Aktuella meddelanden
5/2
Ni som inte fick er tenta i fredags kan hämta ut den på Matematiska vetenskapers expedition som har öppet må,ti,to,fr 9-13. Om man har synpunkter på rättning och poängsättning kan man be om en blankett på expeditionen som man fyller i där på plats och sedan får jag denna för ny bedömning.
20/12
Tes och lösningar till dagens tenta. God Jul.
6/12
Presentation om Googles sidrankning.
26/11
Presentation om kryptering.
18/11
De sista veckornas övningsnummer är nu uppdaterade till den nya upplagan. Om du har gamla upplagan kan du kolla på förra årets kurshemsida.
12/11
Nu finns uppdaterad gruppindelning på plats. Om du inte finns med eller något är fel så hör av dig till Stefan.
29/10
Lista med översättning mellan uppgiftsnummer i första och andra upplagan av kursboken.
22/10
Sidan skapas.
Länk till schemat för kursen.
Lärare
Föreläsningar: Stefan Lemurell, (tfn. 772 5303), rum MVL3034.
Övningsgrupp EL41: Stefan Lemurell, (tfn. 772 5303), rum MVL3034.
Övningsgrupp EL42: Anna Persson
Övningsgrupp EL43: Mathias Cardner
Kurslitteratur
Johan Jonasson & Stefan Lemurell: "Algebra och diskret matematik", 2:a upplagan, Studentlitteratur, Lund, 2013.

Till boken finns det en hemsida, diskretmatematik.se, med fullständiga lösningar på många övningar och lista på tryckfel i boken.
Program
Föreläsningar

Dag Sal Stoff Avsnitt Program och mål
28/10 HC3 Tema Logik börjar: Matematiska argument och bevis, satslogik, predikatlogik. 1.1-1.9 Veckoblad 1
29/10 HC4 Funktioner, operatorer och relationer. 3.1-3.6
1/11 HC4 Relationer, ekvivalensrelationer, partiella ordningar. 3.6-3.8
5/11 HC4 Partiella ordningar, induktion, rekursion.  4.1-4.2
Veckoblad 2
8/11 HC4 Aritmetiska och geometriska summor, motsägelsebevis, repetition logik. 4.3-4.4

12/11 HC4 Tema Heltalsaritmetik börjar: Delbarhet, division med rest. 5.1
Veckoblad 3
13/11 HC4 Euklides algoritm, diofantiska ekvationer, primtal. 5.2-5.3
15/11 HC4 Primtal, aritmetikens fundamentalsats. 5.2
19/11 HC4 Kongruensräkning, kinesiska restsatsen. 5.4-5.5 Veckoblad 4
20/11 HC4 Eulers phi-funktion och RSA-krypto. 5.6-5.7
22/11 HC4 Temaföreläsning. Kryptering

26/11 HC4 Tema Kombinatorik och grafteori börjar: Multiplikationsprincipen, permutationer. 6.1-6.2 Veckoblad 5
29/11 HC4 Kombinationer. 6.3
3/12 HC4 Grafer och träd. 7.1-7.3 Veckoblad 6
4/12 HC4 Grafer och träd. 7.4-7.7  
6/12 HC4 Temaföreläsning. Google och grafer    
10/12 HC4 Repetition.
13/12 HC4 Gamla tentor.

Gruppövningar och veckoblad

Läsvecka 2-7 kommer det varje vecka att vara ett antal utvalda uppgifter som är tänkt att ni ska lösa tillsammans i grupper om ca fyra personer. Vilka uppgifterna är framgår av veckobladen nedan som läggs ut efterhand. Måndagsövningen 13-16 är avsatt för att ni ska jobba med dessa och ni kommer att ha handledning under de två första timmarna av respektive övningsledare. Observera dock att det åtminstone vissa veckor troligen behövs lite ytterligare tid som ni själva får avsätta att jobba tillsammans.

Lösningarna redovisas sedan på övningen på fredagen. Redovisningen går till så att man när man kommer dit kryssar i de uppgifter man löst och är beredd på att demonstrera. Sedan redovisar slumpmässigt utvalda grupper på tavlan inför klassen. Dessutom diskuterar vi uppgifterna, och åhörarna, dvs alla ni elever som inte är framme vid tavlan, förväntas delta aktivt med synpunkter och frågor. Dessa gruppövningar är inte obligatoriska, men rekommenderas starkt och lyckosamt deltagande belönas med bonuspoäng till tentan (inklusive läsårets två omtentor). Man kommer att få bonuspoäng enligt följande skala där %-talet är på andelen uppgifter man kryssat för:

90% -- 5 bonuspoäng
80% -- 4 bonuspoäng
70% -- 3 bonuspoäng
60% -- 2 bonuspoäng

Gruppindelningen görs första föreläsningen och om du missar/missade denna så meddela kursansvarig så att du kan bli tilldelad en grupp.

Övning Redovisning Veckoblad
4/11 8/11 Veckoblad 1
11/11 15/11 Veckoblad 2
18/11 22/11 Veckoblad 3
25/11 29/11 Veckoblad 4
2/12 6/12 Veckoblad 5
9/12 13/12 Veckoblad 6

Räkneövningar

De rekommenderade uppgifterna i listan nedan är uppdelade i "Basuppgifter" som alla bör göra samtliga av och "Blandade övningar" som du gör i mån av tid och ambition.

För att få ut maximalt av övningstillfällena ska man redan i förväg ha löst eller åtminstone tittat på många av de övningarna som är angivna. Detta gäller speciellt de uppgifter som kommer att demonstreras. Om man inte tittat och funderat lite på en uppgift är det ofta svårt att hänga med på lösningen av den. En del av övningstiden kommer ni att räkna på egen hand och ha tid att ställa frågor till läraren. Resten av tiden (ungefär andra timmen) kommer läraren att demonstrera uppgifter på tavlan. De uppgifter som i första kommer att demonstreras är angivna nedan. Utnyttja lärarna och ställ frågor. Det är därför vi är där!


Dag Avsnitt Basuppgifter Blandade uppgifter Demo
29/10 1.1-1.9, 2.1-2.3 1: 1,2,3,4,6,7,7a-e,8,9,10,11,12ab
2: 1,2,4,5,6,7,10,11
1: 7f-h,12cd,15,16,17,18
2: 14,15,16
1: 6,7cg,10,12bc
5/11 3.1-3.6 3: 1,2,3,4,5cd,6,7,8,9,10,13,16,17,18,21 3:11,14,20,34,36,43 3: 9,21,36,43
7/11 3.7-3.8, 4.1-4.2 3: 22,25,27.   4; 1,2,3,5 3: 23,24,29   4; 4,19,20 3: 22,29   4; 4,19
12/11 4.1-4.4 4; 8,10,12,14,15 4; 7,13,21,22,23 4; 8,21,22
19/11 5.1-5.3 5; 1,2,5,6,11ab 5; 9,13,14,36,37 5; 9,13,14,37
26/11 5.4-5.7 5; 16,17,18,23,24,25a,26,29 5; 21,22,25cd,38,39,48,49,50 5; 25d,29,38,39
3/12 6.1-6.3 6; 1,2,3,4,5,6,7 6; 8,9,15,20,21 6; 3c,8,9,20
10/12 7.1-7.7 7: 1,2,5,6,9,10,11 7: 4,12,13,14,15,16 7: 4,6,11,14,16

Not:
  1. De fetstilta uppgifterna har ni (som gått introkursen) redan gjort. Kolla era tidigare lösningar och se så att ni förstår dem. Kanske har ni fått bättre förståelse för några av dem.
Kurskrav
Kursens mål finns angivna i kursplanen.
Examination

Examination består av två delar: Presentation av gruppuppgifter (max 5 poäng) och tentamen (max 50 poäng).

För betyget 3 krävs minst 20 poäng, för betyget 4 krävs minst 30 poäng, för betyget 5 krävs minst 40 poäng.

Bonuspoängen ifrån gruppuppgifter är en färskvara. De gäller för denna upplaga av kursen (tenta i december, omtentor i april och augusti).

Rutiner kring tentamina
I Chalmers Studentportal kan du läsa om när tentor ges och om vilka regler som gäller kring att tentera på Chalmers.

Vid tentamen ska du kunna uppvisa giltig legitimation och kvitto på erlagd kåravgift.

Meddelande om resultat fås enbart med epost via Ladok. (Ej muntligt på studieexpeditionen.) Detta sker automatiskt när resultaten är registrerade. Kontrollera att Du har fått rätt betyg och att poängsumman stämmer.

Vid ordinarie tentamen:
Då det är praktiskt möjligt ordnas ett separat granskningstillfälle av tentamen. Tidpunkt för detta meddelas på kurshemsidan. Den som inte kan delta vid granskningen kan efter detta hämta och granska sin tenta på Matematiska vetenskapers studieexpedition, måndag till fredag, kl 9.00-13.00. Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt på expeditionen, där det finns en blankett till hjälp.

Vid omtentamen:
Tentorna granskas och hämtas ut på Matematiska vetenskapers studieexpedition, måndag till fredag, kl 9.00-13.00. Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt på expeditionen, där det finns en blankett till hjälp.
Kursutvärdering

I början av kursen bör minst två studentrepresentanter ha utsetts för att tillsammans med lärarna genomföra kursutvärderingen. Utvärderingen sker genom samtal mellan lärare och studentrepresentanter under kursens gång samt vid ett möte efter kursens slut då enkätresultatet diskuteras och rapport skrivs.
Se följande mall för Utvärdering av kurser i studentportalen.

Kursrepresentanter:

Gamla tentor

Här finns ett antal gamla tentor från tidigare kurstillfällen. De från december 2008 respektive april 2009 har årets examinator gjort. Övriga är gjorda av andra examinatorer, men ska ändå ses som representativa för vad man kan vänta sig och är utmärkta att testa sin kunskap på.