Aktuella meddelanden
2/9
Tes och lösningar till omtentan i fredags.
20/4
Tes och lösningar till omtentan i torsdags.
9/2
Jag har efter önskemål sammanställt lite statistik på resultaten från tentan. Från statistiken framgår det bl.a. att 66% blev godkända på tentan och av de som hade 4-5 bonuspoäng (= missat högst 1 vecka) var 87% godkända. Flera kommenterade på utvärderingen att årets tenta var svårare än förra årets och så var fallet då införandet av så mycket som 5 bonuspoäng gjorde att förra årets tenta blev lite för lätt.
5/2
Tentan är färdigrättad och registrerad och ni borde ha fått meddelande om resultatet alternativt får ni det inom kort. På MÅNDAG 9 februari mellan 12 och 13 är det granskning av tentan i MVL14 (första våningen i den låga byggnaden av Matematiska vetenskaper). Man kommer att kunna fråga om rättningen etc.
16/1
Tes och lösningar till tentan idag.
19/12
Bilder från föreläsningen om Google.
9/12
Bilder från gästföreläsningen om kryptering.
5/12
Bilder från gästföreläsningen om satslogik.
17/11
Justering av programmet för föreläsningarna, eftersom det är osäkert vad gäller temaföreläsningen i logik.
11/11
Nu finns gruppindelningen på plats. En del namn var mycket svåra att utläsa så kolla att jag fått till rätt stavning.
27/10
Sidan skapas.
Länk till schemat för kursen.
Lärare
Föreläsningar: Stefan Lemurell, (tfn. 772 5303), rum MVL3034.
Övningsgrupp EL41: Stefan Lemurell, (tfn. 772 5303), rum MVL3034.
Övningsgrupp EL42: Anna Persson
Övningsgrupp EL43: Stepan Maximov
Kurslitteratur
Johan Jonasson & Stefan Lemurell: "Algebra och diskret matematik", 2:a upplagan, Studentlitteratur, Lund, 2013.

Till boken finns det en hemsida, diskretmatematik.se, med fullständiga lösningar på många övningar och lista på tryckfel i boken.
Program
Föreläsningar

Dag Sal Stoff Avsnitt Program och mål
3/11 HC3 Tema Logik börjar: Matematiska argument och bevis, satslogik, predikatlogik. 1.1-1.9 Veckoblad 1
4/11 HC4 Mängdlära 2.1-2.3
7/11 HC4 Funktioner, operatorer och relationer. 3.1-3.6
11/11 HC4 Relationer, ekvivalensrelationer, partiella ordningar. 3.6-3.8 Veckoblad 2
14/11 HC4 Partiella ordningar, induktion, rekursion.  4.1-4.2
18/11 HC4 Aritmetiska och geometriska summor, motsägelsebevis, repetition logik. 4.3-4.4 Veckoblad 3
19/11 HB3 Tema Heltalsaritmetik börjar: Delbarhet, division med rest. 5.1
21/11 HC4 Euklides algoritm, diofantiska ekvationer, primtal. 5.2-5.3
25/11 HC4 Primtal, aritmetikens fundamentalsats. 5.2 Veckoblad 4
26/11 HB3 Kongruensräkning, kinesiska restsatsen. 5.4-5.5
28/11 HC4 Eulers phi-funktion och RSA-krypto. 5.6-5.7
2/12 HC4 Temaföreläsning. Logik. Koen Claessen: Applikationer av satslogik Veckoblad 5
3/12 HB3 Tema Kombinatorik och grafteori börjar: Multiplikationsprincipen, permutationer. 6.1-6.2
5/12 HC4 Temaföreläsning. Kryptering  Aikaterini Mitrokotsa: Introduction to Cryptography

9/12 HC4 Kombinationer. 6.3 Veckoblad 6 + 7
12/12 HC4 Grafer och träd. 7.1-7.3  
16/12 HC4 Grafer och träd. 7.4-7.7  
19/12 HC4 Temaföreläsning. Google och grafer
9/1 HC4 Gamla tentor.

Gruppövningar och veckoblad

Läsvecka 2-7 kommer det varje vecka att vara ett antal utvalda uppgifter som är tänkt att ni ska lösa tillsammans i grupper om ca fyra personer. Vilka uppgifterna är framgår av veckobladen nedan som läggs ut efterhand. Måndagsövningen 13-16 är avsatt för att ni ska jobba med dessa och ni kommer att ha handledning under de två första timmarna av respektive övningsledare. Observera dock att det åtminstone vissa veckor troligen behövs lite ytterligare tid som ni själva får avsätta att jobba tillsammans.

Lösningarna redovisas sedan på övningen på fredagen. Redovisningen går till så att man när man kommer dit kryssar i de uppgifter man löst och är beredd på att demonstrera. Sedan redovisar slumpmässigt utvalda grupper på tavlan inför klassen. Dessutom diskuterar vi uppgifterna, och åhörarna, dvs alla ni elever som inte är framme vid tavlan, förväntas delta aktivt med synpunkter och frågor. Dessa gruppövningar är inte obligatoriska, men rekommenderas starkt och lyckosamt deltagande belönas med bonuspoäng till tentan (inklusive läsårets två omtentor). Man kommer att få bonuspoäng enligt följande skala där %-talet är på andelen uppgifter man kryssat för:

90% -- 5 bonuspoäng
80% -- 4 bonuspoäng
70% -- 3 bonuspoäng
60% -- 2 bonuspoäng

Gruppindelningen görs första föreläsningen och om du missar/missade denna så meddela kursansvarig så att du kan bli tilldelad en grupp.

Övning Redovisning Veckoblad
10/11 14/11 Veckoblad 1
17/11 21/11 Veckoblad 2
24/11 28/11 Veckoblad 3
1/12 5/12 Veckoblad 4
8/12 12/12 Veckoblad 5
15/12 19/12 Veckoblad 6 + 7

Räkneövningar

De rekommenderade uppgifterna i listan nedan är uppdelade i "Basuppgifter" som alla bör göra samtliga av och "Blandade övningar" som du gör i mån av tid och ambition.

För att få ut maximalt av övningstillfällena ska man redan i förväg ha löst eller åtminstone tittat på många av de övningarna som är angivna. Detta gäller speciellt de uppgifter som kommer att demonstreras. Om man inte tittat och funderat lite på en uppgift är det ofta svårt att hänga med på lösningen av den. En del av övningstiden kommer ni att räkna på egen hand och ha tid att ställa frågor till läraren. Resten av tiden (ungefär andra timmen) kommer läraren att demonstrera uppgifter på tavlan. De uppgifter som i första hand kommer att demonstreras är angivna nedan. Utnyttja lärarna och ställ frågor. Det är därför vi är där!


Dag Avsnitt Basuppgifter Blandade uppgifter Demo
4/11 1.1-1.9, 2.1-2.3 1: 1,2,3,4,6,7,7a-e,8,9,10,11,12ab
2: 1,2,4,5,6,7,10,11
1: 7f-h,12cd,15,16,17,18
2: 14,15,16
1: 6,7cg,10,12bc
11/11 3.1-3.6 3: 1,2,3,4,5cd,6,7,8,9,10,13,16,17,18,21 3:11,14,20,34,36,43 3: 9,21,36,43
18/11 3.7-3.8, 4.1-4.2 3: 22,25,27.   4; 1,2,3,5,8,10 3: 23,24,29   4; 4,7,19,20 3: 22,29   4; 4,19
25/11 4.1-4.4, 5.1 4; 12,14,15.  5: 1,2 4; 13,21,22,23  5: 36,37 4; 21,22  5: 37
2/12 5.2-5.5 5; 5,6,11ab,16,17,18,23,24,25a 5; 9,13,14,21,22,25cd 5; 9,13,14,25d
9/12 5.6-5.7, 6.1-6.2 5; 26,29   6; 1,2,3 5; 38,39,48,49,50   6: 9,15 5; 29,38,39  6: 3c,9
16/12 6.3, 7.1-7.7 6; 4,5,6,7   7: 1,2,5,6,9,10,11 6; 8,20,21  7: 4,12,13,14,15,16 6; 8,20  7: 4,11,16
9/1
Repetition inför tentanKurskrav
Kursens mål finns angivna i kursplanen.
Examination

Tes och lösningar till tentan den 16 januari.

Examination består av två delar: Presentation av gruppuppgifter (max 5 poäng) och tentamen (max 50 poäng).

För betyget 3 krävs minst 20 poäng, för betyget 4 krävs minst 30 poäng, för betyget 5 krävs minst 40 poäng.

Bonuspoängen ifrån gruppuppgifter är en färskvara. De gäller för denna upplaga av kursen (tenta i december, omtentor i april och augusti).

Rutiner kring tentamina
I Chalmers Studentportal kan du läsa om när tentor ges och om vilka regler som gäller kring att tentera på Chalmers.

Vid tentamen ska du kunna uppvisa giltig legitimation och kvitto på erlagd kåravgift.

Meddelande om resultat fås enbart med epost via Ladok. (Ej muntligt på studieexpeditionen.) Detta sker automatiskt när resultaten är registrerade. Kontrollera att Du har fått rätt betyg och att poängsumman stämmer.

Vid ordinarie tentamen:
Då det är praktiskt möjligt ordnas ett separat granskningstillfälle av tentamen. Tidpunkt för detta meddelas på kurshemsidan. Den som inte kan delta vid granskningen kan efter detta hämta och granska sin tenta på Matematiska vetenskapers studieexpedition, måndag till fredag, kl 9.00-13.00. Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt på expeditionen, där det finns en blankett till hjälp.

Vid omtentamen:
Tentorna granskas och hämtas ut på Matematiska vetenskapers studieexpedition, måndag till fredag, kl 9.00-13.00. Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt på expeditionen, där det finns en blankett till hjälp.
Kursutvärdering

I början av kursen bör minst två studentrepresentanter ha utsetts för att tillsammans med lärarna genomföra kursutvärderingen. Utvärderingen sker genom samtal mellan lärare och studentrepresentanter under kursens gång samt vid ett möte efter kursens slut då enkätresultatet diskuteras och rapport skrivs.
Se följande mall för Utvärdering av kurser i studentportalen.

Kursrepresentanter:

Gamla tentor

Här finns ett antal gamla tentor från tidigare kurstillfällen. De från december 2008,april 2009, 2012 och 2013 har årets examinator gjort. Övriga är gjorda av andra examinatorer, men ska ändå ses som representativa för vad man kan vänta sig och är utmärkta att testa sin kunskap på.