Föreläsningar
Stig Larsson (Mattias: 26/9, 29/9, 30/9 (28/8, 17/9, 1/10 dugga), Joakim: 5/9)
Matlab TD, fredagar
Stig Larsson (Maria Roginskaya 26/9)
Räkneövningar
a Adam Wojciechowski MML1, ML11
b Peter Helgesson MML2, ML12
c Hossein Raufi MML3, ML13
d Mattias Sundén MML4, ML14
e Fredrik Lindgren MML5, ML15 (Stig 22/8, 23/9, 24/9, 7/10, 8/10, Oscar Marmon 22/8)
TD Joakim Becker -v3, Maria Roginskaya v4-7, MML6, ML16 (Stig: 27/8)
Datorövningar torsdagar
Adam Wojciechowski E-studion
Mattias Sunden MT0+MT9
Peter Helgesson ES61
Hossein Raufi ES62
Fredrik Lindgren ES63 (David Heintz 25/9, Joakim Becker 9/10)
TD Stig Larsson MT11,12,13 (Joakim Becker 18/9, Maria 25/9, 2/10)
Kompletterande datorövningar onsdagar vecka 2,4,6,7 (obs endast 3 lärare)
Stig Larsson E-studion
Hossein Raufi MMT1, MMT2
Peter Helgesson ES61, ES62
Uppdaterad 23/9. /stig