[vecka 1, vecka 2, vecka 3, vecka 4, vecka 5, vecka 6, vecka 7]
Läsvecka 1 (vecka 36)
Vektorer och geometri i rummet. Linjära ekvationssystem. Matris.
Obs: Övning måndag och föreläsning onsdag har flyttats hit från tisdag eftermiddag vecka 2.
Preliminärt program för undervisningen
Stig deltar i disputation fredag 5 september kl 10-12. Föreläsare: Joakim Becker.
Dag
Avsnitt
Innehåll
 mån 10-12 fö  10.1-2  Euklidiska rummet. Vektorer. Skippa: "Hanging cables and chains".
 mån 15-17 övn  10.1-2  Demo: 10.1 5, 7, 15, 27, 37. 10.2 3, 9
 Övn: 10.1 2, 6, 10, 12, 13, 17, 24, 26, 34, 36. 10.2 1, 2, 4, 10
 tis 13-15 fö  10.2-3  Skalärprodukt. Projektion. Kryssprodukt.
 tis 15-17 övn  10.2-3  Demo: 10.2 23, 31. 10.3 1, 3, 5, 14.
 Övn: 10.2 22, 27, 28, 29, 30. 10.3 2, 4, 6, 8, 15, 17
 ons 8-10 fö  10.4  Linjen. Planet.
 ons 10-12 övn
 10.4  Demo: 10.4 3, 15, 21, 27
 Övn: 10.4 2, 4, 6, 16, 18, 20, 22, 23, 26, 28, 30
 tors 15-17 dat  P.1-7  Funktionsgalleri.
 fre 8-10 TD Matlab  Jö 1, 2, 3.1, 3.2, 3.4, 3.5, 4.1, 4.2, 4.11, 5.1, 5.2, 5.3  Matlab 1. Tal, sträng, vektor, variabel, plot. Filkatalog.
 fre 10-12 fö  Lay 1.1  Linjära ekvationssystem. Gauss elimination. Matris.
fö = föreläsning i sal HB4
övn = räkneövning i grupper, sal enligt schema
dat = datorövning i grupper, sal enligt schema
Demo = läraren demonstrerar
Övn = räkna själv