Matematisk analys i en variabel V och AT, TMV 130, ht -09

Kurslitteratur
Adams,Essex:Calculus; a complete course 7th ed
Kompletterande matrial om numeriska metoder (Huitfeldt)

Examination
En kombinerad teori- och problemtentamen om ca 8 uppgifter. Maxpoäng 50, betygsgränser 20,30 och 40p
Inga hjälpmedel (ett formelblad kommer att medfölja tentan)
En obligatorisk Matlab-uppgift delad i två delar: ekvationslösning (e) och integration (i).
Lab-tiderna i schemat utnyttjas enl följande:
m 23/11 13-15 (e) grupp a 
on 25/11   15-17(e) grupp b, 17-19(e) grupp c
to 26/11 15-17(e) grupp d
fr 27/11 13-15(i) grupp a
m 30/11 13-15(i) grupp b
ti  1/12  13-15(i) grupp c
to 3/12 15-17 (i) grupp d samt  reservtid för dem som missat tillfällen
eller ännu ej blivit godkända. Godkännande sker vid datorn.
 

Preliminär tidsplan

v1 Integralens definition och integralkalkylens huvudsats  5.1-5.5,2.10
v2  Integrationsteknik  5.6,6.1-6.3,6.5
v3  Tillämpningar av integration 5.7,7.1-7.4,7.6, 8.2-4
v4  Numeriska metoder , Ordinära  diffekvationer 4.2,6.6,2.10,7.9,3.7
v5  Allmänt om ODE, Taylors formel  17.1,17.3,4.9-10 lite av 17.6
v6  Användning av taylors formel, serier  4.10,9.1-9.2,9.5-9.6
v7  reserv

Typtalslista  (strunta i polärt beskrivna områden)

ATs matlabövningar
Examinator
Johan Karlsson  ankn 3568
Lärare
Johan Karlsson
Elisabeth Liljeblad
Oskar Hamlet
Genkai Zhang
Joel larsson (AT)