  4.9,9.1-9.5
v7  reserv

Typtalslista (strunta i de polärt givna områdena)

ATs matlabövningar
Examinator
Johan Karlsson  ankn 3568
Lärare
Johan Karlsson
Johan Berglind
Elin Sohlberg
David Witt Nyström