MATEMATIK
Chalmers

Information om kursen
Inledande matematik E, lp I, läsåret 2005-2006.

Tentan 30/8 2006 är färdigrättad. Resultaten har anslagits i korridoren andra våningen i gamla Fysikhuset, ingång mellan Gustaf Dahlénsalen och Kemigården. Granskning på vår expedition, måndag till fredag kl 8.30-13.00 (eventuella klågomal vidarebefordras till mig), eller efter överenskommelse med mig.
Utdelat kurs-PM
Examinator och föreläsare Tel E-post
Lennart Falk 772 35 64 falk*math.chalmers.se
Övningsledare
Ville Adolfsson 772 53 07 vilhelm*math.chalmers.se
Göran Starius 772 10 97 goran*math.chalmers.se
Lennart Falk 772 35 64 falk*math.chalmers.se
Fredrik Jansson fredrik*matematiker.com

Kurslitteratur: Matematisk analys, en variabel av Forsling-Neymark.(Säljs på Cremona.)

Kompendiet Linjära ekvationssystem och Vektoralgebra. (Säljs på DC)
  Material om logik. (Delas ut på föreläsningen.)

Matlabhandledning.(Se under rubriken Datorlaborationer!)

För den som har förra årets (2004) tryckning av boken Matematisk analys, en variabel, finns rättelser på www.mai.liu.se/~gofor/bok/
Apropå fel, här, kommer några avsiktliga tokigheter. När du har gett dessa en ordentlig chans, kan du titta på vad blev fel?
En liten översikt över kapitlen i ovanstående litteratur, med diverse kommentarer och med angivande av vad som uttryckligen utgår.

Innehåll

Med reservation för att mindre tillägg eller strykningar kan ske under kursens gång anges här kursomfånget, samt preliminärt program för föreläsningar och övningar. Under länkarna till vänster läggs detaljerade vecko-PM ut efter hand.


 Avsnitt
 Innehåll
Läsvecka -2  1.1 - 1.3, 1.5
 Algebraiska räkningar, ekvationer och olikheter.
Läsvecka -1  1.4, 1.6 - 1.8,  2.1, 2.2
 Rot- och polynomekvationer, summor och produkter, komplexa tal,
 funktioner.
Läsvecka 1  2.4,
 Material om logik,
 Kompendium: Linj.ekv.
 Trigonometri och trigonometriska funktioner
 Logik
 Linjära ekvationssystem,  gausselimination
Läsvecka 2  Kompendiet:
 Vektoralgebra, kap 1-5
 Vektorer, baser och koordinater, skalärprodukt, projektioner, vektorprodukt,
 area, volym.
Läsvecka 3
 Vektoralgebra kap 6,
 MATLAB-handledning,
 Avsnitt 2.3
 Linjer och plan i rummet,
 MATLAB,
 ln, exp, potensfunktioner.
Läsvecka 4  2.5, 2.6, 3.1 - 3.3
 Arcus- och komplexa exponentialfunktioner, gränsvärden, kontinuitet.
Läsvecka 5  3.3 - 3.5, 4.1, 4.2
 Kontinuerliga funktioner, standardgränsvärden, talföljder, derivata.
Läsvecka 6  4.3 - 4.7
 Derivator -  satser och tillämpningar.
Läsvecka 7
 Reserv och repetition.

Datorlaborationer
I kursen ingår inledande övningar i MATLAB med två obligatoriska laborationer.
Labövningshäfte
En liten handledning i MATLAB
Ex på funktionsfil
Ex på scriptfil

Examination

Sluttentamen utgör en kombinerad problem- och teoriskrivning med maximala 50 poäng. Till skrivpoängen läggs bonuspoängen från duggan samt eventuell SI-bonus 1 poäng. Bonuspoäng gäller också vid omtentorna i januari och augusti 2006, dock ej senare. För godkänt, och betyget 3, krävs minst 20 p. För betyget 4 krävs 30p och för betyget 5 krävs 40p. Antalet uppgifter är 7, varav vanligen 2 är teoriuppgifter. Gränsen mellan problem- och teoriuppgifter är dock inte helt skarp; en och samma uppgift kan ha karaktär av både problem och teorifråga.

Inga hjälpmedel är tillåtna vid duggan eller sluttentamen.

Följande tentor har hittills getts på motsvarande kurs på andra program:
Tenta E 2005-10-21 med lösningsförslag
Tenta M/TD 2004-10-22med svar.
Tenta M/TD/V/Z 2005-01-14med svar.
Tenta V 2005-08-24med svar.