Nyare datorarkitektur för numeriska beräkningar

Matematik

Chalmers tekniska högskola
Göteborgs universitet

Vår adress

Här är du:
The school
Mathematics
Grundutbildning
Göteborgs universitet

Genvägar:

INN830 Nyare datorarkitektur för numeriska beräkningar (5 poäng)

Kursen ger en inblick i hur datorsystem, med flera processorer som arbetar parallellt, är uppbyggda och hur man organiserar beräkningar för dem. Deltagarna får praktiskt bekanta sig med olika typer av system.


Document last modified 2003-12-12 by Jeanette Montell