[vecka 1, vecka 2, vecka 3, vecka 4, vecka 5, vecka 6, vecka 7]
Läsvecka 3 (vecka 38)
Lipschitz-kontinuitet. Algebraiska ekvationer. Bisektionsalgoritmen.
Preliminärt program för undervisningen
Dag
Avsnitt
Innehåll
 mån 10-12 fö  BM kap 2  Lipschitz-kontinuitet.
 tis 13-15 fö  BM kap 3, 4.1-2  Talföljd. Bisektion. Kvadratroten ur 2.
 tis 15-17 övn  Adams 1.1-3  Demo: 1.1 5, 6, 7, 8. 1.2 23, 54, 74. 1.3 3.
 Övn: 1.1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13
 1.2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 15, 17, 23, 47, 48, 49, 50, 53, 54, 55, 74, 75
 1.3 1, 3, 5, 7, 11, 13, 15, 35, 37, 39
 ons 9-10 dugga 2  10.1-4  Geometri.
 ons 10-12 övn  Adams 1.4-5  Demo: 1.4 10, 18, 21
 Övn: 1.4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 14, 17, 18, 21, 22, 25, 26, 29
 tors 15-17 dat  10.1-4  Geometri (forts från vecka 2)
 fre 8-10 TD Matlab  Jö 6.1-6.7  Matlab 3. Programmering. Flödesdiagram. 'For' och 'while' loop, 'if'. Filkatalog.
 fre 10-12 fö  BM 4.3-4.6  Bisektion. Kvadratroten ur 2.
fö = föreläsning i sal HB4
övn = räkneövning i grupper, sal enligt schema
Demo = läraren demonstrerar
Övn = räkna själv
BM = Beräkningsmatematik, kompendium.