Matlab-testet räknas som dugga nummer 4 (endast TD).

Testet rättas av mig och poängen adderas till dugga-poängen. Minst två poäng krävs för att bli godkänd.

Den som inte blir godkänd vid första tillfället (fredag i läsvecka 7) kommer att kallas till ett nytt test så snart som möjligt.

Du måste anmäla dig på en lista som jag har. Detta är endast för att fördela studenterna mellan de två tiderna: 8.00-8.45 och 9.00-9.45. (Kl 9.00 är nu fulltecknad. De som inte har anmälts sig ännu måste alltså komma kl 8.00.)

Minimikrav för godkänt:

1. Kunna skriva Matlab funktionsfil och förstå hur en Matlab-funktion fungerar och används.

2. Kunna skriva Matlab script-fil och förstå hur den fungerar och används.

3. Kunna använda "for", "while" och "if".

4. Kunna plotta flera grafer i en figur.

5. Kunna generera kolonnvektorer och ställa upp dem i form en tabell.

Exempel:

for i=1:10
  x(i)=i;
  y(i)=0.5^i;
end
x=x';
y=y';
format long
tabell=[x,y]

Se övningstestet i läsvecka 6.

Lycka till! /stig