Aktuella meddelanden
Lösningar till Augusti omtentan finns här
Lösningar till April omtentan finns här
Tentan är rättad. Granskning av rättningen sker i MVL14 (Matematiska Vetenskaper) klockan 08:30-09:30 tisdagen den 9:e Februari.
Lösningar till ordinarie tentan finns här
Övningstentan är uppdaterad för att passa årets kurs. Ni hittar den här. Lösningarna finns dels i den uppdaterade F20 och dels i O14 här.
Ett fel smög sig in i anteckningarna till föreläsning F14. På sidan 3 i satsens formulering ska M vara begränsning av andraderivatan av y med avseende på x. Anteckningarna är uppdaterade på hemsidan.
Extrauppgifterna X.1, X.2, ... är uppdaterade för att passa årets kurs, ni hittar dem här.
Ni får tillbaka duggorna i samband med föreläsningen måndagen den 30/11.
Lösningar till dugga finns här.
INFO OM DUGGAN. Duggan skrivs i övningssalarna ML11-16 med start 15:15 och slut 17:00. Inga hjälpmedel är tillåtna, det är sju uppgifter, endast svar ska lämnas. Kladdpapper kommer finnas på plats. Man får en bonuspoäng på tentan per rätt svar. Studenter med läs- och skrivsvårigheter hänvisas till sal ML16. De har möjlighet att sitta kvar till 18:00.

Välkommen till kursen
Schemat för kursen hittar du via länken till webTimeEdit på sidans topp.

Lärare
Kursansvarig: Axel Målqvist (HB4)
Övningsledare: Tim Cardilin (ML11), Gustav Kettil (ML12), Carl Lundholm (ML13), Frida Svelander (ML14) och Edvin Listo Zec (ML15/ML16)
Labhandledare: Tim Cardilin (ML0), Gustav Kettil (ML9), Carl Lundholm (MT11), Frida Svelander (MT12) och Edvin Listo Zec (MT14)
Kurslitteratur
R. A. Adams and C. Essex, Calculus: A Complete Course, 8:e upplagan, Addison Wesley, 2013.
Extra material
Program
Föreläsningar
Vecka Dag Avsnitt
Innehåll
1
Mån 2/11
5.1-5.2, F01
Introduktion, summor och areaberäkning

Tis 3/11
5.3-5.5, F02
Riemann integralen och analysens fundamentalsats

Ons 4/11
5.6-5.7, F03
Substitutionsmetoder, mera areor och integralberäkning i Matlab
2
Mån 9/11
6.1, 6.5, F04
Partiell integration och generaliserade integraler

Tis 10/11
6.6-6.7, F05
Numerisk lösning av integraler och felanalys

Ons 11/11
7.1-7.2, F06
Volym hos rotationskroppar och andra kroppar i rummet
3
Mån 16/11
7.3-7.4, F07
Båglängder, krökta ytors areor och masscentrum

Tis 17/11
7.5-7.6, 7.9, F08
Centroider, Pappus sats och 1:a ordningens differentialekvationer

Ons 18/11
7.9, 18.1-18.3 F09
1:a ordningens differentialekvationer
4
Mån 23/11
3.7, 18.4, F10
2:a ordningens differentialekvationer

Tis 24/11
18.5-18.6, F11
Differentialekvationer med konstanta koefficienter
5
Mån 30/11
10.1-10.3, F12
Analytisk geometri

Tis 1/12
F13
System av differentialekvationer

Ons 2/12
F14
Numerisk lösning av differentialekvationer
6
Mån 7/12
F15
Alternativ definition av elementära funktioner

Tis 8/12
F16
Tillämpning av generaliserade integraler: Laplace transform

Ons 9/12
F17
Laplace transform för att lösa ordinära differentialekvationer
7
Mån 14/12
F18
Gästföreläsning Anders Logg

Tis 15/12
F19
Repetition, sammanfattning av kursen

Ons 16/12
F20
Tentaräkning: Uppgifter 1, 3, 5, 6, 8, 10, 12, och 14 i övningstentan OBS, ANNAN SAL OCH TID HA4 10-12!


Föreläsningsanteckningar läggs upp i den här mappen under kursens gång.

Övningar laborationer och hemuppgifter
Vecka Dag Uppgifter
1 Tis 3/11
Demo: 5.2: 6; 5.3: 10; 5.4: 12. Hemma: 5.1: 1, 3, 5, 9, 11, 21; 5.2: 3, 5, 17; 5.3: 3, 5, 11; 5.4: 1, 3, 9, 25.
Tor 5/11
Demo: 5.6: 8, 14, 38; 5.7: 10. Hemma: 5.5: 3, 13, 15, 17, 21, 39, 41; 5.6: 3, 5, 9, 13, 17, 19, 23, 25; 5.7: 3, 11, 19.
2 Tis 10/11
Demo: 6.1: 6, 10, 32; 6.5: 2, 4, 18. Hemma: 6.1: 3, 5, 13, 19, 33; 6.5: 1, 5, 15, 17, 29.
Ons 11/11
Numerisk integrallösning
Tor 12/11
Demo: 7.1: 2, 6; 7.3: 27. Hemma: 7.1: 1, 3, 5, 6; 7.2: 2, 8; 7.3: 2, 3, 7, 9, 21, 26.
3 Tis 17/11
Demo: 7.4: 3; 7.5: 2; 7.9: 12. Hemma: 7.4: 7; 7.5: 1, 7; 7.6: 6; 7.9: 1, 3, 11, 21 .
Ons 18/11
Primitiva funktioner
Tor 19/11
Demo: 18.1: 4, 8; 3.7: 2, 6, 10 , 28. Hemma: 18.1: 3, 5, 7, 9; 3.7: 1, 3, 5, 9, 13, 15, 24, 27.
4 Tis 24/11
DUGGA på kapitel 5-7.
Tor 26/11
Demo: 18.5: 2; 18.6: 6, 10. Hemma: 18:5: 1, 7; 18.6: 1, 3, 5, 9.
5 Tis 1/12
Demo: 10.1: 5, 15, 27; 10.2: 9; 31. Hemma: 10.1: 2, 6, 10, 13, 17, 24, 26, 36, 37; 10.2: 1, 3, 23, 27, 29.
Ons 2/12
Ordinära differentialekvationer I
Tor 3/12
Demo: 10.3: 5, 11; X.1, X.3, X.4a Hemma: 10.3: 1, 3, 4, 6; X.2
6 Tis 8/12
Demo: 18:4 7, 9. X.5, X.9d, X.10b. Hemma: 18:4 8. X.6, X.8, X.9ac, X.10ac.
Ons 9/12
Ordinära differentialekvationer II
Tor 10/12
Demo: X.11, X.12, X.14, X.15d Hemma: X.13, X.15abc
7 Tis 15/12
Demo: X.16, X.19, X.20, X.21. Hemma: X.17, X.18
Ons 16/12
Inskjutningsmetoden
Tor 17/12
Tentaräkning: Uppgifter 2, 4, 7, 9, 11, 13 på övningstentanLösningar till demo-uppgifterna på övningarna läggs upp i den här mappen under kursens gång.
Extrauppgifterna X.1, X.2, ... finns här.
Datorövningar med Matlab
Lab 1: Numerisk integrallösning
Lab 2: Primitiva funktioner
Lab 3: Ordinära differentialekvationer I
Lab 4: Ordinära differentialekvationer II
Lab 5: Inskjutningsmetoden


Dokumentera datorövningarna noga. Minst en uppgift på tentan kommer ha anknytning till dem.

Här finns Matlabövningar ("hemmaövningar") som mer syftar till att vara ett inlärningsstöd för matematiken och till att fördjupa dina kunskaper i Matlab-programmering.

Referenslitteratur:
  1. Material (utvecklat av MV) som ger en kortfattad introduktion till Matlab
  2. Holly More, MATLAB for Engineers
    Ger en introduktion till Matlab och kräver inledningsvis ingen matrisalgebra. Är utmärkt för självstudier.
  3. Per Jönsson, MATLAB-beräkningar inom teknik och naturvetenskap
    Kräver kunskaper i Matrisalgebra. Innehåller lite mer avancerade övningar och modelleringsuppgifter. Är utmärkt som referenslitteratur/uppslagsbok.
Kurskrav
Kursens mål finns angivna i kursplanen.
Duggor
En skriftlig dugga genomförs i läsvecka 4 under övningspasset (24/11). Duggan behandlar material från läsveckorna ett till och med tre. Duggan kan maximalt ge 7 bonuspoäng som kan användas vid ordinarie tentamenstillfälle och omtentor fram till och med augusti 2016.

Här finns en övningsdugga med lösningar. Här finns förra årets dugga med lösningar.
Examination
Tentamen utgör en kombinerad problem- och teoriskrivning med maximala 50 poäng. För godkänt (betyget 3), krävs minst 20 p. För betyget 4 krävs 30 p och för betyget 5 krävs 40 p. Under läsåret ges även två omtentor med samma betygsgränser. Inga hjälpmedel tillåts.

Minst en uppgift på tentan kommer vara av teoretisk natur och hämtas från denna bevislista. Minst en uppgift kommer ha anknytning till datorövningarna och fokusera på algoritmer och implementation.

Här finns en övningstenta. Lösningar till vissa av uppgifterna finns i F20 resterande kommer på övningstillfället den 17/12.

Rutiner kring tentamina
I Chalmers Studentportal kan du läsa om när tentor ges och om vilka regler som gäller kring att tentera på Chalmers.

Vid tentamen ska du kunna uppvisa giltig legitimation och kvitto på erlagd kåravgift.

Meddelande om resultat får du med epost, som skickas automatiskt när resultaten är registrerade. Alternativt kan du gå till Ladok via inloggning i Studentportalen.

Granskning vid ordinarie tentamen:
Då det är praktiskt möjligt ordnas ett separat granskningstillfälle av tentamen. Tidpunkt för detta meddelas på kurshemsidan. Den som inte kan delta vid granskningen kan efter granskningstillfället hämta och granska sin tenta på Matematiska vetenskapers studieexpedition, måndag till fredag, kl 9.00-13.00. Kontrollera att Du har fått rätt betyg och att poängsumman stämmer. Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt på expeditionen, där det finns en blankett till hjälp.

Vid omtentamen:
Tentorna granskas och hämtas ut på Matematiska vetenskapers studieexpedition, måndag till fredag, kl 9.00-13.00. Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt på expeditionen, där det finns en blankett till hjälp.
Kursutvärdering
I början av kursen bör minst två studentrepresentanter ha utsetts för att tillsammans med lärarna genomföra kursutvärderingen. Utvärderingen sker genom samtal mellan lärare och studentrepresentanter under kursens gång samt vid ett möte efter kursens slut då enkätresultatet diskuteras och rapport skrivs.
Se följande mall för Utvärdering av kurser i studentportalen.
Gamla tentor
Tentamen 071221; med separata lösningar
Tentamen 080329; med separata lösningar
Tentamen 080822; med separata lösningar
Tentamen 081220; med separata lösningar
Tentamen 090417; med separata lösningar
Tentamen 090826; med separata lösningar
Tentamen 091219; med separata lösningar
Tentamen 100409; med separata lösningar
Tentamen 100827; med separata lösningar
Tentamen 101218; med separata lösningar
Tentamen 110429; med separata svar
Tentamen 110826; med separata svar
Tentamen 111217; med separata svar
Tentamen 120413; med separata svar
Tentamen 120831; med separata svar
Tentamen 131221 med lösningar
Tentamen 140425
Tentamen 150117 med lösningar
Tentamen 150417 med lösningar
Tentamen 150817 med lösningar