Aktuella meddelanden
Lösningar till omtentan finns här.

Lösningar till omtentan finns här.
Granskning av den ordinarie tentan sker i MVL14 (Matematiska Vetenskaper) den 2/2 klockan 12:30-13:15.
Lösningar till den ordinarie tentan finns här.
Föreläsning F20 är uppdaterad med extrauppgiften om Laplacetransfrom.
En extrauppgift X23 om faltning har lagts upp på begäran.
Extrainsatt frågestund med Felix i ML13 klockan 13-15 den 5:e Januari. Denna frågestund är öppen för alla kursdeltagare
Felix har gjort sex extrauppgifter på system av ODE här med lösningar här.
Duggorna lämnas tillbaka i samband med föreläsningen på måndag 28/11.
Lösningar till duggan finns här.
INFO OM DUGGAN. Duggan skrivs i övningssalarna ML1-2,4,12-14 med start 15:15 och slut 17:00. Inga hjälpmedel är tillåtna, det är sju uppgifter, endast svar ska lämnas. Kladdpapper kommer finnas på plats. Man får en bonuspoäng på tentan per rätt svar (endast helt rätt svar ger poäng, inga halva poäng). Studenter med läs- och skrivsvårigheter hänvisas till sal ML14. De har möjlighet att sitta kvar till 18:00. Duggan baseras på kapitel 5-7 i Adams/Essex (de 8 första föreläsningarna).
Övningarssalarna kommer variera över läsveckorna. Titta här för att se var de olika övningsledarna finns!
Välkommen till kursen
Schemat för kursen hittar du via länken till webTimeEdit på sidans topp.

Lärare
Kursansvarig: Axel Målqvist (HB4)
Övningsledare: Elvira Ramle (ML1 första tillfället, se här för resten) Raad Salman (ML2 första tillfället), Gustav Kettil (ML12 första tillfället), Felix Held (ML13 första tillfället) och Tim Cardilin (ML14 första tillfället)
Datorövningshandledare:
Raad Salman (MT0), Gustav Kettil (MT11), Tim Cardilin (MT12), Felix Held (MT13) och Joel Sjögren (MT9)
Kurslitteratur

R. A. Adams and C. Essex, Calculus: A Complete Course, 8:e upplagan, Addison Wesley, 2013.
Extra material
Program

Föreläsningar
Dag Avsnitt
Innehåll
1
Mån 31/10
5.1-5.2, F01
Introduktion, summor och areaberäkning

Tis 1/11
5.3-5.5, F02
Riemann integralen och analysens fundamentalsats

Ons 2/11
5.6-5.7, F03
Substitutionsmetoder och integralberäkning i Matlab
2
Mån 7/11
6.1-6.2, 6.5, F04
Partiell integration och generaliserade integraler

Tis 8/11
6.6-6.7, F05
Numerisk lösning av integraler och felanalys

Ons 9/11
7.1-7.2, F06
Volym hos rotationskroppar och andra kroppar i rummet
3
Mån 14/11
7.3-7.4, F07
Båglängder, krökta ytors areor och masscentrum

Tis 15/11
7.5-7.6, 7.9, F08
Centroider, Pappus sats och 1:a ordningens diffekvationer

Ons 16/11
7.9, 18.1-18.3 F09
1:a ordningens differentialekvationer
4
Mån 21/11
3.7, 18.4, F10
2:a ordningens differentialekvationer

Tis 22/11
18.5-18.6, F11
Differentialekvationer med konstanta koefficienter
5
Mån 28/11
10.1-10.3, F12
Analytisk geometri

Tis 29/11
F13
System av differentialekvationer

Ons 30/11
F14
Numerisk lösning av differentialekvationer
6
Mån 5/12
F15
Alternativ definition av elementära funktioner

Tis 6/12
F16
Tillämpning av generaliserade integraler: Laplace transform

Ons 7/12
F17
Laplace transform för att lösa ordinära differentialekvationer
7
Mån 12/12
F18
Repetition, sammanfattning av kursen

Tis 13/12
F19
Gästföreläsning Anders Logg

Ons 14/12
F20
Tentaräkning. OBS, ANNAN SAL OCH TID HA4 10-12!


Föreläsningsanteckningar finns i den här mappen. Vissa uppdateringar kan ske under kursens gång.

Övningar datorövningar och hemuppgifter
Vecka Dag Uppgifter
1 Tis 1/11
Demo: 5.2: 6; 5.3: 10; 5.4: 12. Hemma: 5.1: 1, 3, 5, 9, 11, 21; 5.2: 3, 5, 17; 5.3: 3, 5, 11; 5.4: 1, 3, 9, 25.
Tor 3/11
Demo: 5.6: 8, 14, 38; 5.7: 10. Hemma: 5.5: 3, 13, 15, 17, 21, 39, 41; 5.6: 3, 5, 9, 13, 17, 19, 23, 25; 5.7: 3, 11, 19.
2 Tis 8/11
Demo: 6.1: 6, 10, 32; 6.2: 12; 6.5: 2, 18. Hemma: 6.1: 3, 5, 13, 19, 33; 6.2: 7, 11; 6.5: 1, 5, 17, 29.
Ons 9/11
Numerisk integrallösning
Tor 10/11
Demo: 6.6: 12; 6.7: 8; 12; 7.1: 2, 6. Hemma: 6.6: 13; 6.7:11; 7.1: 1, 3, 5, 6; 7.2: 2, 8.
3 Tis 15/11
Demo: 7.3: 27; 7.4: 3; 7.5: 2; Hemma: 7.3: 3, 7, 9, 21; 7.4: 7; 7.5: 1, 7; 7.6: 5.
Ons 16/11
Primitiva funktioner
Tor 17/11
Demo: 7.9: 12; 18.1: 4, 8; Hemma: 7.9: 1, 3, 11, 21; 18.1: 3, 5, 7, 9.
4 Tis 22/11
DUGGA på kapitel 5-7.
Tor 24/11
Demo: 3.7: 2, 28; 18.5: 2, 8; 18.6: 6. Hemma: 3.7: 1, 3, 9, 15, 24, 27; 18.5: 1, 7; 18.6: 1, 3, 5.
5 Tis 29/11
Demo: 10.1: 5, 15, 27; 10.2: 9; 31. Hemma: 10.1: 2, 6, 10, 13, 17, 24, 26, 36, 37; 10.2: 1, 3, 23, 27, 29.
Ons 30/11
Ordinära differentialekvationer I
Tor 1/12
Demo: 10.3: 5, 11; X.1, X.3, X.4a Hemma: 10.3: 1, 3, 4, 6; X.2
6 Tis 6/12
Demo: 18:4 7, 9. X.5, X.9d, X.10b. Hemma: 18:4 8. X.6, X.8, X.9ac, X.10ac.
Ons 7/12
Ordinära differentialekvationer II
Tor 8/12
Demo: X.11, X.12, X.14, X.15d Hemma: X.13, X.15abc
7 Tis 13/12
Demo: X.16, X.19, X.20, X.21. Hemma: X.17, X.18
Ons 14/12
Inskjutningsmetoden
Tor 15/12
Tentaräkning: Uppgifter 2, 4, 7, 9, 11, 13 på övningstentan

Lösningar till nästan alla demo-uppgifter finns i den här mappen. De är gjorda för läsåret 14/15 av Frida Svelander. En viss omflyttning mellan övningstillfällen har gjorts sen dess. Extrauppgifterna X.1, X.2, ... finns här. Felix har gjort sex extra uppgifter på system av ODE här med lösningar här.

Datorövningar med Matlab
Lab 1: Numerisk integrallösning
Lab 2: Primitiva funktioner
Lab 3: Ordinära differentialekvationer I
Lab 4: Ordinära differentialekvationer II
Lab 5: Inskjutningsmetoden


Dokumentera datorövningarna noga. Minst en uppgift på tentan kommer ha anknytning till dem.

Här finns Matlabövningar ("hemmaövningar") som mer syftar till att vara ett inlärningsstöd för matematiken och till att fördjupa dina kunskaper i Matlab-programmering.

Referenslitteratur:
  1. Material (utvecklat av MV) som ger en kortfattad introduktion till Matlab
  2. Holly More, MATLAB for Engineers
    Ger en introduktion till Matlab och kräver inledningsvis ingen matrisalgebra. Är utmärkt för självstudier.
  3. Per Jönsson, MATLAB-beräkningar inom teknik och naturvetenskap
    Kräver kunskaper i Matrisalgebra. Innehåller lite mer avancerade övningar och modelleringsuppgifter. Är utmärkt som referenslitteratur/uppslagsbok.
Kurskrav
Kursens mål finns angivna i kursplanen.
Duggor
En skriftlig dugga genomförs i läsvecka 4 under övningspasset (22/11). Duggan behandlar material från läsveckorna ett till och med tre. Duggan kan maximalt ge 7 bonuspoäng som kan användas vid ordinarie tentamenstillfälle och omtentor fram till och med augusti 2016.

Här finns förra årets och förrförra årets duggor med lösningar.
Examination

Tentamen utgör en kombinerad problem- och teoriskrivning med maximala 50 poäng. För godkänt (betyget 3), krävs minst 20 p. För betyget 4 krävs 30 p och för betyget 5 krävs 40 p. Under läsåret ges även två omtentor med samma betygsgränser. Inga hjälpmedel tillåts.

Minst en uppgift på tentan kommer vara av teoretisk natur och hämtas från denna bevislista. Minst en uppgift kommer ha anknytning till datorövningarna och fokusera på algoritmer och implementation.

Här finns en övningstenta. Lösningar till vissa av uppgifterna finns i F20 resterande kommer på övningstillfället den 15/12.

Rutiner kring tentamina
I Chalmers Studentportal kan du läsa om när tentor ges och om vilka regler som gäller kring att tentera på Chalmers.

Vid tentamen ska du kunna uppvisa giltig legitimation och kvitto på erlagd kåravgift.

Meddelande om resultat får du med epost, som skickas automatiskt när resultaten är registrerade. Alternativt kan du gå till Ladok via inloggning i Studentportalen.

Granskning vid ordinarie tentamen:
Då det är praktiskt möjligt ordnas ett separat granskningstillfälle av tentamen. Tidpunkt för detta meddelas på kurshemsidan. Den som inte kan delta vid granskningen kan efter granskningstillfället hämta och granska sin tenta på Matematiska vetenskapers studieexpedition, se information om öppettider. Kontrollera att Du har fått rätt betyg och att poängsumman stämmer. Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt på expeditionen, där det finns en blankett till hjälp.

Vid omtentamen:
Tentorna granskas och hämtas ut på Matematiska vetenskapers studieexpedition, se information om öppettider. Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt på expeditionen, där det finns en blankett till hjälp.

Kursutvärdering
I början av kursen bör minst två studentrepresentanter ha utsetts för att tillsammans med lärarna genomföra kursutvärderingen. Utvärderingen sker genom samtal mellan lärare och studentrepresentanter under kursens gång samt vid ett möte efter kursens slut då enkätresultatet diskuteras och rapport skrivs.
Se följande mall för Utvärdering av kurser i studentportalen.
Gamla tentor
Här finns de tentor Axel Målqvist har konstruerat. De är de mest relevanta. För tidigare års tentor se förra årets kurshemsida.
Tentamen 150117 med lösningar
Tentamen 150417 med lösningar
Tentamen 150817 med lösningar
Tentamen 160116 med lösningar
Tentamen 160408 med lösningar
Tentamen 160815 med lösningar