Duggor
Övningsdugga 2007
Tentor 2008-09
081025, 090117, 090821
Gamla tentor
Övningstentamen 1, Övningstentamen 2
071025, 071026, 080118, 080827

(obs att nedanstående gamla tentor är annorlunda än de aktuella tentorna)
041022
050114
050824
051021
061027

Lösningar:
041022
050114
051021
070119
061027