MATEMATIK
Chalmers

Information om kursen
Matematisk analys i en variabel E, (TMV136), lp II, läsåret 2006-2007.

Viktig aktuell information kommer att stå här överst på sidan.

Aktuellt:

Tentorna är sedan en tid rättade och finns att hämta på matte-exp;
de kommer oxå att delas ut vid första föreläsningen på Lin alg-kursen nu i lp III:

Må 22/1,
10:00-11:45,
Linjär algebra E,
HA4,
Föreläsning.
Schema

Lärare

Grupp Tel E-post
Alexei Heintz a 772 5329 heintz@math.chalmers.se
Vilhelm Adolfsson (föreläsare och examinator) b 772 5307 vilhelm@math.chalmers.se
Magnus Goffeng c goffeng@student.chalmers.se

Kursutvärderare

Olof Johansson, joolof@student.chalmers.seKurslitteratur

Calculus, a Complete Course, sixth edition 2006 av Robert A Adams. (Säljs på DC för 675 kr.) Denna bok användes ju även i Inledande matematik E och kommer oxå användas i senare kursen Flervariabelanalys.
Därutöver tillkommer material till datorlaborationer i MATLAB, som kommer att vara tillgängliga på denna hemsida som pdf-filer.

Rättelser till Adams.
Engelsk-svensk ordlista. Lämna gärna förslag till kompletteringar av denna ordlista!

Innehåll

Med reservation för att mindre tillägg eller strykningar kan ske under kursens gång anges här kursomfånget, samt preliminärt program för föreläsningar och övningar. Under länkarna till vänster läggs detaljerade vecko-PM ut vecka för vecka.
RA= Robert A. Adams: Calculus, a Complete Course


 Avsnitt
 Innehåll
Läsvecka 1  RA: 5.1-5.6, 2.10  Integraler; definition och analysens huvudsats.
Läsvecka 2  RA: 5.7, 6.1-6.3, 6.5  Integrationsmetoder.
Läsvecka 3  RA: 7.1-7.3, 7.4 (sid 388-390), 8.2-8.4  Areor, längder, volymer samt ytterligare tillämpningar av integraler.
Läsvecka 4   RA: 4.6, 2.10, 17.1, 17.3, 7.9  Numeriska metoder. Ordinära differentialekvationer (ODE).
Läsvecka 5   RA: 3.7, 17.5-17.6, 4.7-4.9  Mera ODE. Taylorutveckling.
Läsvecka 6   RA: 9.1-9.3, 9.6, 9.7, 9.9  Användning av Taylorutveckling. Serier.
Läsvecka 7
 Reservtid och repetition.

Matlab

Labbtider: gr a,b: ti 13-15, i sal 3354, 3358.
gr c: fr 8-10, i sal 3358.

Nedan följer några allmänna introduktionsövningar för matlab.
Introduktionslab för Matlab (Den bruna texten i inledningen på förstasidan här är inaktuell och ska bortses ifrån.)
Ytterligare introduktionslab
En liten handledning i Matlab

Exempel på funktionsfil
Exempel på scriptfil

Föregångarna till laborationerna nedan finns i förra årets hemsida (adress som slutar på /0506/); de kommer att redigeras något innan de läggs ut här. Det finns t ex en nyhet i MATLAB beträffande tillfälliga funktioner; s k anonyma funktioner ersätter de tidigare inline-funktionerna.

Under läsveckorna 3-6 kommer vi att genomföra några laborationer i MATLAB. Dessa kommer att behandla numerisk ekvationslösning, integraler och differentialekvationer:

Laboration 1 - numerisk ekvationslösning, Newtons metod.
Laboration 2 - numerisk lösning av ODE.
Laboration 3 - numerisk integration.
( Bortse från eventuella kommentarer eller (ordnings)referenser (som t ex Laborationstifälle 4) som härrör från tidigare användande av filerna och som inte hunnit redigeras bort. )

Examination

Examinationen utgörs av tre duggor och en sluttentamen. Duggorna ges på torsdagen i läsveckorna 3, 4, 6. Skrivtiden är 30 minuter (i undervisningslokal). Totalt kan man få upp till 6 poäng på varje dugga. Summan av poängen från de tre duggorna divideras med tre och resultatet avrundas uppå till heltal; detta blir bonuspoäng.
Sluttentamen utgör en kombinerad problem- och teoriskrivning med maximala 50 poäng. Till skrivpoängen läggs bonuspoängen från duggorna samt eventuell SI-bonus 1 poäng. Alla bonuspoäng är giltiga vid tentorna detta läsår (ordinarie i oktober 2006, omtentor i påsk- samt augustiperioden 2007), men inte senare. För godkänt, och betyget 3, krävs minst 20 p. För betyget 4 krävs 30p och för betyget 5 krävs 40p. Antalet uppgifter är ca 7, varav vanligen 2 är teoriuppgifter. Gränsen mellan problem- och teoriuppgifter är dock inte helt skarp; en och samma uppgift kan ha karaktär av både problem och teorifråga. Inga hjälpmedel är tillåtna vid duggorna eller sluttentamen.

"Gamla tentor"

Tenta 2006-08-25, Envariabelanalys E1
Tenta 2006-04-22, Envariabelanalys E1
Tenta 2005-12-17, Envariabelanalys E1

Tider och lokaler för tentor hittas i Studieportalen. Glöm inte anmälan till tentan!
Här en länk om hur det går till att tentera på Chalmers. Där står också om anmälan.