TMV225, Inledande matematik, 2017/18

Välkommen till TMV225 - Inledande matematik för M!!

 

Kursen behandlar grundläggande matematisk analys (tal, konvergens, kontinuitet, derivata, serier och ekvationslösning) och lägger en god grund för vidare studier på M. Kursen ger även en introduktion till användning av datorberäkning i matematiken.

Aktuella meddelanden från kursansvarig kommer att postas fortlöpande under kursens gång via Twitter. Använd gärna Twitter och hashtaggen #tmv225 för att följa och kommunicera med kursansvarig (@professorlogg), lärare och medstudenter!

 

Dokument

Schema

Kursens schema finns i TimeEdit. Sök på TMV225.

Lärare

Kursansvarig och föreläsare är Anders Logg.

 

Repetitionskursen (nollvecka 1-2)

Under repetitionskursen kommer kursassistent Gustav Kettil att hålla flertalet av kursens föreläsningar.

Övningsledare:

 

Huvudkursen (läsvecka 1-8)

Under huvudkursen kommer kursassistent Felix Held att hålla några av kursens föreläsningar.

Övningsledare:

Kurslitteratur

Repetitionskursen (nollvecka 1-2)

Vi kommer att använda oss av Rolf Petterssons klassiska kompendium i kombination med ett kompletterande material om komplexa tal skrivet av Jana Madjarova. Kompendierna hittar du i mappen med kurslitteratur.

 

Huvudkursen (läsvecka 1-8)

Vi kommer att använda oss av ett nyskrivet kompendium som kommer att publiceras under kursens gång. Kapitlen kommer att göras tillgängliga senast fredag lunch inför varje ny läsvecka. Kompendiet hittar du i mappen med kurslitteratur.

Synpunkter på materialet och korrektioner av eventuella tryckfel mottages tacksamt på email till kursansvarig.

Program

Ett detaljerat veckoprogram kommer att göras tillgängligt senast fredag lunch inför varje ny läsvecka. Veckoprogram hittar du i mappen med veckoscheman.

Duggor

Under kursens gång kommer det vid tre tillfällen att ges en dugga. En dugga kan ses som en "minitentamen" på det som behandlats under de senaste veckorna. Den första duggan är en vanlig pappersdugga, medan de två följande duggorna görs vid dator i Maple TA. Duggor är frivilliga och ger bonuspoäng till den riktiga tentan.

 

Skriftlig dugga

Den skrifliga duggan äger rum lördag 9 september klockan 12.00-14.00 (2 timmar) i sal SB. Kom i god tid! Duggan behandlar det material som gåtts igenom på introduktionskursen (nollvecka 1 och 2). Duggan som är på 30 poäng, ger bonuspoäng enligt följande schema:

Man behöver inte anmäla sig till duggan. Däremot krävs legitimation och kårkvitto.

Datorduggor

Här kan du logga in på Maple TA via PingPong. Använd ditt vanliga CID för att logga in. Du kan kontrollera att ditt resultat (på dugga 2 och dugga 3) är registrerat med hjälp av menyn "Gradebook".

De två datorduggorna som vardera är på 6 poäng, ger bonuspoäng enligt följande schema:

Totalt kan de tre duggorna ge 3 + 2 + 2 = 7 bonuspoäng som kan användas vid ordinarie tentamenstillfälle och omtentor fram till och med augusti 2018.

Examination

Kursen examineras genom en avslutande skriftlig examen med maximala 50 poäng. Till detta läggs de bonuspoäng som du har samlat ihop på kursens duggor (maximalt 7 poäng). För godkänt (betyg 3) krävs minst 20 poäng, för betyg 4 krävs minst 30 poäng och för betyg 5 krävs minst 40 poäng. Inga hjälpmedel är tillåtna på tentamen, inte ens räknedosa.

Under läsåret ges även två omtentor med samma regler vad gäller bonuspoäng och betygsgränser. Bonuspoängen förs inte över till nästa läsår.

Studieresurser

Kurskrav

Kursens mål finns angivna i kursplanen.

Tentamensrutiner

I Chalmers Studentportal kan du läsa om när tentor ges och om vilka regler som gäller kring att tentera på Chalmers.

Vid tentamen ska du kunna uppvisa giltig legitimation och kvitto på erlagd kåravgift.

Du kan själv gå in i Ladok, via inloggning i Studentportalen, för att se dina resultat.

Granskning vid ordinarie tentamen:
Då det är praktiskt möjligt ordnas ett separat granskningstillfälle av tentamen. Tidpunkt för detta meddelas på kurshemsidan. Den som inte kan delta vid granskningen kan efter granskningstillfället hämta och granska sin tenta på Matematiska vetenskapers studieexpedition, se information om öppettider. Kontrollera att Du har fått rätt betyg och att poängsumman stämmer. Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt på expeditionen, där det finns en blankett till hjälp.

Granskning vid omtentamen:
Tentorna granskas och hämtas ut på Matematiska vetenskapers studieexpedition, se information om öppettider. Eventuella klagomål på rättningen ska lämnas skriftligt på expeditionen, där det finns en blankett till hjälp.

Kursvärdering

I början av kursen bör minst två studentrepresentanter ha utsetts för att tillsammans med lärarna genomföra kursvärderingen. Värderingen sker genom samtal mellan lärare och studentrepresentanter under kursens gång samt vid ett möte efter kursens slut då enkätresultatet diskuteras och rapport skrivs.

Se följande mall för Kursvärdering i studentportalen.