TMV210, Inledande diskret matematik, 2017/18

Aktuella meddelanden

Välkomna till kursen! Kursens schema finns i TimeEdit.


20/12, 14.05: Här är dagens tenta med lösningar och Figurer-till-tentan och Figurer-till-lösningarna

21/10, 18.40: Här är dagens tenta med lösningar och Figur 1, Figur 2, Figur L.2

27/8, 12.20: Hemsidan är nu i gång !

Lärare

Kursansvarig:

Peter Hegarty, hegarty@chalmers.se, Rum MV:L3032, Tel: x5371 eller 0766377873

Övningsledare:

Malin Palö Forsström, palo@chalmers.se, Rum MV:L3070, Tel: x5379
Kristian Holm, holmkr@chalmers.se, Rum MV:H2019, Tel: xxxxx eller +4520932081
Oskar Eklund, guseklunos@student.gu.se, Tel: 0761126475

Schemat för övningarna:

Måndag 10-12: Hegarty, Palö
Tisdag 15-17: Holm, Eklund
Torsdag 13-15: Palö, Holm, Eklund
Fredag 10-12: Hegarty

Kurslitteratur

1. Johan Jonasson & Stefan Lemurell: "Algebra och diskret matematik", 2:a upplagan, Studentlitteratur, Lund, 2013.

2. Till boken finns det en hemsida, diskretmatematik.se, med fullständiga lösningar på många övningar och lista på tryckfel i boken.

3. Det kan under kursens gång förekomma här och där lite stoff som inte täcks av boken. Detta material kommer att sammanfattas i pdf filer som jag skriver själv och lägger upp under rubriken "Program" nedan, bredvid det relevanta innehållet. Hålla koll på de "aktuella meddelandena" för uppdateringar till detta extra material.

Program

Föreläsningar

Måndagar 8-10
Onsdagar 8-10
Torsdagar 10-12 (Obs! Första halvan av denna tillställning kommer, fr.o.m. v.36, att ägnas åt redovisning av kryssuppgifterna. Andra halvan ägnas åt föreläsning).

Alla föreläsningar i HB1

Avklarat material markeras i grönt.

Vecka Avsnitt
Innehåll
28/8 - 1/9
1.1 - 1.9
2.1 - 2.3
Sats- och predikatlogik.
Mängdlära
4/9 - 8/9
3.1 - 3.3
3.4
3.5
3.6 - 3.9
Funktioner.
Binära operationer.
Summor.
Relationer. Ekvivalensrelationer och partiella ordningar
11/9 - 15/9
4.1 - 4.4
Induktion, rekursion, aritmetiska och geometriska summor, motsägelsebevis
18/9 - 22/9
5.1 - 5.2
5.3
5.4
Talteori: delbarhet, Euklides algoritm, Diofantiska ekvationer.
Talteori: Primtal och aritmetikens fundamentalsats
Talteori: kongruensräkning
25/9 - 29/9
5.5 - 5.7
6.1 - 6.3
OBS! vissa saker ej i boken, här finner du mina egna anteckningar
Talteori: kinesiska restsatsen, Euler-Fermat satsen, RSA-krypto
Kombinatorik: multiplikationsprincipen, additionsprincipen, permutationer och kombinationer
2/10 - 6/10
6.3 och egna anteckningar (se ovan)

7.1 - 7.7
Kombinatorik (forts.): bollar i lådor, binomialsatsen, multinomialsatsen och sållprincipen


Grafteori
9/10 - 13/10
7.1 - 7.7
Grafteori (forts.).
Repitition.
16/10
18/10
19/10


21/10
Repititionsföreläsning 
Repititionsövning 
Frågestund inför tentan

Tentamen
09.30 - 11.45, HB1
13.15 - 15.00, ML12 (demos), ML13 (eget arbete)
13.15 - 15.00, ML12, ML13


14.00 - 18.00, SB-salarna. Sista dag för anmälan är 5/10


Räkneövningar

Grupp 1: Måndagar 10-12 (Ideläran)
Grupp 2: Tisdagar 15-17 (Ideläran)

Förmodligen kommer många av er att jobba med kryssuppgifterna på måndagar och tisdagar. Man får komma båda gångerna i mån av plats.

De rekommenderade uppgifterna i listan nedan är uppdelade i Basuppgifter som alla bör göra samtliga av och Blandade övningar som du gör i mån av tid och ambition.

Demouppgifterna kommer att redovisas på tavlan av övningsledarna i ML11 och 12 på torsdagar. Tanken är att dessa demos ska ta ca 45 minuter, och att andra halvan av övningen ska ägnas åt eget arbete. Sal ML13 är för dem som inte vill se demos och vill bara jobba själva under hela passet och kunna ställa frågor till övningsledaren. Skulle det visa sig att salarna räcker inte till så bokar jag en extra sal såsmåningom.

Fredagspasset är ett extra pass för

1. de som vill ha möjligheten till lite mer hjälp: man jobbar själv men övningsledaren (jag) är där för att svara på frågor.
2. redovisning av extrauppgifterna för dem som inte hann göra det tidigare under veckan.

OBS! Jag bryr mig inte om uppdelningen i Grupp 1 och Grupp 2. Man kan komma till vilken övning som helst. Dock i mån av plats ska de som tillhör "rätt grupp" få företräde. 

För att få ut maximalt av övningstillfällena ska man redan i förväg ha löst eller åtminstone tittat på många av de övningarna som är angivna. Detta gäller speciellt de uppgifter som kommer att demonstreras. Om man inte tittat och funderat lite på en uppgift är det ofta svårt att hänga med på lösningen av den. Andra halvan av övningstiden kommer ni att räkna på egen hand och ha tid att ställa frågor till läraren. Första halvan kommer läraren att demonstrera uppgifter på tavlan. Utnyttja lärarna och ställ frågor. Det är därför vi är där!


Vecka Avsnitt Basuppgifter Blandade uppgifter Demo (torsdag)
1 1.1 - 1.9
2.1 - 2.3
1: 1,2,3,4,6,7,7a-e,8,9,10,11,12ab
2: 1,2,4,5,6,7,10,11
1: 7f-h,12cd,15,16,17,18
2: 14,15,16
1: 6,7cg,10,12bc
2: 3,11,16bd
2 3.1 - 3.9 3: 1,2,3,4,5cd,6,7,8,9,10,13,16,17,18,21,22,25,27 3:11,14,20,23,24,29,34,36,43 3: 9,13,18,21,22,29,36
3 4.1 - 4.4 4; 1,2,3,5,8,10,12,14,15 4; 4,7,13,19,20,21,22,23 4; 4,7,9,16,22
4, 5 5.1 - 5.7 5: 1,2,5,6,11ab,16,17,18,23,24,25a,26,29 5: 9,13,14,21,22,25cd,36,37,38,39,48,49,50 Lv.4: Kap. 5: 6c,9,13,38,14,18ac

Lv.5: Kap. 5: 25d, 28, X,
Kap. 6: 3c, 9
6 6.1 - 6.3 6: 1,2,3,4,5,6,7 6: 8,9,15,20,21
6: 20, 21, X.1-2
7 7.1 - 7.7 7: 1,2,5,6,9,10,11
7: 4,12,13,14,15,16
7: X.1, 4,11,16
8
Repetition inför tentan


Studieresurser

Datorlaborationer och övningar med Matlab

Inga datorlabbar i denna kurs.

Referenslitteratur

  1. Material utvecklat av MV som ger en kortfattad introduktion till Matlab
  2. MATLAB for Engineers, Holly More
    Ger en introduktion till Matlab och kräver inledningsvis ingen matrisalgebra. Är utmärkt för självstudier.
  3. MATLAB-beräkningar inom teknik och naturvetenskap, Per Jönsson
    Kräver kunskaper i Matrisalgebra. Innehåller lite mer avancerade övningar och modelleringsuppgifter. Är utmärkt som referenslitteratur/uppslagsbok.

Kurskrav

Kursens mål finns angivna i kursplanen.

Följande filer innehåller en mer detaljerad lista av lärmål för varje kapitel i kursboken:

Kapitel 1                  Kapitel 2                   Kapitel 3                     Kapitel 4                    Kapitel 5                     Kapitel 6                   Kapitel 7

Kryssuppgifter

Uppgifterna i filerna nedan ska lösas i grupper av (helst och högst) 4 personer. Det enklaste vore att varje faddergrupp på 8 personer delar sig i två, men det är upp till er att själv välja era grupper.

Så snart 4 personer har format en grupp så skickar en medlem ett email till mig med en lista över medlemmarna. Jag kommer att tilldela gruppen ett namn som ni behåller under hela kursen. Grupperna bör fastställas innan första redovisningstillfället på måndag i Lv 2.

Här är den aktuella listan över kryssgrupper (senast uppdaterad 13/9, kl. 17:10).

Lösningar till uppgifterna ska redovisas muntligt under Lv 2-7, alltså Kryssuppgift X ska behandlas under Lv X+1, för 1 <= X <= 6. Redovisningen går till så här:

1. Extrauppgifterna redovisas muntligt i grupp på måndags och tisddagsövningarna i Ideläran, alternativt på fredagsövningen i ML11.

2. Senast kl 09.30 på respektive torsdag ska varje enskild person gå in i Ping Pong och kryssa i de basuppgifter man är beredd att redovisa. 

3. För varje basuppgift kommer jag slumpmässigt att välja ut en grupp som går fram till tavlan. Alla i gruppen som har kryssat i ska deltaga i redovisningen: en person börjar, en tar över när jag säger till osv.

Kryssen ger bonuspoäng till tentan enligt följande mall:

Basuppgifterna ger totalt max 3 bonuspoäng.
Extrauppgifterna ger totalt max 2 bonuspoäng.

Inom varje kategori ger alla uppgifterna samma poäng. Så om du kryssar X basuppgifter och Y extrauppgifter, och det finns totalt under kursen Z basuppgifter och W extrauppgifter, så kommer din bonus till tentan att vara

3 * X/Z + 2 * Y/W

OBS! Extrauppgifterna betraktar jag som i allmänhet något svårare än övriga uppgifter ni kommer att stöta på under kursen, både i boken och på tentan. De ska ses i första hand som "en kul extra utmaning" för er som vill ha något sådant. Det är alltså viktigt att först satsa på basuppgifterna samt uppgifter från boken. Man kan diskutera kryssuppgifterna med lärarna, men det är viktigt att jobba självständigt utanför lektionstid och att inte enbart fokusera på kryssuppgifterna, att också lösa uppgifter från boken.

OBS! Straffregler:

1. Om man har kryssat i en basuppgift och ens grupp kallas och man kommer inte fram så stryks alla ens kryss för den veckan, både bas- och extrauppgifter.

2. Om samma sak som #1 händer en gång till, så nollas ens bonuspoäng för hela kursen.

3. Om man har kryssat i en basuppgift och kommer fram då ens grupp kallas men sedan får ens redovisning underkänd, så stryks kryssen just för den uppgiften, men man behåller alla andra kryss för den veckan.

Kryssuppgifter 1              Kryssuppgifter 2              Kryssuppgifter 3              Kryssuppgifter 4               Kryssuppgifter 5            Kryssuppgifter 6
    Lösningar                        Lösningar                          Lösningar                    Telefonnummer                    Lösningar                        Figur 6
Euler-diag. för B.4                                                                                                 Lösningar                                                                Lösningar
                                                                                                                                                                                                        Figurer till lösningarna

Examination

Examinationen består av en skrifltig tenta den 21/10. Tentan kommer att omfatta totalt 50 poäng. Bonuspoäng från kryssuppgifterna räknas med. Följande betygsgränser kommer att gälla:

För en 3:a: minst 22 poäng, inkl. bonus.
För en 4:a: minst 32 poäng, inkl. bonus.
För en 5:a: minst 42 poäng, inkl. bonus.

OBS! Betygsgänserna kan minskas av kursansvarig lärare i efterhand men inte höjas.

Rutiner kring tentamina

I Chalmers Studentportal kan du läsa om när tentor ges och om vilka regler som gäller kring att tentera på Chalmers.

Vid tentamen ska du kunna uppvisa giltig legitimation och kvitto på erlagd kåravgift.

Du kan själv gå in i Ladok, via inloggning i Studentportalen, för att se dina resultat.

Granskning vid ordinarie tentamen:
Då det är praktiskt möjligt ordnas ett separat granskningstillfälle av tentamen. Tidpunkt för detta meddelas på kurshemsidan. Den som inte kan delta vid granskningen kan efter granskningstillfället hämta och granska sin tenta på Matematiska vetenskapers studieexpedition, se information om öppettider. Kontrollera att Du har fått rätt betyg och att poängsumman stämmer. Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt på expeditionen, där det finns en blankett till hjälp.

Granskning vid omtentamen:
Tentorna granskas och hämtas ut på Matematiska vetenskapers studieexpedition, se information om öppettider. Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt på expeditionen, där det finns en blankett till hjälp.

Kursvärdering

Följande studenter har valts ut som kursrepresentanter:

TKDAT                ebbaha@student.chalmers.se                                               EBBA HÅKANSSON

FK                        odengarj@student.chalmers.se                                            JONATAN ODENGÅRD

TKDAT                ohakosi@student.chalmers.se                                              SIMON HÄGGLUND     

TKDAT                valterh@student.chalmers.se                                                HENRIK VALTER

TIDAL                 yjohan@student.chalmers.se                                                JOHAN YNGVESSON


Kursansvarig lärare ska kontakta dessa i början på kursen.

Utvärderingen sker genom samtal mellan lärare och studentrepresentanter under kursens gång samt vid ett möte efter kursens slut då enkätresultatet diskuteras och rapport skrivs.

Studenterna uppmuntras att framföra eventuella synpunkter till representanterna under kursen, eller till lärarna själva.

Se följande mall för Kursvärdering i studentportalen.

Gamla tentor

Gamla tentor för TMV 210:

250817 (med lösningar) och Figurer
211216 (med lösningar) och Figurer
221016 (med lösningar) och Figur 1 och Figur L.1
260816 (med lösningar) och Figur 1
050116 (med lösningar) och Figur 1
241015 (med lösningar) och Bild-6b(i)
280815 och LaTeX lösningar
050115 och lösningar och LaTeX lösningar
251014 och lösningar och LaTeX lösningar
200814 och lösningar och LaTeX lösningar
180114 och lösningar och LaTeX lösningar
261013 och lösningar och LaTeX lösningar
210813 och lösningar och LaTeX lösningar
190113 och lösningar och LaTeX lösningar
271012 och lösningar och LaTeX lösningar
220812
090112
201011
160811
110111
211010
170810
120110

Gamla tentor för TMV 200:

200814
250414
160811
290411
180809
190808
290308
210807
140407

För alla andra tentor i TMV200, med lösningar, tillbaka till läsåret 06/07, se hemsidan för TMV200.