Aktuella meddelanden (ht 2016)
Kursen syftar till att ge studenten goda kunskaper om integralkalkyl med tillämpningar.
Plan för föreläsningar, övningar och laborationer, se schema för kursen.

Examinator och föreläsare
Reimond Emanuelsson, tel 031-772 5892, epost reem@chalmers.se

Gruppindelning och övningsledare
Reimond, Olof, Henrik och Jacob
sal ML1 studenter A-Gra, (Reimond)
ML2 studenter Gro-Krei, (Olof)
ML3 studenter Lind-Rei (Henrik) och
ML 4 studenter Rey-Ö (Jacob).
Såg att antal teknologer på TD1 är c:a 50, så tyckte att denna grupp i en sal blir för mycket.
Dessutom tekniskt svårt att dela upp i  Z1 och TD1, i Ping-pong.


Handledare för Matlab
Olof,  Maria och Robin samt Britta
           MT0, MT13 och MT9
Grupper är A+TD1 fredagarna 4/11, 11/11, 18/11 kl 08.00-9.45
och fredagarna 25/11,  2/12, 9/12, 16/12 kl 10.00-11.45 samt
B+TD2 fredagarna 4/11, 11/11, 18/11 kl 10.00-11.45 
och fredagarna 25/11,  2/12, 9/12, 16/12 kl 8.00-9.45.
Kurslitteratur, samt föreläsningsanteckningar
1)  Robert A Adams, Christopher Essex: Calculus, a Complete Course, eighth edition
2)  Laborationsmaterial
som läggs ut som pdf-filer under rubriken Datorlabbar.
Föreläsning 1.pdf, Föreläsning2. pdf, Föreläsning 3.pdf
föreläsning 4. pdf   föreläsning 5. pdf 
          föreläsning 6.pdf
föreläsning 7.pdf
          föreläsning 8.pdf
föreläsning 9.pdf
          föreläsning10.pdf
föreläsning11.pdf
          föreläsning12.pdf
föreläsning13.pdf
         föreläsning 14.pdf
repetition 1.pdf
repetition 2.pdf
          repetition 3.pdf
repetition 4.pdf
repetition 5.pdf
repetition 6.pdf
repetition 7.pdf
repetition 8.pdf
repetition 9.pdf
repetition 10.pdf
repetition 11.pdf
repetition 12.pdf
repetition13.pdf
repetition14.pdf
repetition14b.pdf
          Numerisk integration
          TEORI (kan modifieras)
Lista med definitioner och bevis (Adam Suhren Gustafsson)
          parabel.pdf
Talet e (Rekommenderas ej att skrivas ut.)
Engelsk-svensk ordlista.
Preliminärt program för föreläsningarna
Denna tidsplan är provisorisk och mindre justeringar kan göras under kursens gång. Inget PM för läsvecka 7.
Alla veckornas övningar nedan.
PM

Läsvecka
Avsnitt
Innehåll
   Vecka 44
 5.1-5.6 Integralberäkning med summor.
Några summor, integralens definition, analysens huvudsats.
Variabelsubstitution.
  Vecka 45
 5.7, 6.1-6.3, 6.5             
Area mellan funktionskurvor
Partiell integration
Integral av rationell funktion
Generaliserad integral
  Vecka 46
 7.1-7.4,
(6.6, 6.7),
8.2, 8.4
 Areor, volymer, längder. Andra integraltillämpningar, bl a i fysik.
 (Numerisk integration: trapetsformeln och Simpsons formel.)
Kurvor i parameterform.
  Vecka 47
 18.1, 7.9
 Ordinära differentialekvationer
 Lösning av första ordningens ODE
   Vecka 48

18.5, 18.6, 3.7
4.10
 ODE av andra ordningen och högre
 Taylorutveckling
    Vecka 49
 9.1-9.6   Talföljder och serier.
   Vecka 50
   Reservtid. Repetition.Vecka
Uppgifter att göra själv
Uppgifter för övningsledaren
44
5.1: 1,5,7,9,11,16,17,29,33,35,39
5.2: 1, 5, 7, 15
5.3: 1, 3, 11, 13
5.4: 1, 3, 5, 9
5.5: 2, 3, 7, 14
5.1: 21, 23,  40
5.2: 17
5.3: 15
5.4: 10
5.5: 16, 18
45
5:6: 1, 3, 7, 15, 19
6.1: 1, 5, 13,
6.2: 1, 2, 5, 9, 13, 14, 21, 23, 25
6.3: 1, 7, 9
6.5: 1, 3, 4, 7, 17
5.6: 21, 41, 42
6.1: 7, 17, 23
6.2: 12, 13
6.3: 17, 29, 45
6.5:  5, 30
46

7.1:  1, 3, 7, 13, 19, 21, 11
7.2:  1, 3, 5, 9, 15
7.3: 1, 3, 7, 11
7.4: 1, 5, 7
(6.6, 6.7)
8.2: 1, 3, 5, 11
8.4: 1, 3, 11, 13
7.1: 15,
7.2: 11
7.4:  4
8.2:  9
8.4: 17
47
18.1: 1, 2, 3, 5, 7, 11, 12, 15.  
7.9: 1, 3, 5, 7, 11, 13, 15, 17, 19, (23).  
18.1: 4, 8,  9
7.9: 4,  6, 8 
48
18.5: 1, 3, 5
18.6: 1, 3, 5, 6
3.7: 1, 3, 5, 7, 11, 15, 19, (17).  
4.10: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 
18.6: 7
3.7: 2, 13, 19
4.10: 2, 10
49
9.1: 1, 3, 5, 17, 21, 23.   9.2: 1, 2, 5, 9, 11, 13.   9.3: 1, 3, 5, 7, 11, 21.    4.10: 6, 19,
9.1: 21, 9.2: 7,
9.3: 9, 9.4: 6,
 
50
9.4: 1, 2, 3, 5, 7.   9.6: 1, 5, 7, 11
Repetition och Tentamen te20140425
och te20150114.pdf
9.6:  6, 15
Datorlaborationer och övningar med Matlab

I kursen ingår obligatoriska 6-7 övningar i programvaran Matlab. De examineras genom redovisning på den schemalagda tiden för datorlaborationer. För att få betyg på kursen måste man vara godkänd på samtliga redovisningar som ingår. Godkännande på dessa är giltigt under innevarande läsår.
 http://www.math.chalmers.se/Math/Grundutb/CTH/Matlab/AutomationMekatronik/ht16/
Labgrupper: Grupp 1. Grupp 2. Grupp 3.
Duggor

Under kursen ges tre duggor (lappskrivningar på en övningstimme) som behandlar det nyligen behandlade kursinnehållet.
Detta inträffar vid tre tillfällen torsdagarna 10/11 kl 14.15-15.00.. 24/11 kl 15.15-16.00.,  och 8/12  kl 14.15-15.00.
Omfattningen,se tidigare duggor.
efter måndagens föreläsning (det som behandlas på onsdagsföreläsningen ingår inte).
Varje dugga ger upp till 6 poäng och halva medelvärdet (d.v.s. maximalt 3 poäng) av de tre duggorna korrekt avrundat till heltal blir bonuspoäng till tentan.
Denna bonuspoäng får användas vid tentatillfällena i januari 2017, påsk 2017 och augusti 2017.
Studenter från äldre årgångar av kursen får också delta i duggorna. 


Examination. Skriflig examination, se studentportalen.
Obs, inga hjälpmedel (Liten formelsamling medföljer på tentamenstesense baksida.)
Obs, laborationerna godkänns av labhandledare.

Obligatoriska moment: Godkända laborationer och godkänd skriflig tentamen


kontrollera själv på Studieportalen, där även sista anmälningsdag står.
Vid tentatillfället är inga hjälpmedel tillåtna utöver den tryckta formelsamling som medföljer tentan.
Tag med giltig legitimation och kvitto på erlagd kåravgift.
I kursplanen (se Studieportalen!) beskrivs kursens syften och mål, en betydligt mera detaljerad beskrivning
av målen finns i föreläsningsanteckningar.
Glöm inte de avsnitt som berör lab 3 och 4 (avsnitt 6.6 och 17.3). Frågor om trapetsmetoden och Eulers metod kan ges på tentan. Exempel på sådana frågor finns i flertalet av de gamla tentorna längst ner på denna sida. Matlab-kod examineras dock inte vid tentatillfället.
Tentan utgör en kombinerad problem- och teoriskrivning med maxmalt 50 poäng. Därtill kommer eventuella bonuspoäng från duggor. För godkänt krävs minst 20 poäng. Poängintervallet 20-29 motsvarar betyget 3, 30-39 betyget 4 och 40 och däröver betyget 5.
Antalet uppgifter är ca 8, varav en är en teorifråga. Gränsen mellan problem och teoriuppgift är dock inte skarp - en och samma uppgift kan ha karaktär av både problem och teorifråga. Här är en sida med kommentarer beträffande teoristudierna, bland annat om satsers bevisande.
Meddelande om resultat fås med epost via Ladok. Detta sker automatiskt så snart resultaten är inrapporterade till Ladok. Det kommer att ordnas ett granskningstillfälle i samband med en föreläsning i början av läsperiod 3. Därefter (och i samband med omtentor) kan tentor granskas på MV:s expedition vardagar 8.30-13.00.
Vid granskningstillfället, kontrollera att du har fått rätt betyg och att poängsumman stämmer. Eventuella klagomål kan framföras vid detta tillfälle (till mig) eller senare på MV:s expedition (på en blankett), dock ej sedan man kvitterat ut tentan.

 • Gamla duggor och tentor
 • Observera att examination av MATLAB under en period ingick i tentan. Numera bara de numeriska metoderna som behandlas i laborationerna (väsentligen trapetsformeln och Eulers metod).
 • dugga 1 20161110
 • dito facit 1 20161110              
 • dugga 2, 20161124.pdf
 • dito facit 2, 20161124.pdf
 • dugga 3 20161208.pdf
 • dito facit 3, 20161208.pdf
 • Tentamen 20170111.pdf
 • med lösningar fa20170111.pdf
 • te20170410.pdf
 • med lösningsförslag fa20170410.pdf
 •           Tentamen 20150817  med kortfattade lösningar  lösningsförslag        
 • julstjärna med kortfattad lösning av arean
 • 2015-04-13 med kortfattade lösningar lösningsförslag
 • 2015-01-14 med kortfattade lösningar lösningsförslag
 •           Visningsdatum kommer senare
 •           2014-04-25 med kortfattade lösningar lösningsförslag
 • Visning 20140509 (Prel)ss
 •           2013-12-18 med kortfattade lösningar lösningsförslag
 •           2013-04-05 med kortfattade lösningar lösningsförslag
 •         
 •         
 •