Aktuella meddelanden
2016-08-24: Rättningen av omtentan är klar. Om ni kommer ihåg er kod kan ni hitta ert resultat i den här Excel-filen. 4 st. av er gjorde bra ifrån sig på tentan men har inte fått laborationerna godkända. Kontakta mig ifall ni gjort dessa tidigare år och ange vilken termin, så att jag kan kontrollera det. Annars kan jag tyvärr inte godkänna er.

2016-08-22: Lösningsförslag till augusti-omtentan finns här. Rättningen förmodas vara klar i nästa vecka, resultat kommer då publiceras här.

2016-06-17: Det blir ett extra labredovisningstillfälle i augusti-omtentaperioden: onsdagen den 24/8 kl. 13:15-15:00 i MT14. Liksom förra gången är salen ej bokad, är den upptagen tar vi en närliggande.

2016-03-22: Rättningen av omtentan är klar. 68% blev godkända, 12% fick en 4:a och 6% fick en 5:a. Resultaten rapporteras in i Ladok så fort expeditionen hinner, men om ni kommer ihåg er kod kan ni hitta ert resultat i den här Excel-filen.

2016-04-07: Lösningar till april-omtentan finns här. Rättningen förmodas vara klar i nästa vecka, resultat kommer då publiceras här.

2016-03-22: Granskning av rättningen sker den 11:e april, kl. 15:00 - 16:00 i MVL14 (Matematiska Vetenskaper). Den ligger efter omtentan den 7:e april eftersom denna omtenta egentligen hör till förra årets kursomgång. Ni får skriva den ändå (och den kommer ha samma format som 2016-03-tentan), men den "riktiga" omtentan går i augusti.

2016-03-22: Rättningen är klar. 80% blev godkända, 37% fick en 4:a och 13% fick en 5:a. Resultaten rapporteras in i Ladok så fort expeditionen hinner, men om ni kommer ihåg er kod kan ni hitta ert resultat i den här Excel-filen. 10 av er blev godkända på tentan men ändå inte godkända på kursen då laborationerna inte redovisats. Kontakta mig ifall detta inte stämmer, då vi haft lite problem med databasen. Några av er hamnade tyvärr också väldigt nära betygsgränserna. Vi kan diskutera det på granskningen, men jag försökte verkligen hitta extra poäng för er utan att frångå rättningsmallen helt.

2016-03-16: Lösningar till årets ordinarie tenta finns här. Rättningen förmodas vara klar i nästa vecka, tid och plats för granskning kommer då publiceras här.

2016-03-15: Observera att den engelsk-svenska ordlistan inte kommer att vara en bilaga till tentamenstesen. Ifall ni behöver den får ni själva skriva ut den och ta med till tentan. Lycka till imorgon!

2016-03-11: För er som fortfarande har datorlaborationer kvar att redovisa blir det ytterligare ett extra tillfälle i omtentaperioden, fredagen den 8:e april kl. 10-12. Vi har ingen bokad sal, men försöker med MT14. Om den är upptagen tar vi en närliggande sal.

2016-03-11: Alternativa lösningsförslag till alla kryssuppgifterna finns nu här. Tack Gustav!

2016-03-02: En observant student noterade att något var konstigt med lösningen till uppgift 11 på övningstenta. Och det stämmer, när jag förde över matrisen A från MATLAB till tenta-filen matade jag in ett element fel. Båda filerna har uppdaterats. Jag ber om ursäkt igen, och lovar att något liknande inte händer på den riktiga tentan - där har vi bättre rutiner för kontroll.

2016-02-24: Rättelse till kryssuppgifterna för 01/03: det saknades en faktor 2 i parallellogramlagen (uppgift 3). Jag ber om ursäkt! Filen är uppdaterad nu.

2016-02-24: Kom ihåg att anmäla er till tentan! (Senast 25:e feb.) Ordinarie tenta: 16:e mars, 8:30-12:30, SB Multisal.

2016-02-24: Jag lurade mig själv på föreläsningen idag: matrisen på sida 3 i F18 är verkligen inte ortogonal då normen av kolonn 2 inte är 1. Dvs. det står rätt i anteckningarna.

2016-02-23: Jag korrigerade ett par väldigt olyckliga typos i anteckningarna för F17, filen har uppdaterats.

2016-02-23: De sista kryssuppgifterna har nu publicerats nedan

2016-02-23: Övningen tisdagen den 1:e mars kommer att ha en övningsledare även i ML2, så ni som redovisar kryssuppgifter i den gruppen kan gå dit.

2016-02-23: Nu finns svaren till de 10 första uppgifterna på övningstentan här. Lös uppgifterna först! Jag har även inkluderat en kommentar med det huvudsakliga lärmålet för varje uppgift.

2016-02-22: Jag korrigerade en (uppenbar) typo i kryssuppgift nr. 3 och en fel siffra i F16, filerna har uppdaterats.

2016-02-22: Kryssuppgifterna för övningen den 01/3 har nu publicerats nedan. Detta är "extratillfället", men det kommer innan det ordinarie tillfället p.g.a. schemaläggningen. Man kan fortfarande bara få totalt 6 bonuspoäng, så ni som fått alla kryss hittills kan hoppa över dessa eller de på övningen den 4:e mars. (Eller t.ex. göra två uppgifter på varje.)

2016-02-22: Nu finns en övningstenta här. Jag kommer gå igenom de flesta av uppgifterna på den sista föreläsningen, men försök lösa uppgifterna själva!

2016-02-17: Nästa veckas kryssuppgifter (LV6) har nu publicerats nedan.

2016-02-17: Jag uppdaterade anteckningarna för F15 med ett litet förtydligande av Gram-Schmidt-exemplet: vi börjar alltid med en bas och konstruerar en ny, ortogonal, bas.

2016-02-15: Ni som hade problem med kryssuppgift 2 i LV4 kan läsa Fridas anteckningar här för några olika lösningsalternativ (tack igen, Frida).

2016-02-15: Nu har jag publicerat många gamla tentor här. Notera att årets tenta inte kommer ha formatet med godkänt- och överbetygs-delar som tidigare år, utan kommer likna de ni haft tidigare i t.ex. TMV151.

2016-02-10: Nästa veckas kryssuppgifter (LV5) har nu publicerats nedan.

2016-02-10: Nu finns en lista över alla lärmål i kursen här, och även i programmet.

2016-02-09: Jag har nu korrigerat anteckningarna för F11. I Sats 5.1.1/2 skulle det såklart vara antalet noll-element på diagonalen.

2016-02-08: Nu är den viktiga Sats 3.2.4 även rätt i anteckningarna för F10 - den tidigare versionen blandade ihop om det gällde singulära eller inverterbara matriser.

2016-02-08: Det sista veckoPMet har nu publicerats. Jag sammanställer alla lärmålen i en fil under veckans gång.

2016-02-07: Det fanns ett fel i uppgift 2 av kryssuppgifterna för LV4, det ska vara rank A i a) och rank B i b). Jag ber om ursäkt ifall någon blev förvirrad. Filen har uppdaterats.

2016-02-03: Ni som gick till CHARM istället, läs introt till determinanter i 3.1 och föreläsningsanteckningarna. Mycket viktigt att förstå begreppet för fortsättningen på måndag!

2016-02-03: Jag har uppdaterat anteckningarna för F9 med ytterligare ett exempel.

2016-02-02: Nästa veckas kryssuppgifter (LV4) har nu publicerats nedan.

2016-02-02: Det fanns ett o för mycket i Sats 4.5.9 i anteckningarna för F8. Filen har uppdaterats. Jag lade även till en illustration av utökningen av satsen om inverterbara matriser.

2016-01-29: Jag har fått många frågor om det skulle gå att ev. lämna in skriftliga kryssuppgifter till någon, när man vet att man inte kan närvara på redovisningstillfället. Efter att ha pratat med övningsassistenterna så beslutade vi att vi inte kan erbjuda detta framöver, då det blir för mycket extrajobb för oss. Ni som inte kan vara med på en viss övning får istället utnyttja extratillfället på tisdagsövningen i LV7.

2016-01-29: Angående lab 2: Följ instruktionerna i den sista paragrafen även om vi ännu inte pratat om egenvärden och egenvektorer. Detta kommer att behandlas i F11 - F13, och det ni ser i labben är en av många motivationer till att det är ett viktigt koncept.

2016-01-28: Några kommentarer om avsnitt 4.7 hade fallit bort ur veckoPM för LV3. Jag har nu uppdaterat filen.

2016-01-27: Nästa veckas kryssuppgifter (LV3) har nu publicerats nedan.

2016-01-27: Dagens anteckningar (F6) har uppdaterats med ett smärre tillägg i exempel nr. 2.

2016-01-26: Det fanns ett litet fel i föreläsningsanteckningarna för F5 om inversen till en linjär avbildning. T ska avbilda Rn på Rn. Tyvärr blev jag stressad och klantade till "korrigeringen" av detta på föreläsningen. Jag har uppdaterat filen med rätt definition, alternativt se Lay s.131.

2016-01-26: Jag har nu publicerat alla kommande datorlaborationer, då flera studenter har önskat påbörja dem redan innan vi gått igenom det relevanta materialet.

2016-01-25: Ytterligare en kommentar om bevisen: Det ni ska kunna bevisa finns listat i veckoPM. Oftast är dessa bevis listade som "för överbetyg". Även om tentan i år inte är uppdelad på detta sätt, så innebär det att sådana bevis räknas som "svåra" uppgifter. Det kommer förmodligen vara max. ett rent bevis på tentan.
"För överbetyg" innebär också att jag förväntar mig att ni läser dessa bevis noggrant i kurslitteraturen, och inte bara precis det jag skriver på tavlan eller i föreläsningsanteckningarna. Alla detaljer finns i Lay, så det kan hända att jag hoppar över några enkla bitar som tar mycket tid att skriva. Istället får vi då mer tid till att fokusera på hur koncepten hänger ihop.
En tentafråga om bevis kommer t.ex. inte heller vara "Bevisa Sats 2.3.8" då detta vore hemskt, utan snarare i stilen "Är påståendena a) b) och c) (där dessa definieras i uppgiften) ekvivalenta? I så fall, bevisa detta. Om inte, ge ett motexempel"

2016-01-25: Nu har övningsgrupperna fyllts, så jag har utökat dem till att ha max. 30 medlemmar. Ni som inte har anmält er än, gör det innan fredag!

2016-01-22: Tack till övningsledare Frida, vars anteckningar till första läsveckans demonstrationsuppgifter nu finns länkade nedan.

2016-01-20: En kommentar om första laborationstillfället: Vi har inte gått igenom allt det ni behöver för att lösa uppgift 1 eller 2, men läs om hur man definierar matriser via element, eller via speciella matriser (1.4). Matrisaddition och subtraktion har vi pratat om, men matrismultiplikation kommer nästa vecka. Sen kan ni göra delar av avsnitt 2 som handlar om ekvationssystem - jobba med ref och rref och ignorera matrisinversen och \ tillsvidare.

2016-01-20: Jag har fått flera frågor om ifall det finns en bevislista - detta publiceras allteftersom i veckoPM. Jag kommer sammanställa alla lärandemålen till en lista i slutet av kursen.

2016-01-20: Nu ska man kunna anmäla sig till en övningsgrupp för redovisning av kryssuppgifter. När alla grupper är fulla kommer jag att utöka dem med fler platser. Om något fortfarande inte fungerar i PingPong, skicka inte (150) mail till mig, utan berätta det i pausen på måndagsföreläsningen så löser vi det då.

2016-01-19: De första kryssuppgifterna har publicerats, de skall presenteras fredagen den 29 januari.

2016-01-19 : De flesta tog sig till dagens föreläsning trots snökaos. Ni som inte lyckades får läsa avsnitt 1.3-1.5 i boken och titta på föreläsningsanteckningarna. Alla bör också läsa avsnitt 1.6 som ger exempel på användningsområden för linjära ekvationssystem.Välkommen till kursen!

Här kommer viktig information publiceras löpande, i omvänd datumordning.


Jämfört med förra årets kurs så är materialet detsamma, men med smärre förändringar i vilken ordning det undervisas.

Viktig information för de som läser om kursen:

- Bonuspoäng från föregående läsår är inte giltiga detta läsår.

- men om ni gjort majoriteten av kryssuppgifterna under föregående år kan ni lämna in skriftliga lösningar till mig senast dagen innan den aktuella övningen, istället för på övningen. Kontakta mig först så att jag kan verifiera.

- Om det finns dokumentation i PingPong på att ni gjort datorlaborationerna förra året behöver ni inte göra årets laborationer. Kontakta mig så att jag kan verifiera det.


Lärare
Kursansvarig: Tony Stillfjord (hemsida)

Övningsledare: Tim Cardilin, Gustav Kettil, Anna Källsgård, Carl Lundholm, Frida Svelander

Sal Lärare
ML2 (endast fredagar!) Raad Salman
ML3 Carl Lundholm
ML4 Frida Svelander
ML11 Tim Cardilin
ML12 Gustav Kettil


Labhandledare: Tim Cardilin, Gustav Kettil, Anna Källsgård, Carl Lundholm, Raad Salman, Frida Svelander

Sal Lärare 8-9:45 Lärare 10-11:45
MT0 Anna Källsgård (LV1-2), Raad Salman (LV3-) Frida Svelander
MT9 Tim Cardilin Tim Cardilin
MT12 Gustav Kettil Gustav Kettil
MT14 Carl Lundholm Carl Lundholm
Kurslitteratur
David C. Lay: Linear Algebra and Its Applications (5:th edition), Addison-Wesley.

(Notera att 5:e utgåvan av boken skiljer sig väldigt lite från 4:e, så även denna går bra att använda. Numreringen av övningsuppgifterna skiljer sig dock, så det är viktigt att kontrollera att man löser rätt kryssuppgifter. Även tal i uppgifterna kan skilja sig från år till år.)

Matlablitteratur enligt nedan. Denna är avsedd som stöd för datorlaborationerna och kommer inte att direkt utnyttjas i undervisningen.

Engelsk-svensk ordlista med översättning från engelska till svenska av de viktigaste begreppen i kursen.
Observera att tentamen ges på svenska, så man behöver kunna de svenska namnen på de grundläggande begreppen. Meddela mig om du saknar något i listan!
Program
Schemat för kursen hittar du här eller via webTimeEdit-länken längst upp på sidan.

Grovplanering över innehåll

VeckoPM Avsnitt i Lay
Innehåll
Vecka 1 1.1-1.9 Lösning av linjära ekvationssystem, linjärt oberoende
Vecka 2 2.1-2.5 Matrisalgebra, LU-faktorisering
Vecka 3 2.8-2.9, 4.1-4.7 Vektorrum, underrum, koordinatsystem och basbyten
Vecka 4 3.1-3.3 Determinanter
Vecka 5 5.1-5.4, 5.7-5.8 Egenvärden och egenvektorer
Vecka 6 6.1-6.6, 7.1-7.2 Ortogonal projektion, minsta-kvadrat-metoden, diagonalisering av symmetriska matriser, kvadratiska former
Vecka 7 Reserv och repetition

Här är en lista som sammanställer alla lärandemål från veckoPM 1-6: Alla lärmål.

Nedanstående "finplanering" kommer att uppdateras varje vecka, cirka en vecka innan materialet blir aktuellt.
Samtidigt kommer länken till det aktuella veckoPM-et publiceras ovan.

Föreläsningar

Dag Avsnitt i Lay
Innehåll
Anteckningar
18/1 1.1-1.2 Lösning av linjära ekvationssystem F1
19/1 1.3-1.6 Matriser och vektorer. Linjära höljet (Span) F2
20/1 1.7-1.9 Linjärt oberoende och linjära avbildningar F3
25/1 2.1-2.3 Matrisräkning, matrisinvers F4
26/1 2.3-2.5 Villkor för inverterbarhet, LU-faktorisering F5
27/1 2.8, 4.1-4.2 Vektorrum, underrum, nollrum, kolonnrum F6
01/2 2.9, 4.3-4.4, 4.7 Baser och koordinatsystem F7
02/2 2.9, 4.5-4.6 Dimension och rang F8
03/2 3.1, 3.3 (lin. avb.) Determinanter F9
08/2 3.2-3.3 Determinanter forts. F10
09/2 5.1-5.2 Egenvärden och egenvektorer F11
10/2 5.3, 5.7 Diagonalisering och system av linjära ODE F12
15/2 5.4, 5.8 Linjära transformationer och numerisk beräkning av egenvärden F13
16/2 6.1-6.3 Skalärprodukt och ortogonal projektion F14
17/2 6.3-6.4 Gram-Schmidts metod F15
22/2 6.5-6.6 Minstakvadrat-metoden F16
23/2 7.1 Diagonalisering av symmetriska matriser F17
24/2 7.2, delar av 7.3 Kvadratiska former F18
29/2 - Motivationsföreläsning: differentiella Riccati-ekvationer F19
01/3 - Repetition av kursen F20
02/3 - Övningstenta F21

Här finns en version av övningstentan med lösningar, se även anteckningarna för F21 ovan.

Rekommenderade övningsuppgifter

Nedanstående uppgifter är ett urval av de viktigaste uppgifterna som finns listade i respektive veckoPM. Se dessa för mer detaljer.
Får ni tid över så är första uppgiften i varje kapitels "Supplementary exercises" en bra repetition av teorin.

Uppgifter i fetstil skall lösas av övningsledaren.

Dag Uppgifter
Anteckningar
19/1 1.1.13, 1.1.15, 1.1.18, 1.1.27, 1.2.3, 1.2.11, 1.2.33, 1.3.11, 1.3.13, 1.3.17, 1.3.29, 1.3.30, 1.4.16, 1.4.26, 1.5.6, 1.5.11, 1.5.33 Övn1
22/1 1.7.5, 1.7.7, 1.7.9, 1.7.13, 1.8.11, 1.8.18, 1.8.33, 1.9.1, 1.9.6, 1.9.11, 1.9.17, 1.9.25 Övn2
26/1 2.1.2, 2.1.10, 2.1.11, 2.1.17, 2.2.5, 2.2.7, 2.2.13, 2.2.31, 2.2.32, 2.3.3, 2.3.13, 2.3.14, 2.3.33, 2.4.7, 2.4.15, 2.4.17, 2.5.1, 2.5.4, 2.5.9, 2.5.26 Övn3
29/1 2.8.3, 2.8.6, 2.8.7, 2.8.9 4.1.1, 4.1.7, 4.1.15, 4.1.17 4.2.3, 4.2.7, 4.2.15, 4.2.21 Övn4
02/2 2.8.15, 2.8.19, 2.8.17, 2.8.23, 2.9.1, 2.9.5, 2.9.6, 2.9.13, 2.9.15, 4.3.11, 4.3.13, 4.3.23, 4.3.29, 4.3.30, 4.4.3, 4.4.7, 4.5.8 Övn5
05/2 4.5.6, 4.6.5, 4.6.7, 4.6.9, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.9, 3.1.15, 3.1.20, 3.1.37, 3.3.21, 3.3.23 Övn6
09/2 3.2.5, 3.2.11, 3.2.25, 3.2.29, 5.1.5, 5.1.7, 5.1.9, 5.1.15, 5.1.19, 5.1.25 5.2.1, 5.2.5, 5.2.12 5.2.13, 5.2.17, 5.2.20 Övn7
12/2 5.3.1, 5.3.5, 5.3.7, 5.3.11, 5.3.17, 5.3.23, 5.7.1, 5.7.3 Övn8
16/2 5.4.3, 5.4.11, 5.4.15, 6.1.6, 6.1.11, 6.1.17, 6.1.24, 6.2.3, 6.2.9, 6.2.11, 6.2.26, 6.2.27, 6.3.3, 6.3.8, 6.3.9, 6.3.23 Övn9
19/2 6.3.11, 6.3.13, 6.3.15, 6.4.1, 6.4.9, Kap.6 Supplementary exercise 4 Övn10
23/2 6.5.3, 6.5.7, 6.5.4, 6.5.8, 6.5.9, 6.5.19, 6.6.4, 6.6.7, 6.6.11 7.1.15, 7.1.17, 7.1.24, 7.1.35 Övn11
26/2 7.2.1, 7.2.5, 7.2.7, 7.2.22, 7.3.1, 7.3.3 a), 7.3.7 Övn12
01/3 Titta på gamla tentor och lös uppgifter som ni behöver träna mer på Övn13
04/3 Titta på gamla tentor och lös uppgifter som ni behöver träna mer på Övn14


Kryssuppgifter

Varje fredagsövning V2-V7 kommer vi att ha presentation av kryssuppgifterna i listan nedan. Vid början av lektionen får man markera (kryssa) på en lista vilka av uppgifterna man är beredd att redovisa. Läraren väljer slumpmässigt ut två studenter per uppgift: en som får komma fram och redovisa uppgiften på tavlan och en som får lämna in en skriftlig lösning. Skriv en uppgift/blad med namn på varje blad.

4 kryss ger 1 bonuspoäng till tentan.

Notera att alla kryss man gör räknas, inte bara de för uppgifter som man väljs ut att redovisa.

Om man väljs ut att presentera en lösning och tydligt visar att man inte förstår vad man presenterar så stryks alla veckans kryss.

Däremot får presentationen (gärna) innehålla mindre fel så länge du kan förklara varför du tänkt/gjort som du gjort. Meningen är att träna på att förklara matematiska resonemang för andra, samtidigt som vi tränar på linjär algebra. Det är bara positivt om det uppstår en diskussion i gruppen kring varför ett resonemang är korrekt eller felaktigt.

Bonuspoäng är giltiga till tentor tillhörande detta kurstillfälle, dvs. i Mars/April/Augusti 2016.


Datum Uppgifter
29/1 LV2
05/2 LV3
12/2 LV4
19/2 LV5
26/2 LV6
01/3 LV7_1
04/3 LV7_2

För lösningsförslag, se Fridas anteckningar för respektive övning ovan. Alternativa lösningsförslag från Gustav till alla årets kryssuppgifter finns här.

OBS! Uppgiftsnumren gäller utgåva 5 av kursboken. Om du har en äldre version av kursboken måste du kontrollera att du gör rätt uppgift.

OBS! Man får endast redovisa kryssuppgifter i övningsgruppen man tillhör (anmäl dig med PingPong).


Datorlaborationer och övningar med Matlab
Matlab ingår som ett obligatoriskt laborationsmoment i kursen. Syftet med detta moment är att ge ökade insikter i matematiken och hur den kan tillämpas. Undervisningen sker huvudsakligen under de schemalagda handledningstillfällena då man förväntas arbeta med laborationsuppgifterna nedan. Vid behov kan vissa inslag i dessa behandlas under föreläsningar. Kurslitteraturen är avsedd som stöd för det enskilda arbetet och kommer inte att direkt utnyttjas i undervisningen.

För godkänt på kursen krävs att Matlabmomentet är godkänt.

Matlabmomentet är godkänt genom att man vid handledningstillfällena redovisat uppgifterna i de fem laborationerna. Vid redovisningen ska alla uppgifter till en viss laboration redovisas samtidigt. Skriv en scriptfil med en cell för varje uppgift så att du snabbt kan visa att dina lösningar fungerar och kan förklara din lösning. Kopiering av annans lösning är plagiering och alltså inte tillåtet. Det är däremot tillåtet att hjälpa varandra så att alla förstår hur uppgifterna kan lösas.

Handledning ges antingen 8-9.45 eller 10-11.45 på torsdagarna enligt schemat ovan.

Vid varje dator får högst två studenter arbeta, inte fler. Då våra resurser är begränsade ser vi helst att det också är minst två studenter vid varje dator. Detta gör att ni får hjälp fortare och att ni inte behöver vänta så länge på att få redovisa. Försök välja laborationskamrat så att ni är ungefär jämbördiga i kunskapsnivå, då gynnar samarbetet er båda bäst.

För att arbetet skall fungera smidigt är det nödvändigt att alla följer schemat och passar tiden.

DatumLaborationNågra (av era) lösningar
21/1 Laboration 1
28/1 Laboration 1
04/2 Laboration 2
11/2 Laboration 3
18/2 Laboration 4
25/2 Laboration 5
03/3Extra redovisningar, repetition

Som synes i tabellen ovan återkommer laboration 1 på båda de första laborationstillfällena, då visst material som krävs undervisas först i läsvecka 2. Det rekommenderas ändå att ni går dit och påbörjar den den 21/1, för att kontrollera att ni kan komma åt MATLAB utan problem, kan spara filer, etc. samt för att repetera grundläggande MATLAB-programmering.

Varje laboration kan redovisas också efter veckorna som anges i tabellen, men förtur ges till de som vill redovisa den aktuella laborationen.

Det går också bra att redovisa uppgifterna med egen laptop under övningarna (fr.o.m. LV3) om det finns tid över.

Referenslitteratur:
  1. Material (utvecklat av MV) som ger en kortfattad introduktion till Matlab
  2. Holly More, MATLAB for Engineers
    Ger en introduktion till Matlab och kräver inledningsvis ingen matrisalgebra. Är utmärkt för självstudier.
  3. Per Jönsson, MATLAB-beräkningar inom teknik och naturvetenskap
    Kräver kunskaper i matrisalgebra. Innehåller lite mer avancerade övningar och modelleringsuppgifter. Är utmärkt som referenslitteratur/uppslagsbok.
Kurskrav
Kursens mål finns angivna i kursplanen. Då dessa är relativt vaga så förtydligas målen för varje vecka i ett veckoPM enligt ovan.

För godkänt på kursen krävs dels att det obligatoriska Matlabmomentet är godkänt, dels godkänt på den skriftliga tentan. Betyget på kursen baseras helt på tentamensresultatet, se nedan.

Om Matlabmomentet inte är godkänt då tentamensresultatet skall rapporteras till Ladok anses kursen underkänd. Du får lov att tentera, men oavsett resultat kommer tentan att betraktas som underkänd tills datoralaborationerna är godkända. Under förutsättning att de blir godkända innan kursen ges nästa läsår får du ditt resultat rapporterat med betyg enligt nedan.

Duggor
Kursen har inga duggor, bonuspoäng ges för presentation av kryssuppgifter.
Examination
Kursen examineras genom en skriftlig sluttentamen med maximalt 50 poäng. För godkänt (betyget 3) krävs minst 20 p, samt godkänd redovisning av datorlaborationerna. För betyget 4 krävs 30 p och för betyget 5 krävs 40 p. Upp till 6 bonuspoäng från presentation av kryssuppgifter kan räknas in i tentamensresultatet.

Under läsåret ges även två omtentor med samma betygsgränser, och bonuspoängen kan räknas in även i dessa. Bonuspoäng förs inte över till nästa läsår.

Uppgifterna i tentamen är baserade på de mål som anges i veckoPM. Minst en uppgift på tentan kommer vara av teoretisk natur. Minst en uppgift kommer ha anknytning till datorövningarna och fokusera på algoritmer och implementation.

Tillåtna hjälpmedel: Endast den engelsk-svenska ordlistan är tillåtet hjälpmedel. Ingen kalkylator.


Här finns en övningstenta.
Rutiner kring tentamina
I Chalmers Studentportal kan du läsa om när tentor ges och om vilka regler som gäller kring att tentera på Chalmers.

Vid tentamen ska du kunna uppvisa giltig legitimation och kvitto på erlagd kåravgift.

Meddelande om resultat får du med epost, som skickas automatiskt när resultaten är registrerade. Alternativt kan du gå till Ladok via inloggning i Studentportalen.

Granskning vid ordinarie tentamen:
Då det är praktiskt möjligt ordnas ett separat granskningstillfälle av tentamen. Tidpunkt för detta meddelas på kurshemsidan. Den som inte kan delta vid granskningen kan efter granskningstillfället hämta och granska sin tenta på Matematiska vetenskapers studieexpedition, måndag till fredag, kl 9.00-13.00. Kontrollera att Du har fått rätt betyg och att poängsumman stämmer. Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt på expeditionen, där det finns en blankett till hjälp.

Vid omtentamen:
Tentorna granskas och hämtas ut på Matematiska vetenskapers studieexpedition, måndag till fredag, kl 9.00-13.00. Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt på expeditionen, där det finns en blankett till hjälp.
Kursutvärdering
I början av kursen bör minst två studentrepresentanter ha utsetts för att tillsammans med lärarna genomföra kursutvärderingen. Utvärderingen sker genom samtal mellan lärare och studentrepresentanter under kursens gång samt vid ett möte efter kursens slut då enkätresultatet diskuteras och rapport skrivs.
Se följande mall för Utvärdering av kurser i studentportalen.

Årets studentrepresentanter är Jakob Nilsson, Carl Ekblad, Edvin Hansson, Evelina Dahlsten, Rasmus Ryrberg, Simon Carlsson och Raj Luhar.
Gamla tentor
tenta 050319 tenta 050820 tenta 060113 tenta 060311
lösning 050319 lösning 050820 lösning 060113 lösning 060311
tenta 060826 tenta 070117 tenta 070317 tenta 080116

lösning 070117 lösning 070317 lösning 080116
tenta 080310 tenta 080315 tenta 080823 tenta 090115
lösning 080310 lösning 080315 lösning 080823 lösning 090115
tenta 090314 tenta 090824 tenta 100114 tenta 100313
lösning 090314 lösning 090824 lösning 100114 lösning 100313
tenta 100823 tenta 110113
lösning 100823 lösning 110113 tenta och lösning 110316 tenta och lösning 110822
tenta 120307 tenta 120827
lösning 120307 lösning 120827 tenta och lösning 130313 tenta och lösning 130826
tenta 140116 med lösning tenta och lösning 150318 tenta 140312 med lösning tenta och lösning 140825
tenta och lösning 150416 tenta och lösning 150824