Aktuella meddelanden
Tentorna lämnas tillbaka må 21/1, 11.45 i HA4 i samband med kursstart i lp III av Falks Linjär algebrakurs.
Tentan är nu rättad. Resultatet blev 5: 10,6%, 4: 30,3%, 3: 22,7% vilket alltså innebär 63,6% godkända av de 66 tenterande. Resultatet inrapporteras till Ladok av matteexpedtionen på och därefter får varje tentand ett automatiskt e-brev från Ladok med resultatet. När tentorna kommer att lämnas tillbaka (efter kursstart igen, lp III) kommer att meddelas här.
Här finns nu svaren till tentan 071221.
Det är fortfarande ett antal personer som ej redovisat alla kursens (obligatoriska) matlab-labbar. Vid nästa veckas 'frågetillfällen' i EL41 (se röd text några rader nedan) kommer det ges möjlighet att redovisa dessa labbar (lab2 redovisas genom inlämnande av skriftlig labredovisning, och lab1 och lab3 redovisas direkt vid dator).
Nedan finns nu filer med anteckningar från SI-mötena.
Tentan 070824, som vi räknar på torsdag 13/12, finns nu utlagd nedan.
Nu finns 'gamla tentor' utlagda (längst ner på denna sida; se oxå t. ex. hemsidan för motsvarande kurs på Z1).
Under tentaveckan kommer det finnas möjlighet till frågor inför tentan i denna kurs. Tiderna ligger efter tentan i Kretsanalys onsdag 19 dec 2007 - fm. Tiderna är: Onsdag 19/12, 15-17, Torsdag 20/12, 10-12 och platsen är EL41.
Vecko-PM för lv 6 finns nu utlagt.
Nu finns lab 3, laboration rörande ordinära differentialekvationer, ODE, (gjord av Lennart Falk) utlagd; se nedan. Denna (endast uppgift 1 och 2) redovisas vid datorn under lv 6 och lv 7.
Lägger ut en labhandledning till (gjord av Lennart Falk, från hemsidan för samma kurs som denna på Z1); den kan vara av värde för att t ex via 'anonyma fkner, @' i matlab lösa integrallabben (det går på andra sätt oxå, men använda @ är ett smidiggörande, en förbättring).
Vecko-PM för lv 3 har uppdaterats; övningar på avsnitt 7.6 saknades innan men finns nu med.
Vi har lagt till två extra föreläsningar (för de som försvann onsdagar i lv 2 och 3), nu på to 22/11, 15.15-17 i HC2 samt nu på fre 23/11, 08.00 - 10 i HC3.
Vecko-PM4 finns nu utlagt.
Vi har 'flyttat fram' schemat; se nedan.
Nu finns lab 2, datorlab rörande integraler (gjord av Lennart Falk), utlagd. Redovisas skriftligt och inlämnas senast föreläsningen onsdag 5/12.                              
Examinator och föreläsare
 Vilhelm Adolfsson, tel 772 5307, epost vilhelm*chalmers.se
Övningsledare 
 Grupp a (må 10-12, to): Vilhelm Adolfsson
 Grupp b (må 13-15, to): Magnus Goffeng, epost goffeng*student.chalmers.se  
SI       
          Här finns nu filer med anteckningar från SI-mötena.

          Torsdagar 8-10 (Ej lv 1). Fredagar 15-17. 
Gustav Josefsson, josefsso*student.chalmers.se, 0737-157161
Jonatan Tingström, tingstro*student.chalmers.se, 0735-009767

Kursutvärderare  
Mathias Lundell, 0703 07 32 62, lundell.mathias*gmail.com

Kurslitteratur 
           Calculus, a Complete Course, sixth edition 2006, av Robert A Adams.
Preliminärt program för föreläsningarna (kan revideras under kursens gång)
Observera att veckonumren är (efterhand) klickbara - de öppnar filer med en mera detaljerad kursplan och med urval av lämpliga övningsuppgifter ur kurslitteraturen. RA = kursbok.
Läsvecka
Avsnitt
Innehåll
 1  RA: 5.1-5.6,  2.10
 Integraler; definition och analysens huvudsats.
 2  RA: 5.7, 6.1-6.3
 Integrationsmetoder
 3  RA: 6.5
 RA: 7.1-7.3
 Generaliserade integraler
 Längder, areor, volymer.
 4  RA: 7.4 (sid 388-390), 7.6,   
 8.2-8.4
 RA: 4.6, 2.10, 17.1, 17.3
 Ytterligare tillämpningar av integraler.
 Parameterframställning. 
 Numeriska metoder. Ngt om ODE.
 5  RA: 7.9, 3.7, 17.5,
 17.6
 Ordinära differentialekvationer, ODE.
 6  RA:  4.7-4.9, 9.1-9.3, 9.4-9.5  Mera ODE. Taylorutveckling. Användning av Taylorutveckling. Serier.
 7  RA:  9.6, 9.7, (9.9, läs igenom).  Forts. användning av Taylorutveckling och serier. Repetition
     

Datorlaborationer och övningar med Matlab   
Datorsalar finns att tillgå varje vecka med start lv 2; tisdagar 13-15.  Salarna 3354 och 3358, vardera med
plats för 28 pers vid 14 datorer; så det är väl en fördel att samarbeta. Under lab-tiderna kommer viss
handledning att finnas, men huvudsakligen baseras en lab på självverksamhet (ytterligare ett skäl att samarbeta).
Matlabmomentet, som är obligatoriskt, består av tre delar:  1) genomgång av Labövningshäfte från Inledande matematik E
i lp I. Denna del examineras vid datorn under lab i lv 2 och 3. Del 2) består av en datorlab rörande integraler (finns här nu!) med handledning/övning och examination genom skriftligt löst och inlämnad lab i lv 4 och lv 5. Del 3) består av en laboration rörande ordinära differentialekvationer, ODE, (finns här nu!) och examineras vid datorn under lv 6 och lv 7; endast uppgift 1 och 2 behöver redovisas.                            

Referenslitteratur: 
En bra inledande skrift till MATLAB är  Matlabhandledningen författad av Jörgen Löfström
En fylligare och mer omfattande bok är  MATLAB-beräkningar inom teknik och naturvetenskap  av Per Jönsson.
Kurskrav
Vid tentamen bör man kunna formulera och förstå alla definitioner och satser som ingår i kurslitteraturen.
Man ska också kunna tillämpa dem vid problemlösning.

Examination
Examinationen utgörs av tre duggor och en sluttentamen, samt obligatoriska labbar i matlab. Duggorna ges på torsdagen
i läsveckorna 2, 4, 6. Skrivtiden är 30 minuter (i undervisningslokal). Totalt kan man få upp till 6 poäng på varje dugga.
Summan av poängen från de tre duggorna divideras med tre och resultatet avrundas uppåt till heltal: detta blir bonuspoäng.
Sluttentamen utgör en kombinerad problem- och teoriskrivning med maximala 50 poäng. Till skrivpoängen läggs
bonuspoängen från duggorna samt eventuell SI-bonus 1 poäng. Alla bonuspoäng är giltiga vid tentorna detta läsår
(ordinarie i oktober 2007, omtentor i januari och augusti 2008), men inte senare. För godkänt, och betyget 3, krävs
minst 20 p. För betyget 4 krävs 30p och för betyget 5 krävs 40p. Antalet uppgifter är ca 7, varav vanligen 2 är
teoriuppgifter. Gränsen mellan problem- och teoriuppgifter är dock inte helt skarp; en och samma uppgift kan ha
karaktär av både problem och teorifråga. Inga hjälpmedel är tillåtna vid duggorna eller sluttentamen.
Tider och lokaler för tentor hittas i Studieportalen (för ordinarie tentan, se också nedan!). Glöm inte anmälan till tentan!

Tentamina
Tentamen äger rum fredagen den 21/12 kl 8.30-12.30 i M-huset. Där finner man mer detaljerade anslag om salar. (Nästa tentamen därefter är 29/03-2008 fm M; verifiera med Studieportalen.) 
Håll reda på kurskoden TMV136, så att du får rätt tenta.
Vid tentamen på denna kurs är inte miniräknare tillåtna som hjäpmedel.
Tag med giltig legitimation och kvitto på erlagd kåravgift!

Meddelande om resultat fås med epost via LADOK. (Detta sker automatiskt så fort tentan är rättad och resultaten är registrerade.)
Rättade tentor återfås på expeditionen för matematik.
Kontrollera att Du har fått rätt betyg och att poängsumman stämmer.
Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt (på expeditionen finns en blankett till hjälp).

Följande länk berättar mer om reglerna kring att tentera på Chalmers: att tentera

Gamla Tentor

tenta 070824 (hade tyvärr just nu ingen annan fil än den här givna; i denna fil har det, förutom triviala fel såsom att det saknas prickar över ä etc, insmugit sig ett rent matematiskt fel. Vad är felet? Det pratar vi om imorgon, 13/12, när vi räknar tentan.)
tenta 070414 (med lösningsförslag (på baksidan).)
tenta 061222
tenta 061222 - lösning
tenta 060825
tenta 060422
tenta 051217
tenta 051217 - lösning