Aktuella meddelanden
Välkommen till kursen TMV157, läsåret 14/15.
Schemat för kursen hittar du via länken till webTimeEdit på sidans topp.

5/1, 2015: Här är dagens tenta, TMV157-150105.pdf, och ett lösningsförslag TMV157-150105-losn.pdf.
4/11:
Här är tentan, TMV157-141030.pdf, och ett lösningsförslag TMV157-141030-losn.pdf.
2/11: Tiden för MapleTA-duggorna har förlängts t o m nästa vecka; öppna t o m sö 9/11, 23.59.
22/10: Ytterligare uppgifter från SI-passen finns nu utlagda nedan under SI.
9/10: Information om poängberäkning av bonuspoäng som kan läggas till poängen på tentamen finns nedan under rubriken Duggor. Totalt högsta möjliga bonuspoäng blir enligt den beräkningen nedan: ((3x3 + 2)/3) + 1 =  4,6666.... poäng och alla resultat avrundas uppåt till närmsta heltal; så högsta möjliga bonuspoäng blir 5. En poäng av dessa härrör från SI-deltagande; högsta möjliga erhållna duggapoäng från skriftliga duggor och MapleTA-duggor blir alltså 4 poäng.
9/10: Observera att gränserna för bonuspoäng på MapleTA alltså avser godkända övningar; alltså där man erhållit 5 poäng. Även poäng från icke godkända övningar (som alltså är mindre än 5p) kan tillgodoräknas men då är gränserna för bonuspoäng 80p respektive 95p istf 70p resp. 85p.
1/10: Vi har sänkt gränsen för MapleTA; 14 st godkända övningar (70p av 100p) ger en bonuspoäng och 17 godkända (85p) ger två bonuspoäng.
1/10: Imorgon, övningens andra timme, 14.15, har vi Dugga2.
22/9: Dugga1 är rättad och återlämnas på föreläsning imorgon, ti.
17/9: Uppgifter från SI-passen finns nu utlagda nedan under SI.
17/9: MapleTA-duggorna 'öppnar' ikväll, 18.00, och är öppna till 141106, 24.00; se vidare nedan under rubriken MapleTA.
16/9: Första skriftliga duggan, Dugga1, är andra timmen, 14.15 - 15, i ordinarie lektionssal på övningen nu på torsdag, 18/9. Allt genomgånget kursmaterial, inklusive det som gåtts igenom på torsdagens föreläsning, 8-10.
14/9: Program för kursen, nedan, är nu helt uppdaterat.
8/9: Det har skett salsändringar för föreläsningarna; se schemat ovan.
6/9:
Video är nu uppdaterat t o m lv3; inklusive REF, RREF, vektorer, kryssprodukt, projektion, geometriska storheters ekvationer, avstånd mellan desamma.
6/9: Sidan nedan är uppdaterad; men bara fullständigt för kommande vecka. Jag har fått en gräslig förkylning och försöker kurera mig till måndag; så det blir inte så mycket uppdaterande. Vill man absolut ha en överblick (förutom det vi sagt på föreläsningar) redan nu så kan man gå in på förra årets hemsida.  Den har nästan samma webbadress; sista /1415/ är istället /1314/ (motsvarande respektive läsår). Skillnaden mellan årens hemsidor/kurser kommer dock vara liten; ingen skillnad i material, bara i tidsplanering.
5/9: Här är några extraövningar på binomiska ekvationer och andragradsekvationer med komplexa koefficienter: Extraövning1 och svar.
1/9: Lite om ekvationssystem finns nu upplagt nedan under kurslitteratur.
1/9:
Några få video som berör inledande ämnen finns nu upplagda nedan (under video; finns ej med i menyn till vänster utan man får scrolla ned).
1/9: Kursens matlabmaterial finns nu i en länk under rubriken Datorlabbar; nedan eller klicka på menyn till vänster.
29/8: Det vore kanske av intresse att titta på det utmärkta undervisningsmaterial som finns på olika platser i 'molnet'. Här är några adresser av värde där man kan hitta föreläsningar med bl a det material vi gått eller ska gå igenom i kursen (och ska gå igenom vidare i nästa kurs, envariabelanalys, tmv137): Free Online Course Materials, MIT OpenCourseWare och då alldeles speciellt Single Variable Calculus eller Single Variable CalculusSC som båda föreläses av David Jerison (klicka på Video lectures). Det finns också en inledande kurs i matlab: Introduction to MATLAB programming. Andra mycket bra länkar är t ex: Khan Academy och Academic Earth. Av en mer generell typ, men väldigt inspirerande är t ex TED: Ideas worth spreading och ScienceStage  Här finns exempel och idéer om vart era Chalmersstudier kan ta er! I samma anda är en mycket bra teknikkälla Ny Teknik, nyt, it- och telekom, populär teknik, energi ... .  Ja, kort sagt finns hur mycket som helst att ösa ur!; kanske för mycket?!: I Will Derive! - YouTube. :-)
29/8: Sidan är under konstruktion och materialet nedan är preliminärt; ändringar kommer förmodligen ske. Kursen startar dock ti 2/9, 08.00 i HA2. 
Lärare
Kursansvarig: Vilhelm Adolfsson, tel 772 53 07, epost vilhelm a t chalmers p u n k t s e 
Övningsledare: Vilhelm Adolfsson och Jesper Pedersen, epost jeskarl a t student p u n k t chalmers p u n k t s e
Labhandledare: Vilhelm Adolfsson, Karl-Johan Larsson, epost karlars a t student p u n k t chalmers p u n k t s e och Tom Bailey, epost temseti a t acc p u n k t umu p u n k t s e  
Kursrepresentanter: Silas Orusild, Mikael Pähn.

Ovan har epostadresserna har angetts på ett sätt för att skydda (lite, ngt?) mot sökmotorer.
SI
     Övningsledare: Isak Hellgren, epost isak p u n k t hellgren a t g m a i l p u n k t c o m,
                              Daniel Ödman, epost danielodman a t o u t l o o k p u n k t c o m,  
                              Simon Olvhammar, epost simn a t student p u n k t chalmers p u n k t s e
       
      Här är uppgifter från SI-passen:

SI-pass_lv1.pdf, SI-pass_lv2.pdf, SI-pass_lv3.pdf, SI-pass_lv4.pdf, SI-pass_lv5.pdf, SI-pass_lv6.pdf, SI-pass_lv7.pdf.


Kurslitteratur
Calculus, a Complete Course, eighth edition 2013, av Robert A Adams. Detta är den dominerande boken i kursen. I princip läser vi kapitel 1-4 plus det förberedande kapitel P och hela Appendix 1. Adams bok är också huvudbok för två senare kurser.
Linear Algebra and its Application, fourth edition 2006 (eller senare), av David C Lay. Här läser vi kapitel 1.1-1.2.
Detta är också kursboken i kursen Linjär algebra i läsperiod 3.  
På Cremona och DC kan man köpa både Adams och Lay i ett rabatterat paket.
Vill man trots rabatterbjudandet vänta med Lay, så hittar man kapitel 1 fritt på webadressen
media.pearsoncmg.com/aw/aw_lay_linearalg_updated_cw_3/lla03u_ch01.pdf
En liten kort not om ekvationssystem och deras lösning finns här: Ekvationssystem, Matriser och Eliminationsmetoden; EME
Extrauppgifter-skissa grafer.

En lista med Teorem i kursen finns nu, Satser-tmv157.pdf. De teorem som finns på listan är de teorem i kursen som man i första hand bör förstå och kunna bevisa; alla kursens teorem etc ingår dock i kursen, och kan alltså komma på tentan.

Sommarmatte del1  Kursmaterial till förberedande web-kurs 2014 (fast den variant som ligger här är från 2010, men den är densamma som årets). Detta kan användas för att få ytterligare "uppvärmning" och repetition av gymnasiematten.
Sommarmatte del2  Fortsättning av samma web-kurs.         
 
Engelsk-svensk ordlista. Lämna gärna förslag till kompletteringar av denna ordlista!
En samling exempel på hur man inte ska räkna - försök hitta felen! 
Program
Observera att veckonumren under Föreläsningar nedan är klickbara - de öppnar så kallade vecko-PM med en mera detaljerad kursplan och
med urval av lämpliga övningsuppgifter ur kurslitteraturen.
RA: Calculus av Adams
DL: Linear Algebra av Lay
EME: Ekvationssystem, Matriser och Eliminationsmetoden.


Ett stöd i kursinhämtandet ges av Lärandemål-tmv157.pdf och en lista med teorem som vanligen förekommer på tentamina, Satser-tmv157.pdf.

Föreläsningar o Matlab
Läsvecka 
Dag     
Avsnitt 
Demo på föreläsning 
   Innehåll  
           Ti 2/9
Repetition + lite om linjära ekvationssystem; RA: App 1;
DL: 1.1-1.2; EME.
RA P4: 33, 37, P5: 33, 35, P6: 8, P7: 17. VPM1: Extra övning 1 och 2.
 Komplexa tal. Konjugat, belopp, polär form. Komplexa ekvationer.
 Teorin för linjära ekvationssystem och metod för deras lösning. 

         2  M 8/9
DL: 1.1 - 1.2.
DL: 1.1.5, 6, 8, 10, 20; 1.2.5, 20 + ev några andra exempel.  Teorin för linjära ekvationssystem och metod för deras lösning. 

 -"-
RA10.1-2 RA: 10.1.11, 15, 23, 27; 10.2.3abc.
Topologiska begrepp, R^n, vektorer.

 Ti 9/9
RA 10.2 - 3
RA: 10.2.27, 30; 10.3.5.
Vektorer, skalärprodukt, projektion (skalär- och vektor-). Definition kryssprodukt.

 -"-
RA 10.3
RA: 10.3.11,17,19, 27.
 Kryssprodukt, determinanter, skalär och vektor trippelprodukt, area och volym spända av vektorer.
Matlab, laboration 1
On 10/9
Introduktion till Matlab


To 11/9
RA 10.4
RA: 10.4.5, 9, 27(på två sätt).
Linjer och plans ekvationer, Pencil of planes, Punkter, linjer och plan och avstånd mellan dessa.

         3 M 15/9
RA 10.4, 1.1, 1.2
Vektorers koefficienter i en ON-bas. RA: 10.4.27; 1.1.2, 1.2.2-6. 
Punkter, linjer och plan och avstånd mellan dessa.(Tillväxt)hastighet. Informell definition av gränsvärden. 

 -"-
RA: 1.2, 1.5
RA: 1.2.7, 9, 15, 21, 25. Formell definition av gränsvärde.

Ti 16/9
RA: 1.5
RA: 1.5.11, 20, 31, 33.
                     -"-

 -"-
RA: 1.2, 1.3
RA: 1.2.49, 65d, 78, 79; 1.3.3, 9, 11, 13, 29, 35-46; 1.4.1, 5, 15.
Räkneregler för gränsvärden, Instängningslagen, oegentliga gränsvärden, kontinuitet.
Matlab, laboration 2
On 17/9
Matriser och vektorer i Matlab


To 18/9
RA: 1.4, 2.1, 2.2. RA: 1.4.3; 2.1.3, 19; 2.2.1, 3, 21, 25, 27, 41, 47.
Min-max-satsen, Satsen om mellanliggande värde, Tangentlinjers riktningskoefficient, definitionen av derivata. Derivatan av en konstant funktion är noll.

         4 M 22/9
Reserv + Repetition. -"- RA: 2.3, 2.4 RA: 2.3.11, 13, 23, 27, 33; 2.4.29, 33, 35 + 2.3.13.  Deriveringsregler. Kedjeregeln. 

Ti 23/9 RA: 2.5, 2.6 RA: 2.5.35, 53, 57; 2.6.5, 11, 21, 29.  Trigonometriska funktioners derivator. Högre  ordningens derivator. 

 -"- RA: 2.7, 2.8 RA: 2.7.5, 15, 25, 26; 2.8.6, 16, 19, 22, 28, 31.  Differentialer. Tillämpningar.  Medelvärdessatsen. En funktion med derivata noll på ett helt intervall är konstant på det intervallet. 
Matlab, laboration 3
On 24/9
Funktioner och grafritning i Matlab


To 25/9 RA: 2.9, 3.1 RA: 2.9.5, 15, 30; 3.1.12, 21, 29.  Implicit derivering. Invers funktion.

         5 M 29/9 RA: 3.2, 3.3.  RA: 3.2.7; 3.3.11, 18, 43, 46, 55, 59.  Exponential- och logaritmfunktioner. Den naturliga logaritmen och den naturliga exponentialfunktionen. 

 -"- Reserv + Repetition.


Ti 30/9 RA: 3.4.
RA: 3.4.1, 3.  Tillväxthastighet för potens-, logaritm- och exponential-funktioner.

 -"- RA: 3.5. RA: 3.5.1, 13, 23.  Trigonomtriska funktioners (lokala) inverser; arcusfunktionerna.
Matlab, laboration 4
On 1/10
Kontrollstrukturer i Matlab


To 2/10 RA: 3.6. RA: 3.6.1, 5.
Hyperboliska  funktioner. 

         6 M 6/10 RA: 4.1, 4.2. RA: 4.1.37.  Relativa ändringshastigheter. Numerisk ekvationslösning. Fixpunktsiterationer. Newtons metod. 

 -"- RA: 4.3.  RA: 4.3.1, 15, 17, 29, 33.  Gränsvärden av typ  0/0; obestämda uttryck.

Ti 7/10 Reserv + Repetition.


 -"- RA: 4.4.
RA: 4.4.9, 37, 43, 49.  Extremvärden. 
Matlab, laboration 5
On 8/10
Intervallhalveringsmetoden. Programskalet min_bisect.m


To 9/10 RA: 4.5.  RA: 4.5.13, 37.  Konvexitet/konkavitet.

         7 M 13/10 RA: 4.6.  RA: 4.6.3, 17, 33.  Grafritning. 

 -"- RA: 4.6.  Extrauppgifter; se ovan under kurslitteratur.
Grafritning. 

Ti 14/10 RA: 4.6, 4.8.  RA: 4.8.27, 31.  Grafritning. Optimeringsproblem.

 -"- Reserv + Repetition.

Matlab, laboration 6
On 15/10
Newtons metod. Programskalet min_newton.m


To 16/10 Reserv + Repetition.Inför repetition nu kommande må 20/10: Maila mig önskade repetitionsämnen. 


         8 M 20/10 Repetition av önskade ämnesområden.


 -"- Räknande av gamla tentor.Ti 21/10 Räknande av gamla tentor.


 -"- Reserv + Repetition.

Matlab.
On 22/10
 Extra matlabtillfälle; redovisning av ännu ej godkända labbar.


To 23/10 Frågestund.


To 30/10

      Tentamen
     14.00, VV
                (anmälan senast 8/10).        


Rekommenderade övningsuppgifter
Dag Demo på övning                                      
UppgifterTo 4/9
Ett ex. på lösning av tredjegradare genom gissande av en rot och användande av faktorsatsen. En olikhet med teckenstudietabell. EME 1c, 3, 7, 9. RA: Appendix 1: 1, 5, 9, 13, 17, 19, 23, 25, 29, 31, 33, 35, 37, 41, 44, 
48, 54, Extra 1 (VPM1) DL: 1.1: PP3, (PP = practice problem), Extra 2 (VPM1). 
Ti 9/9
DL: 1.1.25; 1.2.9; RA: 10.1.9; 10.2.19, 10.2.29. DL: 1.1.1, 12, 13, 15, 19; 1.2 1, 7, 11, 13, 15, 25, 26. RA: 10.1: 3, 5, 7, 8, 25; 10.2: 1, 3, 10, 13, 14, 19, 23, 24; 10.3: 1, 3, 4. 
Ti 16/9
RA: 10.3.5 (som ekvationssystem; inte kryssprodukt),
RA: 10.3.11, 10.4.28; 1.2.11, 13, 75; 1.5.12. 
RA: 10.3: 12, 14, 15, 16, 26, 27; 10.4: 2, 4, 5, 7, 17, 26, 27, 28, 29, 30.  RA: 1.1: 1-4, 9-11; 1.2: 3-6, 9, 13, 15, 17, 18, 22, 25, 31, 33, 34, 37, 39, 53-55, 57, 58, 67, 75; 1.5: 3, 7, 9, 11, 14, 15, 17, 21, 23, 31-33. 
To 18/9
RA: 1.3.25, 27; 1.4.17. Andra timmen, 14.15 -15.00: Dugga1.
RA: 1.3: 2-6, 8, 9, 11-14, 21, 22, 25, 28, 29, 33 35-46; 1.4: 1-3, 8, 13, 17, 19, 20, 21, 27, 30, 34. Kapitel 1 Review Exc.: 5 - 29, udda uppg.
Ti 23/9
RA: 2.3.19; 2.4.29, 37; 2.5.5, 35, 37, 57.  RA: 2.1: 1, 3, 5, 23; 2.2: 1-6, 11, 17, 20, 25, 27, 34, 36, 43, 47, 50; 2.3: 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 31, 34, 42, 45, 46, 49, 52; 2.4: 1, 5, 10, 13, 17, 24, 25, 35, 38; 2.5: 4, 7, 12, 16, 20, 25, 29, 41, 45, 48, 53, 58. 
To 25/9
RA: 2.6.29, 2.7.13,15, 2.8.11,17,31. RA: 2.6: 1, 3, 9, 15, 28, 29; 2.7: 6, 11, 16, 21, 26; 2.8: 4, 6, 8, 11, 12, 14, 22, 28, 30, 31. 
Ti 30/9
RA: 2.9.11, 17; 3.1.12, 29; 3.3.59. RA: 2.9: 1, 3, 5, 10, 17; 3.1: 3, 4, 11, 21, 29, 34; 3.3: 3, 5, 7, 8, 11, 13, 15, 17, 21, 30, 33, 36, 37, 43, 46, 52, 56, 59, 61.
To 2/10
RA: 3.4.3, 7; 3.5.19, 41, 45. Andra timmen, 14.15 -15.00: Dugga2. RA: 3.4: 1, 3, 5, 6, 8, 11, 16; 3.5: 2, 3, 7, 13, 15, 19, 23, 40. 
Ti 7/10
RA: 3.6.5, 7d; 4.1.1, 19, 25; 4.2.22, 23.
RA: 3.6: 2, 7abd; 4.1: 1, 6, 13, 20, 37; 4.2: 1, 9, 20 - 27. 
To 9/10
RA: 4.3.5, 9, 13, 17, 33; 4.4.9, 27, 41.  RA: 4.3: 3, 4, 15, 33;  4.4: 2, 7, 12, 22, 27, 32, 37, 42, 46, 48. 
Ti 14/10
RA: 4.5.35, 4.6.23 + extraövningar skissa grafer (se under kurslitteratur).  RA: 4.5: 1, 9, 10, 17, 22, 41; 4.6: 1, 2, 3, 5, 10, 15, 21, 24 + extra övningar. 
To 16/10
RA: 4.8.27, 37.  Andra timmen, 14.15 -15.00: Dugga3. RA: 4.8: 1, 3, 7, 18, 21, 28, 39, 40, 49. 
Ti 21/10
Eventuellt inkomna önskemål om avsnitt för repetition + Individuella frågor.

T0 23/10
Individuella frågor.

Video
Här kommer diverse video som behandlar olika kursmoment att läggas ut. Det är meningen att dessa ska tjäna som en hjälp i inhämtandet av kursmaterialet. Dock får man väl vara ärlig och medge att dessa video är av högst varierande kvalite; men det är väl tanken som räknas :-) På sikt kan de möjligen förbättras men det tar i varje fall just nu alldeles för lång tid att spela in nya versioner eller redigera befintliga. Förhoppningen är dock att dessa video ska 'hjälpa till'. Video kan dels behandla sådant som gåtts igenom på föreläsning och dels sådant som bäst lämpar sig för självstudier. Hoppas som sagt att det ska vara till någon nytta. Det finns naturligen ett löjets skimmer över det hela men lite självironi och komik (avsiktlig eller oavsiktlig) kan väl kanske förnöja studierna åtminstone! Brasklapp: Det finns en och annan tveksamhet och till och med felaktighet men det är så uppenbara fadäser så det ska nog inte skapa några direkta problem. Just nu finns inte tid att åtgärda men trots sina brister kan förhoppningsvis dessa video tillföra något; ett optimeringsproblem som livet i stort! Skulle det vara några svårigheter eller större felaktigheter så meddela mig så kan vi ta upp det på föreläsningarna.

lv1
Introduktion. (ca 10min)
Mängd och ekvationslösning. (ca 20min)
Kvadratkomplettering1 (ca 8min)
Kvadratkomplettering2 (ca 11min)
Andragradsekvation med komplexa koefficienter (ca 11min)
Binomisk ekvation. (ca 13min).

lv1-2
Ekvationssystem på matrisform. (ca 15min)
Trappstegsform - REF. (ca 29min).

lv2
Vektorer. (ca 9min)
Kryssprodukt. (ca 16min)
Linjens ekvation. (ca 14min)
Planets ekvation. (ca 9min)
(Ortogonal)Projektion. (ca 14min)
Avstånd mellan punkt och plan. (ca 11min).

lv3
Gränsvärdesdefinitionen. (ca 18min)
Gränsvärde saknas. (ca 15min)
Gränsvärdesbevis1. (ca 12min)
Gränsvärdesbevis2. (ca 14min).

MapleTA

Öppettider för MapleTA duggor är 150911, 18.00 till 151108, 24.00. Maple TA duggorna kan maximalt ge två bonuspoäng. Det finns 20 olika duggor om vardera fem poäng. En dugga är godkänd när man svarat korrekt på samtliga fem frågor. Fjorton godkända duggor (70p av 100p) ger en bonuspoäng; totalt sjutton godkända duggor (av 20; 85p av 100p) ger ytterligare en bonuspoäng och alltså totalt två bonuspoäng. Observera att gränserna för bonuspoäng på MapleTA alltså avser godkända övningar; alltså där man erhållit 5 poäng. Även poäng från icke godkända övningar (som alltså är mindre än 5p) kan tillgodoräknas men då är gränserna för bonuspoäng 80p respektive 95p istf 70p resp. 85p.

Kan du inte logga in till duggorna? Om du är registrerad på kursen gör du så här: Gå till MapleTA och fyll i ditt User login som är ditt CID. Klicka sedan på Forgot your Password? och du får ett nytt lösenord via mail till din chalmersadress.

Under kursens gång kan man göra duggor i den nätbaserade miljö som kallas Maple TA. Det blir sammanlagt 20 duggor med fem uppgifter vardera; alltså totalt 100 uppgifter. De flesta, alla, uppgifterna är enkla eller mycket enkla; syftet med duggorna är bara att öva på de grundläggande elementära räknefärdigheterna; något som ofta inte är tillräckligt övat hos nya studenter.

Kursdeltagare kommer så snart möjligt att få ett konto i MapleTA och i samband med upprättandet av det ett e-brev med inloggningsuppgifter till e-postadressen på Chalmers.

Du loggar in i Maple TA på MapleTA

Det är tillåtet att ta hjälp av andra kursdeltagare. Det är inte tillåtet att låta någon annan göra duggan åt en, eller att ta hjälp av programvara för att lösa uppgifterna. När du lämnar in duggan intygar du samtidigt att du förstått de svar du lämnat och att du själv kommit fram till dem.

Duggorna består alla av fem uppgifter.

Du kan göra duggan hur många gånger du vill så länge den är tillgänglig. Bästa resultatet räknas. Om du startar om med ett nytt exemplar ser det annorlunda ut än förra gången; uppgifterna är likartade men inte samma.

Du behöver inte vara inloggad hela tiden. Om du vill logga ut under tiden duggan pågår klickar du på Quit & Save. När du loggar in igen och öppnar duggan har du då kvar ditt exemplar (upp till ca 16 timmar). Högst upp till höger på duggan kan du se den tid som är kvar.

För att rätta duggan klickar du på Grade.

På den sida i Maple TA där du öppnar duggan finns länken GRADEBOOK längst upp till vänster. Om du klickar där kan du se dina registrerade resultat.

Generellt gäller att du ska skriva dina svar som på en miniräknare.

Tänk på att

I de flesta uppgifter finns en länk PREVIEW. Använd den för att se att Maple TA uppfattar det du skrivit korrekt. (Den fungerar inte i alla uppgifter!)

Du ska ha java aktiverat i din webbläsare och se till att det är uppdaterat. Du kan kolla det på http://www.java.com/en/download/installed.jsp

Datorlaborationer och övningar med Matlab                   
         Länk till sidan med allt Matlabmaterial för kursen finns här.
        
         Studentledd matlab: Introduktion till MATLAB.


Referenslitteratur:
  1. Material (utvecklat av MV) som ger en kortfattad introduktion till Matlab
  2. Holly More, MATLAB for Engineers
    Ger en introduktion till Matlab och kräver inledningsvis ingen matrisalgebra. Är utmärkt för självstudier.
  3. Per Jönsson, MATLAB-beräkningar inom teknik och naturvetenskap
    Kräver kunskaper i Matrisalgebra. Innehåller lite mer avancerade övningar och modelleringsuppgifter. Är utmärkt som referenslitteratur/uppslagsbok.
Kurskrav
Kursens mål finns angivna i kursplanen.

Duggor
Duggorna ges i slutet av (eller i början av påföljande) läsveckorna 3, 5 och 7. Skrivtiden är 30-45 min (i undervisningslokal). Totalt kan man få upp till 3 poäng på varje dugga och 2 poäng på MapleTA. Summan av poängen från de tre duggorna och MapleTA divideras med tre och resultatet avrundas uppåt; detta (alltså lite mer, lite bättre än medelvärdet av resultatet på duggorna och MapleTA) blir bonuspoäng vid tentamen.

Deltagande på 6 st SI-möten (av åtta) ger 1 bonuspoäng på sluttentan.

Totalt högsta möjliga bonuspoäng blir alltså: ((3x3 + 2)/3) + 1 =  4,6666.... poäng och alla resultat avrundas uppåt till närmsta heltal; så högsta möjliga bonuspoäng blir 5. Detta kan låta högt men erfarenhetsmässigt brukar individuell bonus hamna runt ca 3; vilket även det väl får anses vara en bra 'deal'.

Bonuspoängen är giltig bara under första läsåret; inte därefter.
Examination
Kurskod Kursnamn Tentamensdatum        Börjar     Plats               Längd Sista dag
för anmälan
TMV157 Inledande matematik 
Kursmoment: 0112
30 Okt 2014
 14:00     
"Väg och vatten"-salar 4 timmar    
08 Okt 2014

TMV157
Inledande matematik 
Kursmoment: 0112

05 Jan 2015

        14:00

"Väg och vatten"-salar
            4 timmar

11 Dec 2014

TMV157
Inledande matematik 
Kursmoment: 0112

26 Aug 2015

         08:30

Johanneberg
             4 timmar


11 Aug 2015Rutiner kring tentamina
I Chalmers Studentportal kan du läsa om när tentor ges och om vilka regler som gäller kring att tentera på Chalmers.

Vid tentamen ska du kunna uppvisa giltig legitimation och kvitto på erlagd kåravgift.

Meddelande om resultat får du med epost, som skickas automatiskt när resultaten är registrerade. Alternativt kan du gå till Ladok via inloggning i Studentportalen.

Granskning vid ordinarie tentamen:
Då det är praktiskt möjligt ordnas ett separat granskningstillfälle av tentamen. Tidpunkt för detta meddelas på kurshemsidan. Den som inte kan delta vid granskningen kan efter granskningstillfället hämta och granska sin tenta på Matematiska vetenskapers studieexpedition, måndag till fredag, kl 9.00-13.00. Kontrollera att Du har fått rätt betyg och att poängsumman stämmer. Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt på expeditionen, där det finns en blankett till hjälp.

Vid omtentamen:
Tentorna granskas och hämtas ut på Matematiska vetenskapers studieexpedition, måndag till fredag, kl 9.00-13.00. Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt på expeditionen, där det finns en blankett till hjälp.
Kursutvärdering
I början av kursen bör minst två studentrepresentanter ha utsetts för att tillsammans med lärarna genomföra kursutvärderingen. Utvärderingen sker genom samtal mellan lärare och studentrepresentanter under kursens gång samt vid ett möte efter kursens slut då enkätresultatet diskuteras och rapport skrivs.
Se följande mall för Utvärdering av kurser i studentportalen.
Gamla tentor
          Tentan 2014-08-27 med lösning.
          Tentan 2014-01-18 med lösning.
          Tentan 2013-10-26 med lösning.
          Tentan 2013-08-28 med lösning.
          Tentan 2013-01-19 med lösning.
          Tentan 2012-10-27 med lösning.
          Tentan 2012-08-29 med lösning.
          Tentan 2012-01-14 med lösning.
          Tentan 2011-10-22 med lösning.
          Tentan 2011-08-24 med lösning.
          Tentan 2011-01-15 med lösning del1, TMV156-110115-losn-1av2.pdf  och fortsättning av lösning; lösning andra delen, TMV156-110115-losn-2av2.pdf.
Tentan 2010-10-23 med lösningar.
Tentan 2010-08-25 med lösningar.
Tentan 2010-01-16 med lösningar. 
Tentan 2009-10-22 med lösningar.
Tentan 2009-08-26 med lösningar.
Tentan 2009-01-17 med lösningar.
Tentan 2008-10-24 med lösningar.
Tentan 2008-08-27 med lösningar.
          Tentan 2008-01-18 med lösningar.
Tentan 2007-10-26 med lösningar.
Obs: uppgift 1e, (ii) och (iii) skiljer sig något på Z och V/AT, och 1a och 7c är lite avvikande på V/AT.
Tentan 2007-08-29 med lösningar.
Tentan 2007-01-19 med lösningar.
Tentan 2006-10-27 med lösningar.
Tentan 2006-08-30 med svar.
Tentan 2006-01-13 med svar. Uppgift 1d kan överhoppas (beroende på byte av kurslitteratur).
Tentan 2005-10-21 med svar och lösningsförslag.
Några gränsvärden.