Aktuella meddelanden
Examinator och föreläsare
Vilhelm Adolfsson, tel 772 53 07, epost vilhelm at chalmers punkt se
Övningsledare         
           Grupp a: Vilhelm Adolfsson
           Grupp b: Fredrik Lindgren, tel 772 35 36, epost fredrik punkt lindgren at chalmers punkt se

SI
         
Vi som är SI-ledare i år är: Sven Jacobsson, Anton Klintberg, Daniel Hermansson.
          
           Deltagande på 4 st SI-möten ger 1 bonuspoäng på sluttentan.

Kursutvärderare 

         Otto Torgnyson, ottot at student punkt chalmers punkt se
Kurslitteratur  
Calculus, a Complete Course, seventh edition 2009, av Robert A Adams. Detta är den dominerande boken i kursen. I princip läser vi kapitel 1-4 plus det förberedande kapitel P och hela appendix 1. Adams bok är också huvudbok för två senare kurser.
Linear Algebra and its Application, third edition 2003 (eller senare), av David C Lay. Här läser vi kapitel 1.1-1.2.
Detta är också kursboken i kursen Linjär algebra i läsperiod 3.  
På Cremona kan man köpa både Adams och Lay i ett rabatterat paket.
Vill man trots rabatterbjudandet vänta med Lay, så hittar man kapitel 1 fritt på webadressen
media.pearsoncmg.com/aw/aw_lay_linearalg_updated_cw_3/lla03u_ch01.pdf 
En lista med Teorem i kursen finns nu. De teorem som finns på listan är de teorem i kursen som man i första hand bör förstå och kunna bevisa; alla kursens teorem etc ingår dock i kursen, och kan alltså komma på tentan. 

Sommarmatte del 1  Kursmaterial till förberedande web-kurs 2010. Detta kan användas för att få ytterligare "uppvärmning" och repetition av gymnasiematten. I läsveckorna -2 och -1 hämtas några övningar från detta material.
Sommarmatte del 2  Fortsättning av samma web-kurs.
           
Rättelser till Adams.
Engelsk-svensk ordlista. Lämna gärna förslag till kompletteringar av denna ordlista!
En samling exempel på hur man inte ska räkna - försök hitta felen! 
Preliminärt program för föreläsningarna
Observera att veckonumren är klickbara - de öppnar så kallade vecko-PM med en mera detaljerad kursplan och
med urval av lämpliga övningsuppgifter ur kurslitteraturen.
SM: Sommarmatte del 1 och del 2
RA: Calculus av Adams
DL: Linear Algebra av Lay

Tabellen kommer snart att kompletteras för återstående veckor. 
Läsvecka
Avsnitt
Innehåll
       -2  SM 1.8, 
 RA P1-P3
 Algebra.
 Reella tal. Olikheter. Absolutbelopp. Analytisk geometri.
       -1  RA P3-P7   Funktionsbegreppet. Polynom och rationella funktioner. Trigonometri.
        1  RA app 1
 DL 1.1-1.2
 Komplexa tal. Konjugat, belopp, polär form. Komplexa ekvationer.
 Teorin för linjära ekvationssystem och metod för deras lösning.
        2  RA10.1-10.4  Geometri i planet och rummet. Vektorer. Räta linjer och plan.
        3  RA 1.1-1.5
 RA 2.1-2.2
 Gränsvärdesbegreppet. Gränsvärdeslagar. Kontinuitet.
 Derivatans definition.
        4  RA 2.3-2.9
 
 RA 3.1-3.3
 Deriveringsregler. Derivator av trigonometriska funktioner. Högre  ordningens derivator. Tillämpningar.  Medelvärdessatsen. Implicit  derivering.  Invers funktion. Exponential- och logaritmfunktioner. 
        5  RA 3.4-3.6

 RA 4.1-4.2
 Tillväxthastighet för exponential- och logaritmfunktioner. Arcusfunktioner.  Hyperboliska  funktioner.
 Relativa ändringshastigheter. Numerisk ekvationslösning.
 Gränsvärden av typ  0/0.
        6  RA 4.3-4.6,  4.8  Extremvärden. Konvexitet/konkavitet. Grafritning. Optimeringsproblem. 
        7  Reservtid och repetitionRekommenderade övningar:

Läs-

vecka

Demo
på övningar

  Uppgifter

-2


SM:  1.1.1abc, 1.1.2a; 1.2.3, 1.2.4; 1.3.4; 1.4.1, 1.4.3; 1.5.1 - 1.5.3; 1.6.1cdf, 1.6.2cde, 1.6.3cf; 1.7.1cgh, 1.7.2cde, 1.7.3; 1.8.1 - 1.8.16. 

RA P1: 16-20, 23-26, 28-31, 38, 40, 41, 43-45;
RA P2: 8, 9, 12, 23;
RA P3: 6-8, 12, 16, 20, 37, 42, 46, 48.

-1


SM: 5.3: 5.3.1abc.  

RA: P4: 3, 4, 6, 7, 8, 11, 13, 26, 27, 30, 37 39 - 46; P5: 2, 6, 7cd, 8, 9, 24, 27, 30, 32, 33, 35; P6: 2, 5, 8, 13, 17, 18, 19, 20; P7: 1, 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 43, 45, 51, 53, *54. 

1
Övn 2: RA: Appx 1: 31; DL: 1.1.25, 1.2.9.

RA: Appendix 1: 1, 5, 9, 13, 17, 19, 23, 25, 29, 31, 33, 35, 37, 41, 44, 
48, 54, Extra 1 (VPM1) 
DL: 1.1: PP3, (PP = practice problem), 1, 12, 13, 15, 19; 1.2 1, 7, 11, 
13, 15, 25, 26, Extra 2 (VPM1) 

2

Övn1: VPM1, Extra 2; RA: 10.1.9, 10.2.19.
Övn2: 10.2.27;  10.3.5, 10.311.
RA: 10.1: 3, 5, 7, 8, 25; 10.2: 1, 3, 10, 13, 14, 19, 23, 24; 10.3: 1, 3, 4, 12, 14, 15, 16, 26, 27; 10.4: 2, 4, 5, 7, 17, 26, 27, 28, 29, 30.

3

Övn 1: RA: 10.3.27, 10.4.9. Övn 2: RA: 1.2.11, 1.2.13, 1.2.75, 1.3.15, 1.3.17, 1.3.29. RA: 1.1: 1-4, 9-11; 1.2: 3-6, 9, 13, 15, 17, 18, 22, 25, 31, 33, 34, 37, 39, 53-55, 57, 58, 67, 75; 1.3: 2-6, 8, 9, 11-14, 21, 22, 25, 28, 29, 33 35-46; 1.4: 1-3, 8, 13, 17, 19, 20, 21, 27, 30, 34; 1.5: 3, 7, 9, 11, 14, 15, 17, 21, 23, 31-33; Kapitel 1 Review Exc.: 5 - 29, udda uppg.
RA: 2.1: 1, 3, 5, 23; 2.2: 1-6, 11, 17, 20, 25, 27, 34, 36, 43, 47, 50.

4

Övn1: RA: 1.4.17, 1.5.11, 2.3.19, 2.4.37.
Övn 2: RA: 2.4.29; 2.5.5, 35, 37, 57; 2.6.30.
RA: 2.3: 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 31, 34, 42, 45, 46, 52; 2.4: 1, 5, 13, 10, 17, 24, 25, 35, 38; 2.5: 4, 7, 12, 16, 20, 25, 29, 41, 45, 48, 53, 58; 2.6: 1, 3, 9, 15, 28, 29, 30; 2.7: 6, 11, 16, 21, 26, 31, 36; 2.8: 4, 6, 8, 11, 14, 18; 2.9: 1, 3, 5, 10, 17;
RA: 3.1: 3, 4, 11, 21, 29, 34; 3.3: 3, 5, 7, 8, 11, 13, 15, 17, 21, 30, 33, 36, 37, 43, 46, 52, 56, 59, 61.

5

Övn1: RA: 2.9.11, 17;  3.1.29.
Övn 2: RA: (Helgrupp to 30/9): 2.8.11, 2.8.17; 3.1.12; 3.3.11, 3.3.18, 3.3.43, 3.3.46. 
RA: 3.4: 1, 3, 5, 6, 8, 11, 16; 3.5: 2, 3, 7, 13, 15, 19, 23, 40; 3.6: 2, 7abd;
RA: 4.1: 1, 6, 13, 20, 37; 4.2: 1, 9, 21, 22, 23, 26*, 27*; 4.3: 3, 4, 15, 33.

6

Övn1: RA: 3.4.7; 3.5.19; 3.6.7d.
Övn 2: RA: 4.3.5, 4.3.9, 4.3.13, 4.3.17, 4.3.33. 

RA: 4.4: 2, 7, 12, 22, 27, 32, 37, 42, 46, 48; 4.5: 1, 9, 10, 17, 22, 41; 4.6: 1, 2, 3, 5, 10, 15, 21, 24 + extra övningar; 4.8: 1, 3, 7, 18, 21, 28, 39, 40, 49.

7
Övn 1: RA: 4.4.9, 4.4.27, 4.5.35.
Övn 2: RA:  4.4.41, 4.5.35, 4.6.23. 
Reservtid och repetition.

Datorlaborationer och övningar med Matlab 

Informationom om Matlab finns också på Fredriks hemsida

Inlämningsuppgift1 Matlab, Inlämningsuppgift2, Matlab, Inlämningsuppgift3, Matlab, Inlämningsuppgift4, Matlab

Här är matlab-labbar: lab1_2010.pdf, lab2.pdflab 3lab 4
Matlabmomentet i kursen börjar med en matlabföreläsning, ti 14/9, 15-17 i sal HC2. (Här finns nu också en kort skrift som inledning till matlab; Matlab - en kort handledning.) Övriga matlabtider är en matlabföreläsning till; ti 28/9 (passet 15-17 i HC2) och själva labbarna som är i sal ES61 och 62, onsdagar 15-17 i lv 3, 4, 5 och 6. Se t ex också kursschemat ovan, [TimeEdit] längs upp på sidan. I slutet av varje labsession kommer en inlämningsuppgift att annonseras. Den ska lämnas in senast i början på labtillfället efter. Den sista ska lämnas in senast fredag läsvecka 7, utanför mitt kontor MV:L2104. Detta är obligatoriskt men ger inga bonuspoäng för sluttentan. Om inte alla laborationer lämnats in så måste alla göras om nästa år.  
Kurskrav
          Vid tentamen bör man kunna formulera och förstå alla definitioner och satser som ingår i kurslitteraturen.
          Man ska också kunna tillämpa dem vid problemlösning. 
Examination
Examinationen utgörs av fyra duggor och en sluttentamen samt ett matlabmoment. Vad som gäller för matlabmomentet, se rubrik ovan. 
Duggorna ges (på torsdagen? (eller efterföljande måndag)) i läsveckorna -1, 2, 4, 6.
Skrivtiden är 30 minuter (i undervisningslokal). Totalt kan man få upp till 6 poäng på varje dugga. Summan av
poängen från de fyra duggorna divideras med tre och resultatet avrundas uppåt till heltal: detta blir bonuspoäng.
Sluttentamen utgör en kombinerad problem- och teoriskrivning med maximala 50 poäng. Till skrivpoängen läggs
bonuspoängen från duggorna samt eventuell SI-bonus, 1 poäng. Alla bonuspoäng är giltiga vid tentorna detta läsår
(ordinarie i oktober 2010, omtentor i januari och augusti 2011), men inte senare. För godkänt, och betyget 3, krävs
minst 20 p. För betyget 4 krävs 30p och för betyget 5 krävs 40p. Antalet uppgifter är vanligen 7, varav vanligen 2 är
teoriuppgifter. Gränsen mellan problem- och teoriuppgifter är dock inte helt skarp; en och samma uppgift kan ha
karaktär av både problem och teorifråga. Inga hjälpmedel är tillåtna vid duggorna eller sluttentamen.
Tider och lokaler för tentor hittas i Studieportalen (för ordinarie tentan, se också nedan!).
Glöm inte anmälan till tentan! 
Tentamina
Ordinarie tentamen: 
TMV156 Inledande matematik
Kursmoment: 0106
23 Okt 2010
08:30
Hörsalar på hörsalsvägen 4 timmar 01 Okt 2010

Se eventuella uppdateringar på Studieportalen.
Håll reda på kurskoden så att du får rätt tenta i tentasalen.
Vid tentamen är inga hjälpmedel tillåtna.
Tag med giltig legitimation och kvitto på erlagd kåravgift!

           Meddelande om resultat fås med epost via LADOK. (Detta sker automatiskt så fort tentan är rättad och resultaten är registrerade.)
           Rättade tentor återfås på expeditionen för matematik.
           Kontrollera att Du har fått rätt betyg och att poängsumman stämmer. 
           Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt (på expeditionen finns en blankett till hjälp).
           Ett samlat granskningstillfälle kommer dock att ordnas i samband med någon föreläsning under läsperiod 2. Då kan också klagomål framföras.      
           Observera att om man hämtar ut sin tenta kan man inte längre rättligen ha klagomål på rättning/resultat.
Följande länk berättar mer om reglerna kring att tentera på Chalmers: att tentera
Anonyma tentor tillämpas på Chalmers. Mera information här.
 
Gamla Tentor
Tentan 2010-08-25 med lösningar.
Tentan 2010-01-16 med lösningar. 
Tentan 2009-10-22 med lösningar.
Tentan 2009-08-26 med lösningar.
Tentan 2009-01-17 med lösningar.
Tentan 2008-10-24 med lösningar.
Tentan 2008-08-27 med lösningar.
        Tentan 2008-01-18 med lösningar.
Tentan 2007-10-26 med lösningar.
Obs: uppgift 1e, (ii) och (iii) skiljer sig något på Z och V/AT, och 1a och 7c är lite avvikande på V/AT.
Tentan 2007-08-29 med lösningar.
Tentan 2007-01-19 med lösningar.
Tentan 2006-10-27 med lösningar.
Tentan 2006-08-30 med svar.
Tentan 2006-01-13 med svar. Uppgift 1d kan överhoppas (beroende på byte av kurslitteratur).
Tentan 2005-10-21 med svar och lösningsförslag.
Några gränsvärden.