Aktuella meddelanden
Granskning av omtentan sker den 7:e September klockan 09:00 i L2033, Matematiska Vetenskaper.

Lösningar till omtentan finns här.
Granskning av omtentan sker den 6:e Maj klockan 08:30 i L2033, Matematiska Vetenskaper.
Lösningar till omtentan finns här.
Granskning av tentan sker efter lektionen 09:45 i HB4 onsdagen den 4:e Februari.
Lösningar till tentan finns här.
OBS! Det är övning på torsdag (18/12) som vanligt. Det blir ingen genomgång utan tid för frågor.
Jag rekommenderar uppgifterna 18.5:7 och 18.5:9 på Euler's ekvation.
En övningstenta finns nu här. Lösningar kommer dels på föreläsning F20 och dels på övningen den 9/1.
En text om räknelagar för vektorer och matriser finns här.
Extrauppgifter till senare delar av kursen finns här. I programmet nedan står dessa uppgifter som X.1, X.2, ... Facit uppdateras kontinuerligt.
Jag har lagt till rekommenderade hemuppgifter på Euler's ekvation.
Ingen genomgång i ML13.
Jag lämnar ut rättade duggor på rasten under förläsningen den 1/12. Lösningar till duggan finns här.
INFO OM DUGGAN. Duggan skrivs i övningssalarna ML11-16 med start 15:15 och slut 17:00. Inga hjälpmedel är tillåtna, det är sju uppgifter, endast svar ska lämnas. Kladdpapper kommer finnas på plats. Man får en bonuspoäng på tentan per rätt svar. Studenter med läs- och skrivsvårigheter hänvisas till sal ML14. De har möjlighet att sitta kvar till 18:00.
Preliminära föreläsningsanteckningar för föreläsningar 10-13 är inlagda här.
Tentagranskning i kursen TMV225 sker vid Aners Logg's kontor L2080, kl 11.45-12.30 på fredag, 21/11.
Ändringar i demo och hemuppgifter från kapitel 7.6.
Övningar läggs nu upp på hemsidan under den här mappen. De sju första ligger uppe och heter O01-O07.
Gamla tentor har lagts in på hemsidan.
Föreläsningsanteckningar för de nio första föreläsningarna ligger under den här mappen.
Välkommen till kursen
Schemat för kursen hittar du via länken till webTimeEdit på sidans topp.

Lärare
Kursansvarig: Axel Målqvist (HB4)
Övningsledare: Tim Cardilin (ML13), Gustav Kettil (ML12), Pontus Granström (ML14), Frida Svelander (ML15/16) och Emilio Jorge (ML11)
Labhandledare: Tim Cardilin (MT0), Gustav Kettil (MT12), Pontus Granström (MT14), Frida Svelander (MT9) och Emilio Jorge (MT11)
Kurslitteratur
R. A. Adams and C. Essex, Calculus: A Complete Course, 8:e upplagan, Addison Wesley, 2013.
Extra material
Program
Föreläsningar
Vecka Dag Avsnitt
Innehåll
1
Mån 3/11
5.1-5.2, F01
Introduktion, summor och areaberäkning

Tis 4/11
5.3-5.5, F02
Riemann integralen och analysens fundamentalsats

Ons 5/11
5.6-5.7, F03
Substitutionsmetoder, mera areor och integralberäkning i Matlab
2
Mån 10/11
6.1-6.2, F04
Partiell integration och integration av rationella funktioner

Tis 11/11
6.3-6.5, F05
Inverssubstitution och generaliserade integraler

Ons 12/11
6.6-6.7, F06
Numerisk lösning av integraler och felanalys
3
Mån 17/11
7.1-7.2, F07
Volym hos rotationskroppar och andra kroppar i rummet

Tis 18/11
7.3-7.4, F08
Båglängder, krökta ytors areor och masscentrum

Ons 19/11
7.5-7.6, 7.9, F09
Centroider, Pappus sats och 1:a ordningens differentialekvationer
4
Mån 24/11
7.9, 18.1-18.3, F10
1:a ordningens differentialekvationer

Tis 25/11
3.7, 18.4, F11
2:a ordningens differentialekvationer
5
Mån 1/12
18.5-18.6, F12
Differentialekvationer med konstanta koefficienter

Tis 2/12
10.1-10.3, F13
Analytisk geometri

Ons 3/12
10.7, F14
Matriser och linjära ekvationssystem
6
Mån 8/12
F15
System av differentialekvationer

Tis 9/12
F16
Numerisk lösning av differentialekvationer

Ons 10/12
F17
Tillämpning av generaliserade integraler: Laplace transform
7
Mån 15/12
F18
Laplace transform för att lösa ordinära differentialekvationer

Tis 16/12
F19
Repetition, sammanfattning av kursen
8
Fre 9/1
F20
Tentaräkning: Uppgifter 1, 3, 5, 6, 8, 10, 12, och 14 i övningstentan


Föreläsningsanteckningar läggs upp i den här mappen under kursens gång.

Övningar laborationer och hemuppgifter
Vecka Dag Uppgifter
1 Tis 4/11
Demo: 5.2: 6; 5.3: 10; 5.4: 12. Hemma: 5.1: 1, 3, 5, 9, 11, 21; 5.2: 3, 5, 17; 5.3: 3, 5, 11; 5.4: 1, 3, 9, 21, 25.
Ons 5/11
Numerisk integrallösning
Tor 6/11
Demo: 5.6: 8, 14, 38; 5.7: 10. Hemma: 5.5: 3, 7, 11, 13, 15, 17, 21, 39, 41; 5.6: 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 23, 25, 35; 5.7: 3, 11, 19.
2 Tis 11/11
Demo: 6.1: 6, 10, 32; 6.2: 18, 23. Hemma: 6.1: 3, 5, 13, 19, 33; 6.2: 3, 7, 9, 15, 17.
Ons 12/11
Primitiva funktioner
Tor 13/11
Demo: 6.3: 4, 14, 18; 6.5: 2, 4, 18. Hemma: 6.3: 1, 3, 7, 13, 17; 6.5: 1, 5, 9, 15 , 17, 29.
3 Tis 18/11
Demo: 7.1: 2, 6; 7.3: 27. Hemma: 7.1: 1, 3, 5, 6; 7.3: 2, 3, 7, 9, 21, 26.
Ons 19/11
Ordinära differentialekvationer I
Tor 20/11
Demo: 7.4: 4; 7.5: 3; 7.9: 12. Hemma: 7.4: 3, 7; 7.5: 1, 5, 7; 7.6: 6; 7.9: 1, 3, 7, 11, 21.
4 Tis 25/11
DUGGA på kapitel 5-7.
Tor 27/11
Demo: 18.1: 4, 8; 3.7: 2, 6, 10 , 28. Hemma: 18.1: 3, 5, 7, 9; 3.7: 1, 3, 5, 9, 13, 15, 24, 27.
5 Tis 2/12
Demo: 18.5: 2; 18.6: 6, 10. Hemma: 18.5: 1, 3, 5, 7, 9, 11; 18.6: 1, 3, 5, 9.
Ons 3/12
Ordinära differentialekvationer II
Tor 4/12
Demo: 10.1: 5, 15, 27; 10.2: 9, 31; 10.3: 5, 11. Hemma: 10.1: 2, 6, 10, 13, 17, 24, 26, 36, 37; 10.2: 1, 3, 10, 23, 27, 28, 29, 30; 10.3: 1, 3, 4, 6.
6 Tis 9/12
Demo: 10.7: 1, 3, 5, 19 (med substitution), X.1, X.3, X.5a, X.6 ac, X.7 Hemma: 10.7: 2, 4, 6, 11, X.2, X.4, X.5bcd, X.6bd, X.8
Ons 10/12
Inskjutningsmetoden
Tor 11/12
Demo: 18:4 7, 9. X.9, X.13d, X.14b. Hemma: 18:4 8. X.10, X.12, X.13ac, X.14ac.
7 Tis 16/12
Demo: X.15d, X.16, X.19, X.20, X.21. Hemma: X.15abc, X.17, X.18, X.22
Ons 17/12
Repetition
Tor 18/12
Frågestund
8 Fre 9/1
Tentaräkning: Uppgifter 2, 4, 7, 9, 11, 13 på övningstentanLösningar till demo-uppgifterna på övningarna läggs upp i den här mappen under kursens gång.
Extrauppgifterna X.1, X.2, ... finns här.
Datorlaborationer och övningar med Matlab
Lab 1: Numerisk integrallösning
Lab 2: Primitiva funktioner
Lab 3: Ordinära differentialekvationer I
Lab 4: Ordinära differentialekvationer II
Lab 5: Inskjutningsmetoden


Dokumentera laborationerna noga. Minst en uppgift på tentan kommer ha anknytning till laborationerna.

Här finns Matlabövningar ("hemmalaborationer") som mer syftar till att vara ett inlärningsstöd för matematiken och till att fördjupa dina kunskaper i Matlab-programmering.

Referenslitteratur:
  1. Material (utvecklat av MV) som ger en kortfattad introduktion till Matlab
  2. Holly More, MATLAB for Engineers
    Ger en introduktion till Matlab och kräver inledningsvis ingen matrisalgebra. Är utmärkt för självstudier.
  3. Per Jönsson, MATLAB-beräkningar inom teknik och naturvetenskap
    Kräver kunskaper i Matrisalgebra. Innehåller lite mer avancerade övningar och modelleringsuppgifter. Är utmärkt som referenslitteratur/uppslagsbok.
Kurskrav
Kursens mål finns angivna i kursplanen.
Duggor
En skriftlig dugga genomförs i läsvecka 4 under övningspasset (25/11). Duggan behandlar material från läsveckorna ett till och med tre. Duggan kan maximalt ge 7 bonuspoäng som kan användas vid ordinarie tentamenstillfälle och omtentor fram till och med augusti 2015.

Här finns en övningsdugga med lösningar.
Examination
Tentamen utgör en kombinerad problem- och teoriskrivning med maximala 50 poäng. För godkänt (betyget 3), krävs minst 20 p. För betyget 4 krävs 30 p och för betyget 5 krävs 40 p. Under läsåret ges även två omtentor med samma betygsgränser. Inga hjälpmedel tillåts.

Minst en uppgift på tentan kommer vara av teoretisk natur och hämtas från denna (än så länge preliminära) bevislista. Minst en uppgift kommer ha anknytning till laborationerna och fokusera på algoritmer och implementation.

Här finns en övningstenta. Lösningar till vissa av uppgifterna finns i F20 resterande kommer på övningstillfället den 9/1.

Rutiner kring tentamina
I Chalmers Studentportal kan du läsa om när tentor ges och om vilka regler som gäller kring att tentera på Chalmers.

Vid tentamen ska du kunna uppvisa giltig legitimation och kvitto på erlagd kåravgift.

Meddelande om resultat får du med epost, som skickas automatiskt när resultaten är registrerade. Alternativt kan du gå till Ladok via inloggning i Studentportalen.

Granskning vid ordinarie tentamen:
Då det är praktiskt möjligt ordnas ett separat granskningstillfälle av tentamen. Tidpunkt för detta meddelas på kurshemsidan. Den som inte kan delta vid granskningen kan efter granskningstillfället hämta och granska sin tenta på Matematiska vetenskapers studieexpedition, måndag till fredag, kl 9.00-13.00. Kontrollera att Du har fått rätt betyg och att poängsumman stämmer. Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt på expeditionen, där det finns en blankett till hjälp.

Vid omtentamen:
Tentorna granskas och hämtas ut på Matematiska vetenskapers studieexpedition, måndag till fredag, kl 9.00-13.00. Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt på expeditionen, där det finns en blankett till hjälp.
Kursutvärdering
I början av kursen bör minst två studentrepresentanter ha utsetts för att tillsammans med lärarna genomföra kursutvärderingen. Utvärderingen sker genom samtal mellan lärare och studentrepresentanter under kursens gång samt vid ett möte efter kursens slut då enkätresultatet diskuteras och rapport skrivs.
Se följande mall för Utvärdering av kurser i studentportalen.
Gamla tentor
Tentamen 071221; med separata lösningar
Tentamen 080329; med separata lösningar
Tentamen 080822; med separata lösningar
Tentamen 081220; med separata lösningar
Tentamen 090417; med separata lösningar
Tentamen 090826; med separata lösningar
Tentamen 091219; med separata lösningar
Tentamen 100409; med separata lösningar
Tentamen 100827; med separata lösningar
Tentamen 101218; med separata lösningar
Tentamen 110429; med separata svar
Tentamen 110826; med separata svar
Tentamen 111217; med separata svar
Tentamen 120413; med separata svar
Tentamen 120831; med separata svar
Tentamen 131221 med lösningar
Tentamen 140425
Tentamen 150117 med lösningar
Tentamen 150117 med lösningar